สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ดาวน์โหลด:

เสียงเรียกร้องจากผู้นำ

 • เสรีภาพ
 • อิมามโคมัยนี
  • อิมามโคมัยนี ผู้ถือธงอิสลามอันบริสุทธิ์ของศาสดามุฮัมหมัด
  • ความหวังอันยิ่งใหญ่ของอิมามโคมัยนี
  • บทสรุปและบารอกัต(สิริมงคล)ที่ได้จากการเคลื่อนไหวของอิมามโคมัยนี
   ปริ้นซ์  ;  PDF
   ท่านคือรูฮุลลอฮ์ ผู้ที่ทำการช่วยเหลือปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ ด้วยไม้เท้าและแสงแห่งหัตถาของมูซา และวาทกรรมอันจำแนกชั่วดีแห่งมุศฏอฟา ท่านได้เขย่าบัลลังค์ของฟิรอูนแห่งยุคสมัย และมอบแสงแห่งความหวังแก่ดวงตาของผู้ถูกกดขี่ทั้งหลาย, ท่านได้มอบเกียรติยศแก่มนุษยชาติ, มอบศักดิ์ศรีแก่ผู้ศรัทธา,มอบพลังอำนาจแก่มวลมุสลิม , มอบจิตวิญญาณแก่โลกแห่งวัตถุที่ไร้ซึ่งวิญญาณ, มอบการขับเคลื่อนแก่โลกอิสลาม และมอบความกล้าหาญและตำแหน่งชะฮาดัตแก่นักต่อสู้ในหนทางของพระองค์. 
   ท่านได้ทำลายเจว็ด และขจัดปัดเป่าความเชื่อที่ปนเปื้อนกับการตั้งภาคี, ท่านได้ทำให้โลกประจักษ์ว่าการเป็นมนุษย์ผู้สมบูรณ์ ต้องใช้ชีวิตตามแบบฉบับของอาลี ( อ) การพัฒนาตนเองและย่างกายเข้าใกล้ชิดกับความบริสุทธิ์นั้น ไม่ใช่นิยาย ท่านทำให้ประชาชาติประจักษ์แล้วว่า การที่มนุษย์จะเป็นผู้เข้มแข็ง และจะสลัดตนเองจากพันธนาการ หรือต่อสู้กับผู้กดขี่ทั้งหลายนั้น ย่อมเป็นไปได้ทั้งสิ้น. ผู้มีบะศีเราะห์( การรู้เท่าทัน)ได้เห็นรัศมีแห่งความใกล้ชิดของท่านอิมามต่อพระผู้อภิบาล เจิดจรัสอยู่บนใบหน้าของท่าน และต่างได้สัมผัสความดีงามจากพระผู้อภิบาลที่หลั่งไหลมายังท่าน ทั้งช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่และช่วงเวลาที่ท่านจากไป ดุอาอ์ (ขอพร)ของท่านถูกตอบรับ ตามที่ท่านได้ขอไว้
    ((الهي لم يزل برك علي ايام حياتي ،فلا تقطع برك عني في مماتي))
   โอ้พระผู้อภิบาลของข้าฯ โปรดอย่าทรงหยุดการประทานความสิริมงคลยามเมื่อข้าฯพระองค์ยังมีชีวิตอยู่  และทรงอย่าตัดการประทานความสิริมงคลนั้น ยามเมื่อข้าฯพระองค์ได้จากไป


   สาส์นถึงประชาชาติอิหร่านเนื่องในวันครบรอบสี่สิบวันการอสัญกรรมของอิมามโคมัยนี
   14/7/1989

  • ผลงานอันยิ่งใหญ่ของอิมามโคมัยนี
  • รัฐอิสลามแห่งอิหร่าน, ศูนย์กลางการเคลื่อนไหวอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติ
  • บะศีเราะห์(การรู้เท่าทัน)และความอดทนในการต่อสู้ คือที่มาของความสำเร็จของ
  • อิมามโคมัยนีคือครูแห่งการปฏิวัติ ((เราทำได้))
  • ทักษะและความโดดเด่นของท่านอิมามโคมัยนี
  • อิสรภาพและประชาธิปไตยควบคู่ไปกับจิตวิญญาณและจริยธรรมอันประเสริฐ
  • อิมามโคมัยนีกับการฟื้นฟูสัจธรรมที่ถูกหลงลืมของอิสลาม
  • ภาระหน้าที่ของเราต่อแนวทางของท่านอิมามโคมัยนี
  • การซื่อสัตย์ต่อท่านอิมามโคมัยนีและการเคลื่อนไหวในแนวทางของท่าน
  • พันธสัญญาที่เรามีต่อแนวทางของท่านอิมามโคมัยนี
  • บทเรียนของท่านอิมามโคมัยนีต่อประชาชาติ(อุมมัต) “เชื่อมสัมพันธ์ต่อ
  • ความจำเป็นในการไตร่ตรองและทบทวนจากบทเรียนต่างๆของท่าน
  • สถาบันการเมืองของอิมามโคมัยนี
 • ฮัจญ์
 • สถานะสตรีในสังคม
 • ปาเลสไตน์
700 /