สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ดาวน์โหลด:

เสียงเรียกร้องจากผู้นำ

 • เสรีภาพ
 • อิมามโคมัยนี
  • อิมามโคมัยนี ผู้ถือธงอิสลามอันบริสุทธิ์ของศาสดามุฮัมหมัด
  • ความหวังอันยิ่งใหญ่ของอิมามโคมัยนี
  • บทสรุปและบารอกัต(สิริมงคล)ที่ได้จากการเคลื่อนไหวของอิมามโคมัยนี
  • ผลงานอันยิ่งใหญ่ของอิมามโคมัยนี
  • รัฐอิสลามแห่งอิหร่าน, ศูนย์กลางการเคลื่อนไหวอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติ
  • บะศีเราะห์(การรู้เท่าทัน)และความอดทนในการต่อสู้ คือที่มาของความสำเร็จของ
  • อิมามโคมัยนีคือครูแห่งการปฏิวัติ ((เราทำได้))
  • ทักษะและความโดดเด่นของท่านอิมามโคมัยนี
   ปริ้นซ์  ;  PDF
   ทักษะและความโดดเด่น และถือเป็นผลงานรับใช้อิสลามที่ยิ่งใหญ่ของท่านอิมามโคมัยนี กล่าวคือ ท่านได้นำอิสลามออกจากความโดดเดี่ยว เดียวดายในสังคม ประชาชาติมุสลิมเปรียบเสมือนคนแปลกหน้าถึงแม้นจะอยู่ในบ้าน ในเมืองของตนเองก็ตาม อิสลามโดดเดี่ยวแม้นแต่ในถิ่นฐานของตนเอง ศัตรูอิสลามได้ใช้กุศโลบายแห่งวัฒนธรรมที่โสมม และระบบการปกครองอันจอมปลอมเป็นเครื่องมือ ในการจองจำความคิดของประชาชาติอิสลาม สถานการณ์เช่นนี้เองที่ท่านอิมามโคมัยนี ผู้สืบเชื้อสายจากวงศ์วานของท่านศาสดา ได้ใช้มือที่ทรงพลังจากพระผู้เป็นเจ้า ขจัดปัดฝุ่นแห่งความโดดเดี่ยวเดียวดายออกจากใบหน้าของอิสลาม.

   ส่วนหนึ่งจากการปาฐกถาของท่านผู้นำสูงสุดต่อบรรดาแขกต่างประเทศกลุ่มแรกในการเข้าร่วมงานครบรอบการอสัญกรรมของท่านอิมามโคมัยนี
    5/6/1991

  • อิสรภาพและประชาธิปไตยควบคู่ไปกับจิตวิญญาณและจริยธรรมอันประเสริฐ
  • อิมามโคมัยนีกับการฟื้นฟูสัจธรรมที่ถูกหลงลืมของอิสลาม
  • ภาระหน้าที่ของเราต่อแนวทางของท่านอิมามโคมัยนี
  • การซื่อสัตย์ต่อท่านอิมามโคมัยนีและการเคลื่อนไหวในแนวทางของท่าน
  • พันธสัญญาที่เรามีต่อแนวทางของท่านอิมามโคมัยนี
  • บทเรียนของท่านอิมามโคมัยนีต่อประชาชาติ(อุมมัต) “เชื่อมสัมพันธ์ต่อ
  • ความจำเป็นในการไตร่ตรองและทบทวนจากบทเรียนต่างๆของท่าน
  • สถาบันการเมืองของอิมามโคมัยนี
 • ฮัจญ์
 • สถานะสตรีในสังคม
 • ปาเลสไตน์
700 /