สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ดาวน์โหลด:

เสียงเรียกร้องจากผู้นำ

 • เสรีภาพ
 • อิมามโคมัยนี
  • อิมามโคมัยนี ผู้ถือธงอิสลามอันบริสุทธิ์ของศาสดามุฮัมหมัด
  • ความหวังอันยิ่งใหญ่ของอิมามโคมัยนี
  • บทสรุปและบารอกัต(สิริมงคล)ที่ได้จากการเคลื่อนไหวของอิมามโคมัยนี
  • ผลงานอันยิ่งใหญ่ของอิมามโคมัยนี
  • รัฐอิสลามแห่งอิหร่าน, ศูนย์กลางการเคลื่อนไหวอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติ
  • บะศีเราะห์(การรู้เท่าทัน)และความอดทนในการต่อสู้ คือที่มาของความสำเร็จของ
  • อิมามโคมัยนีคือครูแห่งการปฏิวัติ ((เราทำได้))
  • ทักษะและความโดดเด่นของท่านอิมามโคมัยนี
  • อิสรภาพและประชาธิปไตยควบคู่ไปกับจิตวิญญาณและจริยธรรมอันประเสริฐ
  • อิมามโคมัยนีกับการฟื้นฟูสัจธรรมที่ถูกหลงลืมของอิสลาม
   ปริ้นซ์  ;  PDF
   ผลงานสำคัญระดับโลกของอิสลามที่ท่านอิมามโคมัยนีได้กระทำไว้ คือการฟื้นฟูอิสลามในแง่ของการเมืองและสังคม นับจากวันที่มหาอำนาจได้เข้าไปแทรกแซงในกลุ่มประเทศมุสลิม, พวกเขาพยายามที่จะลบและทำลายบทบาทของอิสลามในด้านการเมืองและสังคม และพยายามที่จะแยกเสียงเรียกร้องขอความยุติธรรม เสียงเรียกร้องเสรีภาพ และประชาธิปไตยให้ออกจากหน้าที่ของศาสนาอิสลาม เพื่อที่จะกระจายชัยชนะของตนเองให้แผ่คุลมไปถึงกลุ่มประเทศมุสลิม, พวกเขาจึงพยายามในการกีดกันอิสลามให้ออกจากการเมือง และพยายามขยายความคำว่าอิสลามหมายถึง “การยอมจำนนต่อเหตุการณ์ ยอมจำนนต่อการรุกราน และยอมจำนนต่อศัตรูผู้กดขี่ที่แข็งแกร่งกว่า” อิมามได้ฟื้นฟูสัจธรรมที่ถูกลืมเลือนของอิสลามขึ้นมาใหม่ ท่านได้ชูการเรียกร้องสู่ความยุติธรรมของอิสลามขึ้นอย่างโดดเด่น ท่านได้แสดงให้เห็นถึงการปฏิเสธของอิสลามต่อเรื่องการแบ่งชนชั้นระหว่างบุคคลและสังคม. เริ่มตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายของชีวิตท่าน อิมามได้กล่าวเน้นถึงบรรดากลุ่มชนผู้ยากไร้ และกลุ่มชนระดับล่าง. ตลอดระยะเวลา10ปีของการดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม ท่านได้กำชับแก่บรรดาผู้บริหารระดับสูงของบ้านเมือง ให้ดูแลเอาใจใส่แด่ผู้ยากไร้อย่างจริงจัง ท่านกล่าวย้้ำเสมอว่า พวกคุณเป็นหนี้บุญคุณ คนยากคนจนเหล่านี้ โอ้พี่น้องที่รักทั้งหลาย! ประชาชาติที่ยิ่งใหญ่ชาวอิหร่านทั้งหลาย เราได้ยึดมั่นในคำสอนของอิมามโคมัยนี ในทุกโอกาสและทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการร่างกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของชาติ หรือจะเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายใดๆ เราปฏิบัติตามคำชี้แนะของท่านอิมามเสมอมา ชัยชนะจึงเป็นของเรา.

   สิ่งสำคัญที่อิมามได้ทำให้ประชาชน คือการตีความหมายของคำว่า ประชาธิปไตย แตกต่างไปจากการแสดงของตะวันตกที่มีต่อประชาธิปไตย. พวกตะวันตกพยายามสร้างภาพให้เห็นว่า ศาสนจักรและอาณาจักรไม่สอดคล้องกับเรื่องราวของศาสนา อิมามได้ทำลายความเชื่ออันนี้และนำเสนอ “รัฐอิสลาม” ให้แก่ชาวโลก และท่านไม่เพียงแต่ลั่นวาจาไว้เท่านั้น ท่านยังแสดงให้ประชาคมโลกได้ประจักษ์ด้วยสายตา.

   ส่วนหนึ่งจากการปาฐกถาของท่านผู้นำสงสุดในงานครบรอบการอสัญกรรมปีที่สิบสี่
   ของท่านอิมามโคมัยนี 
   4/6/2003 

  • ภาระหน้าที่ของเราต่อแนวทางของท่านอิมามโคมัยนี
  • การซื่อสัตย์ต่อท่านอิมามโคมัยนีและการเคลื่อนไหวในแนวทางของท่าน
  • พันธสัญญาที่เรามีต่อแนวทางของท่านอิมามโคมัยนี
  • บทเรียนของท่านอิมามโคมัยนีต่อประชาชาติ(อุมมัต) “เชื่อมสัมพันธ์ต่อ
  • ความจำเป็นในการไตร่ตรองและทบทวนจากบทเรียนต่างๆของท่าน
  • สถาบันการเมืองของอิมามโคมัยนี
 • ฮัจญ์
 • สถานะสตรีในสังคม
 • ปาเลสไตน์
700 /