สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ดาวน์โหลด:

เสียงเรียกร้องจากผู้นำ

 • เสรีภาพ
 • อิมามโคมัยนี
  • อิมามโคมัยนี ผู้ถือธงอิสลามอันบริสุทธิ์ของศาสดามุฮัมหมัด
  • ความหวังอันยิ่งใหญ่ของอิมามโคมัยนี
  • บทสรุปและบารอกัต(สิริมงคล)ที่ได้จากการเคลื่อนไหวของอิมามโคมัยนี
  • ผลงานอันยิ่งใหญ่ของอิมามโคมัยนี
  • รัฐอิสลามแห่งอิหร่าน, ศูนย์กลางการเคลื่อนไหวอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติ
  • บะศีเราะห์(การรู้เท่าทัน)และความอดทนในการต่อสู้ คือที่มาของความสำเร็จของ
  • อิมามโคมัยนีคือครูแห่งการปฏิวัติ ((เราทำได้))
  • ทักษะและความโดดเด่นของท่านอิมามโคมัยนี
  • อิสรภาพและประชาธิปไตยควบคู่ไปกับจิตวิญญาณและจริยธรรมอันประเสริฐ
  • อิมามโคมัยนีกับการฟื้นฟูสัจธรรมที่ถูกหลงลืมของอิสลาม
  • ภาระหน้าที่ของเราต่อแนวทางของท่านอิมามโคมัยนี
  • การซื่อสัตย์ต่อท่านอิมามโคมัยนีและการเคลื่อนไหวในแนวทางของท่าน
  • พันธสัญญาที่เรามีต่อแนวทางของท่านอิมามโคมัยนี
  • บทเรียนของท่านอิมามโคมัยนีต่อประชาชาติ(อุมมัต) “เชื่อมสัมพันธ์ต่อ
   ปริ้นซ์  ;  PDF
   พระองค์, ความศรัทธาของประชาชาติต่ออิสลาม,และเอกภาพของ
   ประชาชาชน”

   หนึ่งจากคำสั่งเสียในพินัยกรรมของท่านอิมาม ที่เราไม่สามารถลืมเลือนได้คือ อิมามโคมัยนีได้กล่าวว่า “ สิ่งที่ช่วยให้การปฏิวัตินี้ประสบกับความสำเร็จ สิ่งนั้นก็จะช่วยให้การปฏิวัตินี้ดำรงยู่ต่อไปเช่นกัน” หมายถึง การมีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงต่อพระองค์ (ตะวั้กกัล), การศรัทธามั่นที่ประชาชนมีต่ออิสลาม การตัดสินใจอย่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ที่มีต่อศาสนา, และการมีเอกภาพภายในสังคม ทั้งหมดล้วนเป็นรหัสลับแห่งความสำเร็จและความคงอยู่สืบไปของการปฏิวัตินี้ หนึ่งจากบทเรียนอมตะของท่านอิมามที่มีต่อเรา.

   วันนี้ เราได้เห็นว่า เอกภาพ และความสมานฉันท์ได้ปกคลุมประเทศของเรา ซึ่งนับว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่เราได้รับจากบะรอกัตจากท่านอิมาม ความบริสุทธิ์ใจ(อิคลาศ)ของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ ยังคงส่งอิทธิพลต่อสังคมของเรา ให้มีสัมพันธภาพอันแน่นแฟ้นต่อกัน ถึงแม้นท่านจะล่วงลับจากไปแล้วก็ตาม แต่ความรักใคร่สามัคคี และความกลมเกลียวกันระหว่างประชาชนและผู้บริหารประเทศชาตินั้นมิเคยจ่างหายไป จนประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก และทำให้เหล่าศัตรูต้องพบกับความผิดหวัง.

   การปฏิวัติอิสลามของท่านอิมามโคมัยนี เมื่อปี1357 (1979) ยังคงมอบความสดใหม่ให้แก่การปฏิวัตินี้อยู่อย่างต่อเนื่อง ท่านทำให้การปฏิวัตินี้ผลิดอก ออกผล ด้วยกับความเมตตาของพระองค์ที่ทรงกำหนดให้อิมามโคมัยนีเป็นผู้นำมาซึ่งสิริมงคลเหล่านี้ เมื่อดวงวิญญาณของท่านล่วงลับไปแล้ว แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งบะรอกัต (ความสิริมงคล) อยู่ เป็นเหตุให้การปฏิวัติคงความสดใหม่ดุจดั่งวันแรกๆของมัน และเป็นที่น่าเกรงขามต่อชาวโลก จนทำให้ศัตรูต่างหวาดผวา.
   วันนี้เราสามารถพูดกับประชาคมโลกได้ในเรื่องอำนาจหรือความแข็งแกร่งของชาติ จะต้องไม่มีใครสามารถดูหมิ่นหรือลบหลู่เราได้ว่า สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านยังมีความอ่อนแออยู่ ด้วยความเมตตาของพระองค์ เราจะดำเนินกิจการงานภายในประเทศไปอย่างมั่นคงและเข้มแข็ง เราจะเพิ่มสัมพันธ์ภาพกับต่างชาติตามครรลองครองธรรมและความถูกต้องของหลักการอิสลาม และสัมพันธ์ภาพนั้นต้องนำอิสลาม, มุสลิม ,ประชาชาติอิหร่าน และการปฏิวัติอิสลามให้บรรลุถึงเป้าหมายเพียงเท่านั้น. 
   ประโยคที่ท่านอิมามได้กล่าวเน้นย้ำแก่เราเสมอคือ “รหัสลับแห่งความสำเร็จของเราคือ เอกภาพและความเป็นปึกแผ่นของประชาชนในเวทีต่างๆ” หากมิใช่เพราะสองสิ่งนี้แล้วไซร้ ประชาชาติอิหร่านจะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้เลยแม้แต่ก้าวเดียว ถ้าประชาชนเข้าใจถึงความหมายอย่างแท้จริงของรหัสลับสองสิ่งนี้และยึดมั่นไว้ พระองค์จะช่วยเหลือพวกเขาอย่างแน่นอน ตามสัญญาที่พระองค์ทรงให้ไว้

   ((والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا))، ((من كان الله كان الله ))
    "และบรรดาผู้ต่อสู้ในแนวทางของเรา แน่นอนเราจะนำทางพวกเขา สู่หนทางของเรา" ผู้ใดที่อยู่เพื่อพระองค์ พระองค์ก็จะอยู่กับเขา"


   อัลฮัมดุลิลลาฮ์ ( มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่พระองค์) พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับประชาชาติอิหร่าน การมีอยู่ของบุรุษที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นทั้งผู้นำที่สมบูรณ์แบบและมนุษย์ที่สูงส่งจนเราไม่สามารถหาใครมาเปรียบเทียบท่านได้นั้น คือเนี๊ยะมัต (ความโปรดปราน) อันยิ่งใหญ่ของเราที่พระองค์ทรงประทานให้ วันนี้วาทกรรมคำสอนของท่านยังคงอยู่กับเรา และเราถือว่าสิ่งนี้คือความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน เพราะคำสั่งสอนจากพระผู้เป็นเจ้าและอัมบียาของพระองค์นั้นทรงคุณค่า เราจะต้องรู้คุณค่าและต้องปฏิบัติ.

   บางส่วนจากการปาฐกถาของท่านผู้นำสูงสุดในพิธีมอบสัตยาบันของนักการศาสนา,เจ้าหน้าที่และประชาชนของแคว้นคูซิซตาน
   12/7/1989

  • ความจำเป็นในการไตร่ตรองและทบทวนจากบทเรียนต่างๆของท่าน
  • สถาบันการเมืองของอิมามโคมัยนี
 • ฮัจญ์
 • สถานะสตรีในสังคม
 • ปาเลสไตน์
700 /