สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ดาวน์โหลด:

เสียงเรียกร้องจากผู้นำ

 • เสรีภาพ
 • อิมามโคมัยนี
  • อิมามโคมัยนี ผู้ถือธงอิสลามอันบริสุทธิ์ของศาสดามุฮัมหมัด
  • ความหวังอันยิ่งใหญ่ของอิมามโคมัยนี
   ปริ้นซ์  ;  PDF
   ความหวังอันยิ่งใหญ่ที่อิมามเคยกล่าวไว้ คือ: การต่อสู้กับความอธรรมบนโลก, การรักษาความสมดุลอย่างแท้จริงต่อแนวทาง ((ไม่มีตะวันออก ไม่มีตะวันตก)), ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงของประชาชนในทุกด้าน, การพึ่งพาตนเองของประเทศชาติอย่างสมบูรณ์, การดำรงรักษารากฐานของศาสนาและบทบัญญัตแห่งอิสลาม, การสร้างเอกภาพและความเป็นปึกแผ่น, การให้ความสนใจยังประชาชาติมุสลิมและผู้ถูกกดขี่ทั่วโลก, การสร้างเกียรติยศให้แก่อิสลามและไม่หวาดกลัวต่ออำนาจใดในโลก, การสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมอิสลาม, การให้การสนับสนุนโดยดุษณีต่อผู้ถูกกดขี่ ผู้ยากไร้และประชาชนชนชั้นล่างของสังคม, เราทุกคนประจักษ์แล้วว่าอิมามได้เดินตามอุดมการณ์ของตนอย่างไม่เฉไฉ เราจึงต้องเจริญรอยตามแนวทางและการปฏิบัติของท่านอย่างสมบูรณ์สืบไป.

   ส่วนหนึ่งจากการปาฐกถาผู้นำสูงสุดในพิธีมอบสัตยาบันของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
   7/6/1989

  • บทสรุปและบารอกัต(สิริมงคล)ที่ได้จากการเคลื่อนไหวของอิมามโคมัยนี
  • ผลงานอันยิ่งใหญ่ของอิมามโคมัยนี
  • รัฐอิสลามแห่งอิหร่าน, ศูนย์กลางการเคลื่อนไหวอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติ
  • บะศีเราะห์(การรู้เท่าทัน)และความอดทนในการต่อสู้ คือที่มาของความสำเร็จของ
  • อิมามโคมัยนีคือครูแห่งการปฏิวัติ ((เราทำได้))
  • ทักษะและความโดดเด่นของท่านอิมามโคมัยนี
  • อิสรภาพและประชาธิปไตยควบคู่ไปกับจิตวิญญาณและจริยธรรมอันประเสริฐ
  • อิมามโคมัยนีกับการฟื้นฟูสัจธรรมที่ถูกหลงลืมของอิสลาม
  • ภาระหน้าที่ของเราต่อแนวทางของท่านอิมามโคมัยนี
  • การซื่อสัตย์ต่อท่านอิมามโคมัยนีและการเคลื่อนไหวในแนวทางของท่าน
  • พันธสัญญาที่เรามีต่อแนวทางของท่านอิมามโคมัยนี
  • บทเรียนของท่านอิมามโคมัยนีต่อประชาชาติ(อุมมัต) “เชื่อมสัมพันธ์ต่อ
  • ความจำเป็นในการไตร่ตรองและทบทวนจากบทเรียนต่างๆของท่าน
  • สถาบันการเมืองของอิมามโคมัยนี
 • ฮัจญ์
 • สถานะสตรีในสังคม
 • ปาเลสไตน์
700 /