สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ดาวน์โหลด:

เสียงเรียกร้องจากผู้นำ

 • เสรีภาพ
 • อิมามโคมัยนี
  • อิมามโคมัยนี ผู้ถือธงอิสลามอันบริสุทธิ์ของศาสดามุฮัมหมัด
  • ความหวังอันยิ่งใหญ่ของอิมามโคมัยนี
  • บทสรุปและบารอกัต(สิริมงคล)ที่ได้จากการเคลื่อนไหวของอิมามโคมัยนี
  • ผลงานอันยิ่งใหญ่ของอิมามโคมัยนี
  • รัฐอิสลามแห่งอิหร่าน, ศูนย์กลางการเคลื่อนไหวอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติ
   ปริ้นซ์  ;  PDF
   อิสลามในโลกนี้

   อิมามโคมัยนีคือ พลังและเกียรติยศของบรรดามุสลิม
   วันนี้ข้าพเจ้าขอกล่าวถึงสัจธรรมอันกระจ่างแจ้งบางประการ และขอสรุปให้ประชาชาติอิหร่าน ตลอดจนประชาชาติมุสลิมทั่วโลกได้รับทราบว่า..
   สัจธรรมข้อที่หนึ่ง ไม่มีผู้ใดปฏิเสธได้ว่า อิมามคือผู้มอบพลังและเกียรติยศศักดิ์ศรี แก่อิสลามและมวลมุสลิม ศัตรูอิสลามต้องการอิสลามที่อ่อนแอ พวกเขาพยายามทำให้อิสลามหลุดจากการมีบทบาทในเวทีต่างๆ และถูกลืมเลือนไปจากสติปัญญาของมวลมุสลิมเอง นับประสาอะไรกับสติปัญญาของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม และเป็นที่น่าเสียใจที่พวกเขาสามารถประสพความสำเร็จได้ในระดับหนึ่ง ในแผนการอันสกปรกนี้มีพวกรัฐปกครองอันชั่วช้า ที่ขึ้นตรงกับมหาอำนาจ ได้ให้ความร่วมมือกันอย่างแนบแน่นสมบูรณ์แบบต่อการเป็นศัตรูกับโลกอิสลาม.
   อิมามผู้ยิ่งใหญ่ ได้ปลุกจิตวิญญาณมวลมุสลิมและได้ชุบชีวิตอิสลามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง จากการปฎิวัติครั้งนี้ จนวันนี้อิสลามกลายเป็นความหวังของบรรดาเยาวชนรุ่นหลัง และบรรดานักต่อสู้ รวมทั้งผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล. เช่นปาเลสไตน์ที่รักของเรา หลายปีที่ผ่านมาพวกเขาได้ต่อสู้ในนามของ ปาเลสไตน์ แต่ต้องพบกับความผิดหวังและล้มเหลว แต่ในวันนี้ ปาเลสไตน์ต่อสู้และยืนหยัดในนามของ อิสลาม. ดังนั้นขบวนการต่อสู้ในนามองค์กรอิสระบ้าง กลุ่มคนหรือกลุ่มบุคคลบ้างในอดีต จึงเปลี่ยนแปลงมาเป็นการต่อสู้ของประชาชน ซึ่งการต่อสู้ในลักษณะนี้ จะไม่มีวันพบกับความพ่ายแพ้อย่างแน่นอน หากการยืนหยัดต่อสู้ของประชาชนดำเนินต่อไปเช่นนี้ พวกเขาจะพบกับชัยชนะอย่างแน่นอน และสิ่งนี้คือผลพวงจากความบารอกัต(สิริมงคล)ของอิสลาม ที่ท่านอิมามได้ปลุกจิตสำนึกประชาชาติอิสลามให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง.

   ประเทศมุสลิมแถบแอฟริกาเหนือในวันนี้ มีการต่อสู้ของขบวนการอิสลามเกิดขึ้นในนามอิสลาม เพื่อเรียกร้องระบอบการปกครองแบบอิสลาม การต่อสู้ของพวกเขาก็พัฒนาไปไกลในระดับหนึ่ง ซึ่งไม่มีใครเคยคาด
   คิดว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ มวลมุสลิมได้ตื่นขึ้นแล้ว. ส่วนบรรดามุสลิมส่วนน้อยที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศแถบยุโรปหรือประเทศอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การปกครองของผู้ปฏิเสธหรือไร้ศาสนา พวกเขาก็ยังคงรู้สึกถึงตัวตนแห่งการเป็นมุสลิมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทั้งหมดเป็นผลพวงมาจากการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่ของท่านอิมามโคมัยนีทั้งสิ้น.
  • บะศีเราะห์(การรู้เท่าทัน)และความอดทนในการต่อสู้ คือที่มาของความสำเร็จของ
  • อิมามโคมัยนีคือครูแห่งการปฏิวัติ ((เราทำได้))
  • ทักษะและความโดดเด่นของท่านอิมามโคมัยนี
  • อิสรภาพและประชาธิปไตยควบคู่ไปกับจิตวิญญาณและจริยธรรมอันประเสริฐ
  • อิมามโคมัยนีกับการฟื้นฟูสัจธรรมที่ถูกหลงลืมของอิสลาม
  • ภาระหน้าที่ของเราต่อแนวทางของท่านอิมามโคมัยนี
  • การซื่อสัตย์ต่อท่านอิมามโคมัยนีและการเคลื่อนไหวในแนวทางของท่าน
  • พันธสัญญาที่เรามีต่อแนวทางของท่านอิมามโคมัยนี
  • บทเรียนของท่านอิมามโคมัยนีต่อประชาชาติ(อุมมัต) “เชื่อมสัมพันธ์ต่อ
  • ความจำเป็นในการไตร่ตรองและทบทวนจากบทเรียนต่างๆของท่าน
  • สถาบันการเมืองของอิมามโคมัยนี
 • ฮัจญ์
 • สถานะสตรีในสังคม
 • ปาเลสไตน์
700 /