สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ดาวน์โหลด:

เสียงเรียกร้องจากผู้นำ

 • เสรีภาพ
 • อิมามโคมัยนี
  • อิมามโคมัยนี ผู้ถือธงอิสลามอันบริสุทธิ์ของศาสดามุฮัมหมัด
  • ความหวังอันยิ่งใหญ่ของอิมามโคมัยนี
  • บทสรุปและบารอกัต(สิริมงคล)ที่ได้จากการเคลื่อนไหวของอิมามโคมัยนี
  • ผลงานอันยิ่งใหญ่ของอิมามโคมัยนี
  • รัฐอิสลามแห่งอิหร่าน, ศูนย์กลางการเคลื่อนไหวอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติ
  • บะศีเราะห์(การรู้เท่าทัน)และความอดทนในการต่อสู้ คือที่มาของความสำเร็จของ
  • อิมามโคมัยนีคือครูแห่งการปฏิวัติ ((เราทำได้))
  • ทักษะและความโดดเด่นของท่านอิมามโคมัยนี
  • อิสรภาพและประชาธิปไตยควบคู่ไปกับจิตวิญญาณและจริยธรรมอันประเสริฐ
  • อิมามโคมัยนีกับการฟื้นฟูสัจธรรมที่ถูกหลงลืมของอิสลาม
  • ภาระหน้าที่ของเราต่อแนวทางของท่านอิมามโคมัยนี
  • การซื่อสัตย์ต่อท่านอิมามโคมัยนีและการเคลื่อนไหวในแนวทางของท่าน
  • พันธสัญญาที่เรามีต่อแนวทางของท่านอิมามโคมัยนี
  • บทเรียนของท่านอิมามโคมัยนีต่อประชาชาติ(อุมมัต) “เชื่อมสัมพันธ์ต่อ
  • ความจำเป็นในการไตร่ตรองและทบทวนจากบทเรียนต่างๆของท่าน
   ปริ้นซ์  ;  PDF
   อิมามโคมัยนี

   หน้าที่อันสำคัญที่สุดสำหรับเรา ซึ่งถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามและเป็นสหายของท่านอิมามโคมัยนีในวันนี้คือ การทบทวนบทเรียนที่สำคัญของท่านอิมามโคมัยนี บุคลิกภาพของผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ของการปฏิวัติ และความเจิดจรัสของท่านที่ทรงอิทธิพลไปทั่วทั้งโลก ล้วนแล้วแต่ปรากฏอยู่ในบทเรียนและวาทกรรมของท่าน เราทั้งหลายยังคงห่างไกลจากการที่เราจะกล่าวอ้างว่า ตนเองรู้จักท่านอิมามโคมัยนี ยังคงมีคุณสมบัติอันสูงส่งของท่านอีกมากมาย ที่เรายังไม่รู้จัก. เราที่เคยได้ใกล้ชิดและได้สัมผัสท่าน รวมทั้งบรรดาบุคคลที่มีโอกาสอยู่ในสถานการณ์ต่างๆกับท่านอย่างใกล้ชิด ก็ยังไม่สามารถที่จะรวบรวมคุณสมบัติต่างๆของท่านได้อย่างสมบูรณ์ เพราะการที่จะรวบรวมและวิจัยถึงบุคลิกภาพของบุรุษผู้สูงส่งผู้นี้ จำเป็นต้องใช้สติปัญญาความคิดและการใตร่ตรองเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งสำหรับบุคคลร่วมสมัยกับท่านที่จะกระทำเช่นนี้ วาทกรรมของท่านคือบทเรียนสำหรับเราทุกคน และบทเรียน คือสิ่งที่อยู่คู่กับเรา การใตร่ตรองในบทเรียนต่างๆ ที่ท่านอิมามได้ฝากไว้ให้เรานั้น จะเป็นดัชนีชี้วัดในการรู้จักบุคลิกภาพในด้านต่างๆของท่านอิมาม บทเรียนเหล่านี้เป็นบทเรียนที่ไม่สามารถสรุปได้ในประโยคเพียงไม่กี่ประโยค แต่บทเรียนจะถูกนำไปใช้ในการแก้ใขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน ประเทศและประชาชาติของเราตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีโลกได้เป็นผู้กำหนดให้เรา บทเรียนคำสอนที่เราได้รับจากท่านอิมามในการแก้ใขปัญหาเช่นนี้ คือ การมีเอกภาพและความสมานฉันท์ของคนในชาติ วันนี้ประชาชาติอิหร่านมีความรักใคร่กลมเกลียวกัน มากกว่าในช่วงแรกๆของการปฏิวัติเสียอีก ซึ่งล้วนมาจากความบะรอกัตของท่านอิมามโคมัยนีทั้งสิ้น
   บางส่วนจากการปาฐกถาของท่านผู้นำสูงสุดในพิธีมอบสัตยาบันของนักการศาสนา และประชาชนเมืองซันจอน นะฮอวันด์และ.....
   15/4/1368 =6/7/1989

  • สถาบันการเมืองของอิมามโคมัยนี
 • ฮัจญ์
 • สถานะสตรีในสังคม
 • ปาเลสไตน์
700 /