สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ดาวน์โหลด:

เสียงเรียกร้องจากผู้นำ

 • เสรีภาพ
 • อิมามโคมัยนี
  • อิมามโคมัยนี ผู้ถือธงอิสลามอันบริสุทธิ์ของศาสดามุฮัมหมัด
  • ความหวังอันยิ่งใหญ่ของอิมามโคมัยนี
  • บทสรุปและบารอกัต(สิริมงคล)ที่ได้จากการเคลื่อนไหวของอิมามโคมัยนี
  • ผลงานอันยิ่งใหญ่ของอิมามโคมัยนี
  • รัฐอิสลามแห่งอิหร่าน, ศูนย์กลางการเคลื่อนไหวอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติ
  • บะศีเราะห์(การรู้เท่าทัน)และความอดทนในการต่อสู้ คือที่มาของความสำเร็จของ
  • อิมามโคมัยนีคือครูแห่งการปฏิวัติ ((เราทำได้))
  • ทักษะและความโดดเด่นของท่านอิมามโคมัยนี
  • อิสรภาพและประชาธิปไตยควบคู่ไปกับจิตวิญญาณและจริยธรรมอันประเสริฐ
   ปริ้นซ์  ;  PDF
   ความสามารถที่โดดเด่นของท่านอิมามกล่าวคือ ท่านได้วางรากฐานอันมั่นคงไว้ไห้กับการปฏิวัติ และสิ่งนี้จะเป็นเกราะป้องกันมิให้การปฏิวัตินี้ถูกย่อยสลายไปโดยอำนาจของใครหรือจากเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆทางการเมือง สโลแกนที่ถูกประกาศว่า ((ไม่มีตะวันออกไม่มีตะวันตก มีเพียงรัฐอิสลามเท่านั้น,หรือเอกราช อิสรภาพ รัฐอิสลาม )) ท่านอิมามได้ชี้ลายแทงแห่งความยั่งยืนแก่ประชาชนว่า การปฏิวัตินี้ มาจากหลักการที่มั่นคง,เเข็งแกร่งและยั่งยืน โดยลบทฤษฎีหลักการจากค่ายสังคมนิยมอย่างตะวันออก และลบทฤษฎีจากค่ายเสรีนิยมอย่างตะวันตก ออกอย่างสิ้นเชิง ด้วยเหตุผลนี้ทำให้พวกตะวันออกและตะวันตกต่างตั้งตัวเป็นศัตรูกับการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน.

   การปฏิวัติถูกวางรากฐานโดยหลักการที่มั่นคง ซึ่งมีทั้งแบบแผนการปฏิบัติอย่างยุติธรรมและให้ความสำคัญกับอิสรภาพและเสรีภาพ และถือเป็นคุณค่าที่สำคัญยิ่งสำหรับประชาชาชนของประเทศ. การให้ความสำคัญต่อจิตวิญญาณและจริยธรรมอันประเสริฐนั้น หมายถึงองค์ประกอบหลักของการปฏิวัตินี้ ได้ถูกหล่อหล่อมด้วยเสียงเรียกร้องความยุติธรรมและอิสรภาพจากประชาชน ,การบริหารประชาชน, จิตวิญญาณและจริยธรรมอันประเสริฐ.

   ส่วนหนึ่งจากการปาฐกถาของท่านผู้นำสูงสุดต่อบรรดาผู้เข้าเยี่ยมสุสานท่านอิมามโคมัยนี
   4/2/2002
  • อิมามโคมัยนีกับการฟื้นฟูสัจธรรมที่ถูกหลงลืมของอิสลาม
  • ภาระหน้าที่ของเราต่อแนวทางของท่านอิมามโคมัยนี
  • การซื่อสัตย์ต่อท่านอิมามโคมัยนีและการเคลื่อนไหวในแนวทางของท่าน
  • พันธสัญญาที่เรามีต่อแนวทางของท่านอิมามโคมัยนี
  • บทเรียนของท่านอิมามโคมัยนีต่อประชาชาติ(อุมมัต) “เชื่อมสัมพันธ์ต่อ
  • ความจำเป็นในการไตร่ตรองและทบทวนจากบทเรียนต่างๆของท่าน
  • สถาบันการเมืองของอิมามโคมัยนี
 • ฮัจญ์
 • สถานะสตรีในสังคม
 • ปาเลสไตน์
700 /