สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ดาวน์โหลด:

เสียงเรียกร้องจากผู้นำ

 • เสรีภาพ
 • อิมามโคมัยนี
  • อิมามโคมัยนี ผู้ถือธงอิสลามอันบริสุทธิ์ของศาสดามุฮัมหมัด
  • ความหวังอันยิ่งใหญ่ของอิมามโคมัยนี
  • บทสรุปและบารอกัต(สิริมงคล)ที่ได้จากการเคลื่อนไหวของอิมามโคมัยนี
  • ผลงานอันยิ่งใหญ่ของอิมามโคมัยนี
  • รัฐอิสลามแห่งอิหร่าน, ศูนย์กลางการเคลื่อนไหวอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติ
  • บะศีเราะห์(การรู้เท่าทัน)และความอดทนในการต่อสู้ คือที่มาของความสำเร็จของ
  • อิมามโคมัยนีคือครูแห่งการปฏิวัติ ((เราทำได้))
   ปริ้นซ์  ;  PDF
   หลังจากการปฏิวัติ อิมามซึ่งเป็นอาจารย์ของเรา ท่านทำให้เราเข้าใจว่า เราสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตนเอง พยายามได้ด้วยตนเอง สร้างได้ด้วยตนเอง และเราสามารถวางโครงสร้างและกฏเกณฑ์การผลิตในด้านต่างๆได้ด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรา และเราจะต้องนำอุดมการณ์เหล่านี้มาใช้ในการสร้างสรรค์ ซึ่งเราจะไม่หันหลังเพียงแค่มองดูความสามารถของผู้อื่นเพียงเท่านั้น, ใครมีสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเทคโนโลยี หากสิ่งนั้นจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเราเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายแล้วไซร้ เราจะไม่รีรอแม้แต่นาทีเดียว เราต้องนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือ เพื่อการพัฒนาความสามารถและใช้เป็นสะพานในการก้าวข้ามไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ สินค้าใดที่เราสามารถผลิตเองได้ในประเทศ เราควรเลือกใช้สิ่งนั้นมากกว่าสิ้นค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ สิ่งที่เราผลิตในประเทศได้ย่อมมีบะรอกัต( สิริมงคล ) มากกว่าและอาจมีประสิทธิภาพสูงกว่าสิ้นค้าที่นำเข้ามาด้วยซำ้ 

   ส่วนหนึ่งจากการปฐกถาของท่านผู้นำสูงสุดต่อรัฐมนตรีและคณะ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงน้ำมัน
   3/12/1991 
  • ทักษะและความโดดเด่นของท่านอิมามโคมัยนี
  • อิสรภาพและประชาธิปไตยควบคู่ไปกับจิตวิญญาณและจริยธรรมอันประเสริฐ
  • อิมามโคมัยนีกับการฟื้นฟูสัจธรรมที่ถูกหลงลืมของอิสลาม
  • ภาระหน้าที่ของเราต่อแนวทางของท่านอิมามโคมัยนี
  • การซื่อสัตย์ต่อท่านอิมามโคมัยนีและการเคลื่อนไหวในแนวทางของท่าน
  • พันธสัญญาที่เรามีต่อแนวทางของท่านอิมามโคมัยนี
  • บทเรียนของท่านอิมามโคมัยนีต่อประชาชาติ(อุมมัต) “เชื่อมสัมพันธ์ต่อ
  • ความจำเป็นในการไตร่ตรองและทบทวนจากบทเรียนต่างๆของท่าน
  • สถาบันการเมืองของอิมามโคมัยนี
 • ฮัจญ์
 • สถานะสตรีในสังคม
 • ปาเลสไตน์
700 /