สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ดาวน์โหลด:

เสียงเรียกร้องจากผู้นำ

 • เสรีภาพ
 • อิมามโคมัยนี
  • อิมามโคมัยนี ผู้ถือธงอิสลามอันบริสุทธิ์ของศาสดามุฮัมหมัด
  • ความหวังอันยิ่งใหญ่ของอิมามโคมัยนี
  • บทสรุปและบารอกัต(สิริมงคล)ที่ได้จากการเคลื่อนไหวของอิมามโคมัยนี
  • ผลงานอันยิ่งใหญ่ของอิมามโคมัยนี
  • รัฐอิสลามแห่งอิหร่าน, ศูนย์กลางการเคลื่อนไหวอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติ
  • บะศีเราะห์(การรู้เท่าทัน)และความอดทนในการต่อสู้ คือที่มาของความสำเร็จของ
  • อิมามโคมัยนีคือครูแห่งการปฏิวัติ ((เราทำได้))
  • ทักษะและความโดดเด่นของท่านอิมามโคมัยนี
  • อิสรภาพและประชาธิปไตยควบคู่ไปกับจิตวิญญาณและจริยธรรมอันประเสริฐ
  • อิมามโคมัยนีกับการฟื้นฟูสัจธรรมที่ถูกหลงลืมของอิสลาม
  • ภาระหน้าที่ของเราต่อแนวทางของท่านอิมามโคมัยนี
  • การซื่อสัตย์ต่อท่านอิมามโคมัยนีและการเคลื่อนไหวในแนวทางของท่าน
  • พันธสัญญาที่เรามีต่อแนวทางของท่านอิมามโคมัยนี
   ปริ้นซ์  ;  PDF
   เรามีพันธสัญญาต่อพระองค์ ว่าจะเจริญรอยตามแนวทางของอิมามโคมัยนี ซึ่งเป็นแนวทางของอิสลามและอัลกุรอาน และเป็นแนวทางแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของมวลมุสลิม การเมืองของประโยค ไม่มีตะวันตกไม่มีตะวันออก ,การสนับสนุนผู้อ่อนแอและผู้ถูกกดขี่ ,การปกป้องเอกภาพและการเคลื่อนไหวของประชาชาติอิสลาม ,การต่อสู้เพื่อก่อตั้งเมืองแห่งอิสลาม ,การอาศัยความเสียสละของบรรดาชาวชนบท ,และการใช้ประโยชน์จากความสามารถทุกด้านเพื่อฟื้นฟูภายในประเทศ ทั้งหมดนี้คือแนวทางการเคลื่อนไหวของเรา ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือ การชุบชีวิตอิสลามขึ้นมาใหม่ และการกลับคืนสู่คุณค่าแห่งอัลกุรอาน และเราจะไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียว 

   * ช่วงตอนหนึ่งจากคำบรรยายของผู้นำที่มีต่อบรรดาผู้แสวงบุญบัยตุ้ลลอฮิลฮะรอม(ฮุจญาจ)14/4/1368
  • บทเรียนของท่านอิมามโคมัยนีต่อประชาชาติ(อุมมัต) “เชื่อมสัมพันธ์ต่อ
  • ความจำเป็นในการไตร่ตรองและทบทวนจากบทเรียนต่างๆของท่าน
  • สถาบันการเมืองของอิมามโคมัยนี
 • ฮัจญ์
 • สถานะสตรีในสังคม
 • ปาเลสไตน์
700 /