پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دریافت:

اصطلاحات فقهى

 • آب جارى ـ ايمان
 • بئر - بينه
 • پلاتين - پورسانت
 • تأجيل - تيمم جبيره‌اى
 • ثلث - ثيب
 • جائر - جهل
  چاپ  ;  PDF

  ج

  واژه و اصطلاح

  تعريف و توضيح

  جائر

  ستمگر، پايمال كننده حق و عدالت

  جائفه

  زخمی كه به داخل بدن میرسد.

  جابر

  جبران كننده

  جاعل

  آنكه در قرارداد جعاله اعلام میكند هر كس برای او كار مشخصی را انجام دهد، اجرت معينی خواهد داشت.

  جانی

  جنايتكار، آنكه مرتكب جنايت شده است.

  جاهل

  بی اطلاع، نادان
  جاهل قاصر: كسی كه اصلاً متوجه جهل خود نيست و يا راهی برای برطرف كردن جهل خود ندارد.
  جاهل مقصّر: كسی كه متوجه جهل خود بوده و راههای رفع جهالت خود را هم میداند؛ ولی در آموختن تكاليف كوتاهی میكند.
  جاهل به حكم: كسی كه حكم مسأله را نمیداند.
  جاهل به موضوع: كسی كه از موضوع حكم بیاطلاع است.

  جايز

  عملی كه انجام آن حرام نيست.

  جبيره

  چيزی است كه با آن زخم و شكستگی را میبندند.
  پارچه يا دوايی است كه روی زخم و مانند آن میگذارند.

  جدال

  رجوع کنيد به: جدل

  جدل

  قسم خوردن به منظور اثبات يا نفی چيزی. رجوع کنيد به: محرمات احرام

  جذام

  يك نوع بيماری است كه باعث بیحسی بعضی اعضای بدن (دست و صورت) و فساد آنها میشود.

  جرح

  نسبت عدم عدالت به كسی دادن يا تضعيف كردن او
  باطل كردن شهادت

  جُرح

  جراحت، زخم

  جزيه

  مالی كه از كافر ذّمی در قبال زندگی در قلمرو اسلام اخذ میشود.

  جُعاله

  تعهّدی است كه طی آن شخص اعلام میكند كه هر كس برای او كار مشخّصی را انجام دهد، اُجرت معينی خواهد داشت؛ مثلاً إعلام میكند كه اگر كسی گمشدهی مرا پيدا كند، فلان مبلغ به او میدهم.
  به كسی كه اين قرار را میگذارد (جاعل) و به كسی كه به آن عمل میكند (عامل) میگويند.

  جُعل

  مال معين شده در عقد جعاله

  جفت

  عضو رابط بين جنين و رحم مادر است كه جنين بواسطهی آن تغذيه میكند.

  جَلّال(جلّاله)

  حيوان حلال گوشتی كه به خوردن نجاست عادت كرده است.

  جماع

  مقاربت، آميزش جنسی

  جمرات

  سه ستون سنگی معروف در منی است و حجاج بايد در روزهای يازدهم و دوازدهم ذی الحجه به آنها سنگ بزنند (جمع جمره)

  جمع بين اختين

  دو خواهر را به همسری داشتن

  جنابت

  حالتی است كه بعد از جماع يا خروج منی ، بر شخص عارض می شود. رجوع کنيد به: جنب

  جُنُب

  كسی كه جماع كرده يا منی از او خارج شده باشد.

  جهاد

  جهاد ابتدايی: نبردی كه به قصد هجوم بر دشمن و با فرمان امام (عليه السلام) يا نائب او انجام گيرد.
  جهاد دفاعی: نبرد و پيكار برای مقابله با هجوم دشمن به سرزمينهای اسلام
  جهاد اكبر: مبارزه با هوای نفس
  جهاد اصغر: پيكار و جنگيدن در راه خدا

  جهر

  با صدای بلند قرائت كردن (در مقابل اخفات)
  سخن گفتن بطور عمومی (در مقابل سِرّ)
  انجام دادن عمل بصورت آشكار (در مقابل خفاء)

  جهری
  (نماز جهری)

  نمازی كه در آن، حمد و سوره بايد با صدای بلند خوانده شود (نمازهای صبح، مغرب و عشا)

  جهل

  ندانستن و بیاطلاع بودن
  جهل مركب: آن است كه شخص نمی داند و متوجه نيست و می پندارد كه میداند.

 • چانه زدن
 • حائر - حيل فرار از ربا
 • خارق العاده - خيار
 • دائر مدار - ديه
 • ذابح - ذى
 • رؤيت هلال - ريبه
 • زائد - زىّ
 • ژله
 • سُؤر - سيد
 • شؤون - شيوع
 • صاحب اليد - صيغه
 • ضالّه - ضمان
 • طائف - طيور
 • ظاهر اين است - ظهر شرعى
 • عائله - عيوب مجوز فسخ
 • غائط - غير منقول
 • فائت - فَىْءْ
 • قاصر - قَيُّم
 • کابين - کيف
 • گرو - گواه
 • ماترك ـ ميّت
 • ناتنى - نيت
 • هاشمى (سيد) - هم جنس
 • واجب - ولّى
 • يائسه - يوم الدفع
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /