پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دریافت:

اصطلاحات فقهى

 • آب جارى ـ ايمان
 • بئر - بينه
 • پلاتين - پورسانت
 • تأجيل - تيمم جبيره‌اى
 • ثلث - ثيب
 • جائر - جهل
 • چانه زدن
 • حائر - حيل فرار از ربا
 • خارق العاده - خيار
 • دائر مدار - ديه
 • ذابح - ذى
 • رؤيت هلال - ريبه
 • زائد - زىّ
 • ژله
 • سُؤر - سيد
 • شؤون - شيوع
 • صاحب اليد - صيغه
 • ضالّه - ضمان
 • طائف - طيور
 • ظاهر اين است - ظهر شرعى
 • عائله - عيوب مجوز فسخ
 • غائط - غير منقول
 • فائت - فَىْءْ
 • قاصر - قَيُّم
  چاپ  ;  PDF
  قاصر:
   رجوع کنید به: جاهل.
  قاطع:
  قطع کننده، بُرنده رجوع کنید به: نیت قطع و قاطع.
  کسی که یقین به مسأله ای دارد.
  قاعدگی:
  عادت ماهانه زنان.
  قَباله:
  نوشته یا سندی که به موجب آن چیزی بر ذمه ی مکلف بیاید، سند عقد معامله یا نکاح.
  قُبُل:
  جلو (کنایه از عضو جنسی که در جلوی بدن قرار دارد).
  قبله:
  جهتی که نمازگزار باید به آن جهت نماز بخواند (سوی کعبه در تمام نقاط).
  قتل:
  کشتن.
  قتل عمد:
  اینکه کسی، دیگری را با علم و قصد بکشد.
  قتل شبه عمد:
  اینکه فرد قصد قتل نداشته، اما قصد انجام سبب قتل را داشته باشد؛ خواه سبب عادتاً کشنده نباشد و یا فرد علم به کشنده بودن آن نداشته باشد.
  قتل خطایی:
  اینکه فرد نه قصد قتل داشته و نه قصد سبب قتل را.
  قتل نفسِ محترمه:
  کشتن انسانی که خونش هدر نیست.
  قدر متیقن:
  آن مقدار که مسلّم و یقینی است.
  قَذْف:
  نسبت دادن زنا یا لواط به دروغ.
  قرائت:
  خواندن حمد و سوره یا حمد به تنهایی در نماز.
  قرار ضِمنی:
  آنچه در ضمن عقدی مورد قبول طرفین قرار گرفته است.
  قربانی:
  حیوانی را که به قصد ثواب ذبح کنند.
  گوسفند، گاو و یا شتری که در روز دهم ذی الحجه در منا ذبح می کنند.
  قُرَشیه:
  زن منسوب به قریش (یکی از مهم ترین قبایل عرب و از دودمان نَضْر بن کنانه که بنی هاشم و بنی عباس از این قبیله اند).
  قرض:
  وام
  قرض ربوی. رجوع کنید به: ربای قرضی.
  قرض الحسنه:
  قرض دادن مال بدون شرط زیادت.
  قرعه:
  سهم و نصیب.
  انتخاب یک چیز از میان چند چیز در موارد مشتبه به وسیله کاغذ و مانند آن برای حل مشکل.
  قَرَن:
  گوشت یا استخوانی است که در فرج زن می روید (مانند غدّه) و مانع جماع می شود.
  قرنُ المنازل:
  یکی از میقات های پنج گانه در شرق مکه.
  قُروح:
  زخم هایی که در اثر سلاح عارض شده است.
  دانه های ریزی که نشانه های چرک و فساد در آنها نمایان شده است.
  قریب:
  نزدیک (به واقع و حقیقت).
  خویشاوند.
  قرینه:
  علامت، نشانه.
  قسامه:
  قسم هایی که اولیای مقتول در صورت عدم بینه، بر قاتل بودن طرف مقابل دعوی می خورند.
  قسم:
  سوگند.
  قصاص:
  مجازات جانی به میزان جنایت انجام شده، توسط کسی که مورد جنایت واقع شده و یا وراث او؛ مانند کشتن قاتل.
  قصد اقامت:
  تصمیم مسافر به اقامت ده روز یا بیشتر در یک محل.
  قصد إنشاء:
  تصمیم به ایجاد یک امر اعتباری مانند خرید و فروش.
  قصد رجاء:
  قصد انجام یا ترک عملی به احتمال اینکه مورد امر یا نهی خداوند متعال باشد.
  قصد قربت:
  قصد تقرب به خداوند متعال و نزدیک شدن به او.
  قصد قربت مطلقه:
  انجام عمل به قصد جلب رضایت خدای متعال.
  قصد مافی الذمه:
  انجام عمل به قصد وظیفه ای که بر عهده مکلف است.
  قصد مطلق ذکر:
  قصد گفتن ذکر بدون قصد ورود؛ مانند اینکه در نماز به قصد ذکر تکبیر بگوید.
  قصد وجه:
   رجوع کنید به: نیت وجه.
  قصد ورود:
  قصد اینکه یک عمل به عنوان عملی شرعی در روایات وارد شده است.
  قصر:
  کوتاه رجوع کنید به: نماز قصر.
  قصور:
  کوتاهی در انجام وظیفه.
  قضاء:
  قضاوت کردن.
  انجام دادن عبادتی که وقت آن گذشته است.
  قضاء حاجت:
   رجوع کنید به: تخلّی.
  قَطّاع:
  کسی که با کمترین نشانه ها یقین به امری پیدا می کند.
  قُطّاعُ الطّریق:
  راهزنان.
  قطع:
  بریدن. رجوع کنید به: نیت قطع و قاطع .
  یقین به امری.
  قطع رحم:
  ترک معاشرت با خویشاوندان.
  قمار:
  هر نوع بازی که در آن شرط شود که برنده از بازنده چیزی را بگیرد؛ هر چند آن چیز معین نباشد.
  قنوت:
  تواضع در برابر خدا.
  ذکر گفتن یا دعا خواندن پس از قرائت و قبل از رکوع رکعت دوم نماز.
  قواطع سفر:
  اموری که باعث قطع شدن سفر می شود.
  قوت غالب:
  غذایی که در یک منطقه از سایر غذاها، متداول تر است.
  قوتاً:
  رجوع کنید به: بالقوه.
  قوه قهریه:
  زور و قدرت همراه با چیرگی.
  قی:
  استفراغ.
  قیافه شناسی:
  علمی که در آن، با استناد به نشانه هایی خاص، بعضی مردم را به بعضی دیگر ملحق یا از بعضی سلب کنند.
  قیام:
  ایستادن.
  قیام متصل به رکوع:
  قیام نمازگزار پس از قرائت و پیش از رکوع.
  قیراط:
  معادل یک بیستم دینار و ۱۸ /۰ گرم.
  قیمومیت:
  سرپرستی. رجوع کنید به: قیم.
  قیمی:
  هر جنسی که به خاطر اختلاف در ویژگی ها و خصوصیات افرادش، قیمت آن متفاوت است. مانند گاو و گوسفند که با عواملی چون وزن و خصوصیات دیگر قیمت آنها تغییر می کند.
  قَیم:
  سرپرست، کسی که بر اساس وصیت یا حکم حاکم شرع، مسئول امور یتیم، سفیه، مجنون و... می شود.
 • کابين - کيف
 • گرو - گواه
 • لحد-لیالی تشریق
 • ماترك ـ ميّت
 • ناتنى - نيت
 • هاشمى (سيد) - هم جنس
 • واجب - ولّى
 • يائسه - يوم الدفع
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /