پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دریافت:

اصطلاحات فقهى

 • آب جارى ـ ايمان
 • بئر - بينه
 • پلاتين - پورسانت
 • تأجيل - تيمم جبيره‌اى
 • ثلث - ثيب
 • جائر - جهل
 • چانه زدن
 • حائر - حيل فرار از ربا
 • خارق العاده - خيار
 • دائر مدار - ديه
 • ذابح - ذى
 • رؤيت هلال - ريبه
 • زائد - زىّ
 • ژله
 • سُؤر - سيد
 • شؤون - شيوع
 • صاحب اليد - صيغه
 • ضالّه - ضمان
 • طائف - طيور
 • ظاهر اين است - ظهر شرعى
 • عائله - عيوب مجوز فسخ
  چاپ  ;  PDF
  عائله
  نانخور
  عائله
   رجوع کنید به: عیال
  عادت/عادت ماهیانه
  حیض، قاعدگی
  عادت وقتیه: عادت ماهیانه ی زنی است که وقت عادت او ثابت است؛ ولی تعداد روزهای عادتش کم و زیاد می شود.
  عادت عددیه: عادت ماهیانه ی زنی است که تعداد روزهای عادتش کم و زیاد نمی شود؛ ولی وقت ثابتی ندارد.
  عادت وقتیه وعددیه: عادت ماهیانه ی زنی است که وقت عادت و تعداد روزهای عادت او تغییر نمی کند.
  عادل
  کسی است که دارای ملکه ی عدالت باشد .
  عاریه
  عقدی است بین صاحب مال و عاریه گیرنده که طی آن، حق بهره برداری از چیزی بدون پرداخت عوض برای فرد دیگر حاصل می گردد.
  عاصی
  گناهکار
  عاقد
  کسی که صیغه عقد را جاری می کند.
  کسی که از طرفین عقد یا یکی از آنها، وکالت در اجرای صیغه دارد.
  عاقله
  خویشاوندان ذکور پدریِ جانی که ضامن دیه ی جنایت غیر عمد هستند.
  عام المنفعه
  آنچه که عموم مردم از آن بهره می برند.
  عامل
  کسی که به واسطه مضاربه، جعاله و مانند آن، متصدی کارهای دیگری می شود.
  کسی که متصدی جمع آوری، حسابرسی، تقسیم و سایر امور مربوط به زکات است.
  عایدات
  درآمدها
  عتبه
  آستانه
  عتق رقبه
  آزاد کردن بنده
  عُجب
  بزرگ دیدن اعمال خویش، احساس اینکه حق خداوند را، تمام و کمال بجا آورده است.
  عَجز
  ناتوانی از انجام کار
  عدالت
  ملکه ی نفسانیه ای که انسان را به تقوا وا می دارد به حدّی که از روی عمد هیچ گناهی را انجام ندهد.
  عدّه
  مدت زمانی است که زن جدا شده از شوهر (به سبب طلاق یا پایان مدّت ازدواج موقّت و یا مرگ شوهر) باید منتظر بماند و ازدواج نکند.
  عدّه حامله: تا زمان وضع حمل
  عدّه ذات اشهر: کسی که حیض نمی بیند، هر چند در سن حیض دیدن است (۳ماه)
  عدّه ذات اقراء: کسی که حیض می بیند. (۳ طُهر)
  عدّه وفات: عده زنی که شوهرش از دنیا رفته است. ۴ ماه و ۱۰ روز
  عدول
  جمع عادل رجوع کنید به: عادل
  رجوع کردن، بازگشتن؛ (اعراض کردن) عدول نیت: برگرداندن نیت به نیت دیگر.
  عذر شرعی
  عذری که شرعاً قابل قبول است.
  عرصه
  منظور زمینی است که ساختمان بر روی آن احداث شده است.
  عرف
  آنچه مردم کوچه و بازار به طبع سلیم خود پذیرفته اند.
  عرفات
  بیابانی است مسطح و وسیع در جنوب شرقی مکه که حجاج در روز نهم ذی حجه، از ظهر تا مغرب در آنجا می مانند.
  عَرَفه
  نام کوهی است در نزدیکی مکه
  عرق جنب از حرام
  عرق کسی است که از راه حرام جنب شده باشد.
  عزائم
  رجوع کنید به: سُوَر عزائم
  عَزَب
  مجرد، مرد بی همسر
  عزل
  ۱- انزال منی در خارج از فرج برای جلو گیری از انعقاد نطفه
  ۲- برکنار کردن متصدّی کاری از سمتش
  ۳- جداکردن مقدار خمس یا زکات یا ارث مشخص و مانند آن از بقیه ی اموال
  عسر و حرج
  مشقت، سختی و دشواری؛ بطوریکه معمولاً قابل تحمل نباشد.
  عصاره
  آبی که از گیاهان، میوه ها و دیگر مواد غذایی گرفته می شود.
  عصیر عِنَبی
  آب انگور
  عفت عمومی
  سلامت اخلاقی و رفتاری جامعه
  عِقار
  زمین
  عقد
  پیمان، عهد. صیغه ایجاب و قبول در معاملات (خصوصاً در ازدواج)
  عقد بیع: قرارداد خرید و فروش
  عقد دائم: قرارداد ازدواج دائم، پیمان ازدواج دائم
  عقد غیر دائم: قرارداد ازدواج موقت، پیمان ازدواج موقت
  عقد اکراهی
  عقدی که بدون رضایت شخص، انجام شود.
  عقد بیع
  قرارداد خرید و فروش
  عقد جایز
  عقدی که یک یا هر دو طرف معامله حق فسخ آن عقد را داشته باشند.
  عقد غیابی
  عقدی که یکی از طرفین یا هر دو، در زمان اجرای صیغه، غایب باشند.
  عقد لازم
  قراردادی که در آن هیچ یک از طرفین حق فسخ معامله را ندارند.
  عقوبت
  کیفر، جزا
  عقود
  جمع عقد رجوع کنید به: عقد
  عقود شرعی
  عقدهایی که شرع آن را تأیید کرده است.
  عقیقه
  به حیوانی گفته می شود که برای حفظ صحت و سلامتی فرزند ذبح می شود.
  عقیم
  آنکه صاحب اولاد نمی شود، اعم از مرد و زن
  عقیم سازی
  عملی که امکان بچه دار شدن زن یا مرد را سلب می کند.
  علائم بلوغ
  ۱- روئیدن موهای خش بر روی عانه
  ۲- احتلام
  ۳- گذشتن از سن ۱۵ سال قمری برای پسران و ۹ سال قمری برای دختران
  عَلَقه
  خون لخته ای که از تکامل اولیه ی نطفه حاصل می شود.
  عُلقه ی زناشویی
  همسر بودن، نسبت و ارتباطی که در اثر ازدواج حاصل می شود.
  علوی (علویه)
   رجوع کنید به: سادات علوی
  علی الحساب
  مبلغی که پیش از موعد مقرر یا اتمام قرار داد پرداخت می شود تا در نهایت حسابرسی صورت گیرد.
  علی الظاهر
  آنچه از ظاهر دلیل فهمیده می شود، این تعبیر در مقام اظهار نظر، حکم فتوا را دارد.
  علی اللهی
  فرقه ای از غلات شیعه که حضرت علی (ع) را خدا می پندارند.
  رجوع کنید به: غلات
  علی ما فرض الله
  براساس حکم خدا
  عمد
  از روی قصد کاری را انجام دادن.
  عمره
  زیارت خانه ی خدا و انجام اعمال مخصوص به آن.
  عمره مفرده: عمره ای که جدا از عمره تمتع انجام می گیرد و علاوه بر اعمال آن طواف النساء و نماز آن را نیز دربردارد.
  عمره ی تمتّع: عمره ای است که قبل از حج تمتع انجام می شود.
  عمل به احتیاط
  رعایت همه ی جوانب احتمالی تکلیف؛ بطوری که یقین حاصل شود به وظیفه ی واقعی عمل شده است.
  عند الاستطاعة
  هنگام حصول استطاعت رجوع کنید به: استطاعت
  عند القدرة
  هنگام توانایی
  عند اللزوم
  هنگام نیاز.
  عند المطالبه
  هنگام درخواست.
  عُنف
  کسی را بزور بر کاری وادار کردن.
  عِنَن
  نوعی بیماری که توانایی جماع را از مرد سلب می کند.
  عِنّین
  مردی که نمی تواند آمیزش کند.
  عهد
  پیمان؛ تعهد انسان با خداوند (با صیغه ی مخصوص) برای انجام دادن کاری که مباح یا پسندیده است، و یا اجتناب کردن از کاری که مباح یا ناپسند است.
  عواید
   رجوع کنید به: عایدات
  عورت
  شرمگاه، آنچه انسان از ظاهر کردنش حیا می کند (قُبل و دُبر).
  عوض
  مالی که در قبال کالا یا منفعتی، پرداخت می شود.
  عیال
  همسر، نانخور
  عیب
  خرابی، نقص
  عید فطر
  نخستین روز ماه شوال که یکی از اعیاد بزرگ اسلامی است.
  عید قربان
  دهمین روز ماه ذی الحجه که یکی از اعیاد بزرگ اسلامی است.
  عین
   مالی که وجود خارجی دارد.
  عین مرهونه
  مالی که بعنوان گرو معین شده است. رجوع کنید به: رهن
  عین نجس
  چیزی که اصالتاً نجس است؛ مانند خون (نه اینکه به واسطه برخورد با چیزی نجس شده است).
  عیوب مجوز فسخ
  عیب هایی که در عقد، حق فسخ را برای یکی از طرفین ایجاد می کند.
 • غائط - غير منقول
 • فائت - فَىْءْ
 • قاصر - قَيُّم
 • کابين - کيف
 • گرو - گواه
 • ماترك ـ ميّت
 • ناتنى - نيت
 • هاشمى (سيد) - هم جنس
 • واجب - ولّى
 • يائسه - يوم الدفع
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /