پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

احکام خمس

 • مقدمه
 • موارد وجوب خمس
 • سرمايه
 • سرمایه در گردش
 • سرمایه ثابت
 • مال مخلوط با حرام
  چاپ  ;  PDF

  مال مخلوط با حرام

  اگر مال حرامی با مال انسان مخلوط شود، تکلیف چیست؟

  اگر یقین به وجودِ مال حرام در اموالش دارد و مقدار آن را نمیداند و صاحب آن را هم نمی‌شناسد، با پرداخت خمس مجموع آن، حلال میشود و میتواند در آن تصرّف کند، ولی اگر در مخلوط شدن مال حرام با اموال خود شک داشته باشد، چیزی بر عهده‌ی او نیست.

  در فرض سؤال قبل اگر اجمالًا بداند که مقدار حرام بیش از یک‌پنجم مال است، تکلیف چیست؟

  بنا بر احتیاط باید خمس را به اضافه‌ی مقداری که یقین میکند بیش از خمس، متعلّق به غیر است، به حاکم شرع بدهد تا در مواردی که هم خمس و هم صدقه محسوب میشود مصرف کند.

  اگر مقداری از درآمدم _ که به آن خمس تعلّق گرفته است _ با مال حرام مخلوط شده است که مقدار هیچ یک را نمیدانم و مالک حرام را هم نمی‌شناسم، محاسبه‌ی خمس چگونه است؟

  ابتدا برای حلال شدن مال باید خمس مجموع حلال و حرام را بپردازید؛ مثلاً اگر مجموع حلال و حرام صد میلیون باشد، باید بیست میلیون خمس بپردازید تا حلال شود و بتوانید در آن تصرّف کنید، سپس برای پرداخت خمسی

  که به درآمد تعلّق گرفته است، میتوانید به یکی از دو روش عمل کنید:

  الف. اگر خمس قدر متیقّن حلال کمتر از خمس بقیّه _ هشتاد میلیون _ باشد، یعنی از شانزده میلیون کمتر باشد، خمس قدر متیقّن را بپردازید.

  ب. اگر خمس قدر متیقّن حلال مساوی با خمس بقیّه یا بیشتر باشد  _ یعنی حدّاقل شانزده میلیون باشد _ میتوانید خمس بقیّه را بپردازید.

    راه حلال شدنِ مال به دست آمده از سرمایه‌ی حرام

  کسی که اصل سرمایه‌اش عین مال حرام است و میخواهد زندگی خود را حلال کند تکلیفش چیست؟

  اگر صاحبان اموال حرام، معلوم هستند، باید رضایت آنان را جلب کند و اگر آنان را نمی‌شناسد یا دسترسی ندارد، ولی مقدار مال حرام را میداند، حکم مجهول‌المالک را دارد که باید از طرف صاحبانش به فقیرِ شرعی صدقه داده شود و در این زمینه بنا بر احتیاط مستحب، از حاکم شرع اجازه گرفته شود؛ و اگر مقدار مال حرام را نمیداند و صاحبان آن را هم نمی‌شناسد، باید خمس مجموع سرمایه‌ی حرام و سود حاصل از آن را بپردازد.

   

 • معدن
 • گنج
 • مستثنيات خمس
 • مؤونه معیشت و زندگی
 • دستۀ اول
 • دسته دوم
 • دستۀ سوم
 • مؤونه کسب درآمد
 • نفقه
 • ارث
 • مهریه
 • وقف
 • دیه
 • بیمه
 • محاسبه و پرداخت خمس
 • مصارف خمس و مستحقين آن
 • مسائل متفرقه
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /