پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

احکام خمس

 • مقدمه
 • موارد وجوب خمس
 • سرمايه
 • سرمایه در گردش
 • سرمایه ثابت
 • مال مخلوط با حرام
 • معدن
 • گنج
 • مستثنيات خمس
 • مؤونه معیشت و زندگی
 • دستۀ اول
 • دسته دوم
 • دستۀ سوم
 • مؤونه کسب درآمد
 • نفقه
 • ارث
 • مهریه
 • وقف
 • دیه
 • بیمه
 • محاسبه و پرداخت خمس
 • مصارف خمس و مستحقين آن
  چاپ  ;  PDF

  مصارف خمس و مستحقین آن

   

  خمس از دو قسمت مساوی تشکیل شده است که بخشی از آن سهم امام(علیه‌السّلام) و بخشی دیگر سهم سادات بزرگوار است. البتّه مصارف هر کدام در ادامه خواهد آمد ولی به طور کلّی خمس را باید به دفتر مرجع یا وکیل او تقدیم کرد.

      ولیّ‌امر خمس   

  خمس باید _ هر چند با واسطه _ به ولیّ‌امر خمس تحویل و قبض ممهور به مهر او دریافت شود و بین سهم امام(علیه‌السّلام) و سهم سادات تفاوت نیست.

  به طور کلّی مصرف خمس _ سهم سادات و امام(علیه‌السّلام) _ باید با اجازه‌ی ولیّ‌امر خمس باشد.

      پرداخت وجوهات به غیر ولیّ‌امر خمس   

  با توجّه به نظر مبارک حضرت امام راحل(قدّس‌سرّه) و نظر مبارک حضرتعالی و بعضی فقهای دیگر که امر وجوهات راجع به ولیّ‌امر مسلمین است، پرداخت وجوهات به غیر ولیّ‌امر چه حکمی دارد؟

  مقلّدین هر یک از مراجع محترمِ تقلید(دامت‌برکاتهم)، اگر در پرداخت سهمین مبارکین (سهم امام و سهم سادات) به استناد فتوای مرجع تقلید خود عمل کنند، تکلیف خود را اداء کرده‌اند.

      تجدید اجازه از مرجع زنده   

  اگر کسی از مرجع قبلی ما اجازه‌ی دریافت خمس داشته باشد، لازم است از مقام معظّم رهبری نیز اجازه بگیرد؟

  بله، اجازه لازم است.

      سهم امام(علیه‌السّلام)   

  آیا اجازه گرفتن از مجتهدی که مقلّد از او تقلید میکند، برای مصرف سهم امام(علیه‌السّلام) در عمل خیر مثلاً در حوزه‌ی علمیّه یا دارالایتام، ضرورت دارد و یا اجازه‌ی هر مجتهدی کافی است؟ و اصولاً آیا اجازه‌ی مجتهد ضروری است؟

  به طور کلّی مصرف خمس _ سهم امام(علیه‌السّلام) و سهم سادات _ در اختیار ولیّ‌امر خمس است و هر نوع مصرف باید با اجازه‌ی ایشان باشد.

  آیا مکلّف میتواند تمام یا بخشی از خمس را به فقرا _ سادات یا غیر سادات _ بپردازد؟

  بدون اجازه از مرجع تقلید جایز نیست.

  آیا حقوق شرعی (خمس، ردّ مظالم، زکات) از شئون حکومت است؟ و کسی که خمس بر عهده‌ی او است آیا میتواند خودش سهم سادات و ردّ مظالم و زکات را به افراد مستحق بدهد؟

  در زکات جایز است خودش به فقرای متدیّن و عفیف بدهد و در ردّ مظالم احتیاط مستحب آن است با اذن حاکم شرع باشد ولی در خمس واجب است به دفتر یا یکی از وکلای ما تحویل دهد یا اجازه بگیرد.

  بعضی از اشخاص از طرف خود اقدام به پرداخت قبض آب و برق سادات فقیر میکنند؛ آیا احتساب آن از خمس جایز است یا خیر؟

  باید با اجازه‌ی دفتر یا وکیل ما باشد و نسبت به موارد قبلی _ با توجّه به مبلغ آن _ با بخش وجوهات مطرح کنید.

  آیا میشود خمس را به مدارس دولتی داد؟

  برای این گونه امور از خیرات و مبرّات و کمکهای مؤمنین استفاده شود.

  آیا از سهم مبارک امام(علیه‌السّلام) برای خرید و توزیع کتابهای دینی، میتوان مصرف نمود؟

  به طور کلّی مصرف خمس باید با اجازه‌ی ولیّ‌امر خمس باشد.

  مبلغی بابت سهم مبارک امام(علیه‌السّلام) بر عهده‌ی من است که باید آن را به حضرتعالی بپردازم و از طرفی مسجدی هست که احتیاج به کمک دارد؛ آیا اجازه ‌میفرمایید که مبلغ مزبور را به امام جماعت آن مسجد بدهم تا در ساختمان و تکمیل آن مصرف نماید؟

  برای این گونه امور از کمکهای مؤمنین استفاده شود.

  با توجّه به اینکه احتمال میدهیم پدر ما در زمان حیات، خمس اموال خود را به طور کامل نپرداخته باشد و ما قطعه‌ای از زمینهای او را برای ساخت بیمارستان بخشیده‌ایم، آیا میتوان آن زمین را از خمس اموال متوفّی حساب کرد؟

  به عنوان خمس محسوب نمیشود.

      سهم سادات   

  بنده از وکیل شما، اجازه‌ی تحویل مبلغی از سهم سادات به یکی از سادات آشنا گرفتم؛ لطفاً در مورد شرایط آن راهنمایی بفرمایید.

  1. واجب‌النّفقه‌ی شما نباشد. 2. سیّد فقیر شرعی باشد؛ یعنی درآمد سال او کفاف مخارج او را ندهد. اگر معلوم شود فقیر نبوده است، کافی نیست و باید مجدّداً به فقیر سیّد پرداخت شود. 3. باید مبلغ سهم سادات تحویل سیّد فقیر شود و تبدیل آن به کالا و جنس جایز نیست، مگر با اذن از فقیری که قصد تحویل به او را دارید. 4. سیّد فقیری که به او خمس داده میشود باید شیعه‌ی دوازده‌امامی باشد.

  آیا ساداتی که دارای شغل و کسبی هستند، استحقاق خمس دارند یا خیر؟

  اگر در این صورت هم درآمد کافی و مطابق با شأن نداشته باشند و فقیر محسوب شوند، استحقاق خمس دارند.

  نکته: پرداخت کفّارات، مظالم و صدقات _ مستحب و واجب که با نذر، وصیّت و مانند آن واجب میشود _ به سادات فقیر جایز است.

  آیا مصرف سهم مبارک سادات در امور خیریّه مانند ازدواج سادات، جایز است؟

  مبلغی که اجازه دارید به سادات پرداخت کنید، باید به صورت نقدی به سیّد فقیر پرداخت شود؛ مگر آنکه سیّدی که قصد دارید برای او مصرف کنید به شما وکالت دهد.

  آیا جایز است پس از کسب اجازه از ولیّ‌امر خمس، سهم سادات به علویّه (زن سیّده) فقیری که ازدواج کرده و فرزندانی دارد ولی شوهرش غیر علوی (غیر سیّد) و فقیر است داده شود؟ و آیا او میتواند آن را صرف فرزندان و شوهرش نماید؟

  اگر سیّده‌ی علویّه فقیر است، پرداخت سهم سادات به او با اجازه‌ی از ولیّ‌امر خمس یا وکیل ایشان جایز است و او میتواند در موارد مذکور مصرف کند.

  زن علویّه‌ای که همسرش فوت کرده و پدرش در پرداخت هزینه‌ی خانواده‌اش کوتاهی میکند ولی اهالی منطقه، پدر آن سیّده را فردی ثروتمند، ولی نسبت به خانواده‌اش خسیس میدانند، آیا پرداخت سهم سادات به مقدار نفقه‌ی واجب به این خانم جایز است؟ و بر فرض که پدر بگوید که بر من فقط دادن هزینه‌ی پوشاک و خوراک واجب است ولی پرداخت بقیّه‌ی مخارج مثل لوازم اختصاصی زنان و پول روزانه‌ی کودکان واجب نیست، آیا میتوان به مقدار رفع احتیاج از سهم سادات به آنان داد؟

  در هر حال اگر فقیر است، پرداخت سهم سادات به او با اجازه از ولیّ‌امر خمس یا وکیل ایشان جایز است و میتواند در مصارف متعارف زندگی هزینه کند.

      پرداخت خمس به پدر و مادر یا فرزند فقیر   

  مکلّف نمیتواند بخشی از خمس خود را به افراد واجب‌النّفقه‌ی خود _ والدین، اجداد، فرزند یا نوه _ بپردازد.

  جوانی 25‌ ساله و کارمند هستم. تا به حال مجرّد بوده و با پدر و مادرم زندگی میکنم. پدرم پیرمردی کهن‌سال و ازکارافتاده است که درآمدی ندارد و چهار سال است که همه‌ی مخارج زندگی را من تأمین میکنم. با توجّه به اینکه نمیتوانم هم خمس درآمد سالانه را بدهم و هم مخارج زندگی را تأمین کنم و مبلغ نوزده هزار تومان هم از خمس درآمد سالهای قبل بدهکارم و آن را یادداشت کرده‌ام تا بعداً بپردازم، خواهشمندم توضیح فرمایید که آیا جایز است خمس درآمدهای سال را به پدر و مادر خود بدهم؟

  پرداخت خمس به پدر و مادر که واجب‌النّفقه‌ی شما هستند، جایز نیست؛ بر شما که توان مالی دارید واجب است در طول سال خمسی مخارج ایشان را تأمین کنید.

  آیا شخصی که سیّد است میتواند از سهم سادات به فرزندانش کمک کند؟

  کسی که واجب‌النّفقه‌اش سیّد است، نمیتواند خمسش را به او بدهد، هر چند برای مصارف غیر واجب باشد.

 • مسائل متفرقه
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /