پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

احکام خمس

 • مقدمه
 • موارد وجوب خمس
 • سرمايه
 • سرمایه در گردش
 • سرمایه ثابت
 • مال مخلوط با حرام
 • معدن
 • گنج
  چاپ  ;  PDF

  گنج

  اگر مکلّف هر آنچه را که عرفاً به آن گنج گفته میشود بیابد و ارزش آن معادل بیست دینار طلا یا دویست درهم نقره باشد، باید _ بدون لحاظ سال خمسی _ فوراً خمس آن را بپردازد؛ البتّه با توجّه به اینکه درباره‌ی پیدا کردن گنج قوانینی وجود دارد، لذا در مواردی که مقرّرات خاصّی وجود داشته باشد باید طبق آن عمل شود.

  تفاوت نمیکند گنج در چه ملکی یافت شده باشد، اگر مقرّرات خاصّی وجود نداشته باشد، ملک یابنده است و باید خمس آن را بپردازد، مگر آنکه در ملکی یافت شود که با یکی از اسباب ملکیّت _ مانند خریدن یا هبه _ به ملکیّت درآمده است، در این صورت اگر احتمال میدهد متعلّق به مالک قبل باشد، باید به او ارائه کند، اگر متعلّق به او نباشد به نفر قبل از او تا جایی که مالک شناخته‌شده نباشد یا تعلّق به او محتمل نباشد، در این صورت ملک یابنده است و باید خمس آن را بپردازد.

      جواهری که با غوّاصی به دست آید   

  اگر انسان در دریا فرو رود و جواهری مانند مروارید و مرجان _ که با فرو رفتن در آب به دست می آید _ بیرون آورد، چنانچه پس از کم کردن مخارج استخراج، به مقدار هجده نخود طلا یا بیشتر ارزش داشته باشد، باید خمس آن را بپردازد؛ فرقی نیست که آنچه از دریا بیرون می‌آورد از یک نوع باشد یا چند نوع، در یک دفعه باشد یا چند دفعه‌ی نزدیک به یکدیگر و بنا بر احتیاط واجب رودخانه‌های بزرگ، مانند نیل، فرات یا کارون نیز در حکم دریا است.

  اگر بدون فرو رفتن در آب، با وسیله ای جواهر را از داخل آب بیرون آورد، در صورتی ‌که پس از کم کردن مخارج، قیمتش به هجده نخود طلا برسد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن پرداخت شود.

  اگر جواهری خودش از آب بیرون آمده باشد و انسان آن را از روی آب یا کنار دریا بردارد، خمس ندارد، ولی چنانچه این کار شغل او باشد، از درآمد کسب و کار محسوب میشود که حکم آن گذشت.

 • مستثنيات خمس
 • مؤونه معیشت و زندگی
 • دستۀ اول
 • دسته دوم
 • دستۀ سوم
 • مؤونه کسب درآمد
 • نفقه
 • ارث
 • مهریه
 • وقف
 • دیه
 • بیمه
 • محاسبه و پرداخت خمس
 • مصارف خمس و مستحقين آن
 • مسائل متفرقه
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /