پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

احکام خمس

 • مقدمه
 • موارد وجوب خمس
 • سرمايه
 • سرمایه در گردش
 • سرمایه ثابت
 • مال مخلوط با حرام
 • معدن
 • گنج
 • مستثنيات خمس
 • مؤونه معیشت و زندگی
 • دستۀ اول
 • دسته دوم
 • دستۀ سوم
 • مؤونه کسب درآمد
 • نفقه
 • ارث
 • مهریه
 • وقف
 • دیه
 • بیمه
  چاپ  ;  PDF

  بیمه

  مبالغ پرداخت‌شده به بیمه

  آیا مبالغی که به شرکت بیمه جهت قرارداد بیمه‌ی عمر (نه سرمایه‌گذاری)، بازنشستگی، بیمه‌ی حوادث، بیمه‌ی آتش‌سوزی، بیمه‌ی بدنه‌ی وسیله‌ی نقلیه و... میپردازیم خمس دارد؟

  آنچه بیمه‌گذار به عنوان حقّ بیمه بتدریج یا یکجا به بیمه‌گر میپردازد، اگر از درآمد همان سالِ پرداخت باشد، جزو مئونه‌ی او است و خمس ندارد؛ ولی مبالغ پرداختی بابت سرمایه‌گذاری اگر از محلّ درآمد باشد، باید در سررسید هر سال خمسی مقدار واریزشده محاسبه و خمس آن پرداخت شود.

  پول دریافتی از بیمه

  آیا به مالی که شرکتهای بیمه بر اساس قرارداد برای جبران خسارت به بیمه‌شده پرداخت میکنند، خمس تعلّق میگیرد؟

  پولی که شرکتهای بیمه جهت جبران خسارت به بیمه‌گذار میپردازند؛ مانند بیمه‌ی بدنه‌ی خودرو، آتش‌سوزی، محصولات کشاورزی، جزو درآمد کسب است.

  آیا به پولی که بابت خسارت در تصادف دریافت میشود، خمس تعلّق میگیرد؟

  اگر به کسی که طرف قرارداد بیمه نیست پرداخت شود، خمس تعلّق نمیگیرد.

  نزدیک به پنج سال است که برای خود و فرزندان و همسرم بیمه‌ی عمر افتتاح کرده‌ام و ماهانه مبلغ مشخّصی را به حساب بیمه‌گر واریز میکنم که این مبلغ طیّ هر سال تغییر میکند تا پس از گذشت مثلاً سی سال، بیمه‌گر بابت هر یک از ما مبلغی را پرداخت خواهد کرد و در این قرارداد تا پنج سال حقّ برداشت و فسخ قرارداد را از خود سلب کرده‌ایم. آیا این پولی که ما هر ماه به حساب بیمه‌گر واریز میکنیم و در آنجا نوعی پس‌انداز برای ما محسوب میشود، متعلَّق خمس است؟ محاسبه‌اش چگونه است؟ از آنجا که فرزندانم نابالغ هستند و این افتتاح حساب به عنوان هبه برای‌ ایشان است، حکم چیست؟

  مبالغ پرداختی به بیمه اگر بابت بیمه‌ی عمر (نه سرمایه‌گذاری) باشد جزو مئونه است و خمس ندارد؛ همچنین پول پرداختی بیمه به همسر و فرزندان خمس ندارد؛ امّا پول پرداختی به خودتان، درآمد سال وصول است و چنانچه تا سر سال خمسی آن سال بماند، خمس دارد؛ امّا مبالغ پرداختی بابت سرمایه‌گذاری اگر از محلّ درآمد باشد، باید در سررسید هر سال خمسی مقدار واریزشده محاسبه و خمس آن پرداخت شود.

  پول بیمه‌ی تکمیلی

  فردی هزینه‌ی درمان خود را به بیمارستان پرداخت میکند و شرکت بیمه هشتاد درصد هزینه را طبق تعهّدی که دارد به ایشان عودت میدهد؛ اگر سال خمسی او به پایان برسد آیا این پول خمس دارد؟

  اگر هزینه‌ی درمان را از درآمد بین سال پرداخت کرده است، خمس دارد.

  اداره‌ی بیمه مبلغی را بابت هزینه‌ی درمان _ که به بیمارستان پرداخت کرده‌ام _ به من بدهکار است که بزودی به من پرداخت میشود؛ آیا به این مبلغ خمس تعلّق میگیرد؟

  اگر از درآمد سال پرداخت کرده‌اید و در همان سال خمسی دریافت کنید، اگر تا پایان سال خمسی در مئونه مصرف نشود، خمس آن واجب است، و اگر بعد از سال خمسی دریافت کنید، باید فوراً پس از دریافت، خمس آن را بپردازید.

  نکته: مبالغی که بابت درمان و مانند آن از درآمد پرداخت میشود و بعد مثلاً شرکت بیمه آن را برمیگرداند، درآمد جدید نیست بلکه کاهش دادن هزینه است و احکام خمس در آن جاری است.

  بیمه‌ی بیکاری

  بنده چند ماه است که از کارخانه بابت تعدیل نیرو اخراج شدم و از بیمه‌ی بیکاری‌ام ارتزاق میکنم؛ اگر آخر سال از این مبالغ چیزی اضافه بیاید، مشمول خمس است؟

  به پول بیمه‌ی‌ بیکاری که بر اساس قرارداد بین کارفرما و اداره‌ی بیمه پرداخت میشود، خمس تعلّق نمیگیرد؛ ولی اگر بر اساس قرارداد بین کارگر و اداره‌ی‌ بیمه باشد یا کارگر در قرارداد شرط کرده باشد کارفرما حقّ بیمه‌ی بیکاری را بپردازد، متعلّق خمس است.

  آیا هزینه‌ی طول درمان خمس دارد؟ (هزینهای که پزشک به خاطر استعلاج استراحت داده و بیمه پول استراحت را مثلاً روزی بیست تومان تا یک یا دو ماه میپردازد) اداره‌ی بیمه این ماه پول را داده و ماه بعد سال خمسی من است؛ آیا باید خمسش را بدهم؟

  اگر پولهای پرداخت‌شده بر اساس قرارداد بین گیرنده‌ی آن وجوه با بیمه باشد یا اگر کارفرما حقّ بیمه را پرداخته، پرداخت کارفرما بر اساس شرط بین گیرنده و او (کارفرما) باشد، در این صورت حکم درآمد را دارد وَالّا حکم هدیه داشته و خمس آن واجب نیست.

  حقوق بازماندگان متوفّی

  حقوق بازنشستگی پدرم بعد از فوتش به مادرم و خواهرم داده میشود؛ آیا این وجوه خمس دارد؟

  مستمرّی ماهانه که پس از فوت بیمه‌گذار به بازماندگان او پرداخت میشود، متعلَّق خمس نیست.

 • محاسبه و پرداخت خمس
 • مصارف خمس و مستحقين آن
 • مسائل متفرقه
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /