پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

احکام خمس

 • مقدمه
 • موارد وجوب خمس
 • سرمايه
 • سرمایه در گردش
 • سرمایه ثابت
 • مال مخلوط با حرام
 • معدن
 • گنج
 • مستثنيات خمس
 • مؤونه معیشت و زندگی
 • دستۀ اول
 • دسته دوم
 • دستۀ سوم
 • مؤونه کسب درآمد
  چاپ  ;  PDF

  مؤونه کسب درآمد

  مقداری از درآمد که صرف تحصیل ربح میشود و چیزی جایگزین آن نمیشود _ مانند هزینه‌ی حمل و نقل، اجرت کارمند و کارگر، اجاره‌ی مغازه، هزینه‌ی آب و برق و مالیات _ در حکم تلف است و متعلَّق خمس نیست و اگر برای این امور از غیر درآمد هزینه شده، از سود همان سال کسر میگردد.

  بنده برای دکور و طرّاحی مغازه چند میلیون هزینه کرده‌ام؛ آیا این دکور خمس دارد؟

  به طور کلّی، اگر به صورتی است که موجب ارتقای ارزش و قیمت محلّ کار شده است یا قابلیّت نقل و فروش دارد، خمس دارد وگرنه در حکم تلف است و خمس ندارد.

  اگر انسان مغازه و مکان تجاری داشته که خمسش را پرداخت کرده و مغازه‌ی مذکور را به قصد فروش نگه نداشته باشد، چنانچه تغییراتی در مغازه ایجاد کند، مانند اینکه نمای بیرونی یا داخلی آن را سنگ کرده یا دکوراسیون آن را تغییر داده است و انجام این امور موجب افزایش قیمت مغازه شده است، حکم خمس ترقّی قیمت مذکور چیست؟

  صرفاً افزایش قیمت ناشی از صرف درآمد در جهات مذکور مشمول خمس است.

  اگر انسان منزلی را که مئونه‌اش نیست ساخته و قصد اجاره دادن آن را داشته باشد و این در حالی باشد که زمین و کلّیّه‌ی مصالح ساختمانی مصرفی را از مال مخمّس تهیّه کرده، امّا هزینه‌های استهلاکی ساخت منزل مثل اجرت کارگران و حمل بار و مانند آن را از درآمد بین سال پرداخته است، حکم خمس آن چیست؟

  خمس قیمت خانه در پایان سال خمسی اوّل _ پس از کسر قیمت زمین، مصالح و تورّم آن _ را بپردازد.

  مالیات

  آیا با وجود کسر مالیات از فیش حقوق ماهانه‌ام، از دادن خمس معاف میشوم؟ مثلاً چون هر ماه بخشی از حقوق کارمندان دولتی بابت مالیات کسر میشود، میگویند دیگر خمس نمیدهیم.

  مالیات تأمین‌کننده‌ی هزینه‌های اداره‌ی جامعه است که هر شهروند بر اساس تعیین قانون باید سهم خود را پرداخت کند؛ بنابراین مالیات نیز مانند بقیّه‌ی هزینه‌های پرداختی مکلّف جزو مئونه‌های زندگی افراد است و ربطی به خمس ندارد.

  آیا مالیاتی که برای امسال بوده و تعیین و مشخّص شده ولی پرداخت نکرده‌ایم را میتوانیم از درآمد انتهای سال کسر کنیم؟

  بله، اگر مالیّات مربوط به کسب و درآمد سال باشد، از درآمد کسر میشود.

  سال پیش خمس یک‌ساله‌ی سرمایه‌ی مغازه‌ی خود را حساب و پرداخت نمودم، امّا در آستانه‌ی رسیدن به پایان سال خمسی امسال متوجّه شدم که بایستی مالیّات کسب و کار دو سال پیش را پرداخت کنم. سؤال این است که آیا با توجّه به اینکه غافل از مسئله‌ی مالیات بودم، در محاسبه‌ی خمس امسال میتوانم مالیّات سالهای گذشته را از سرمایه استثنا کنم؟

  میتوانید قبل از سررسید سال خمسی، بدهی سالهای قبل را از درآمد امسال پرداخت کنید، امّا کسر و استثنای آن در صورتی ممکن است که بدهی مربوط به همان سال باشد.

  بدهی و مال قرضی

  مکلّف میتواند تا پنج روز بعد از سال خمسی بدهی‌های مربوط به مئونه و همچنین هزینه‌های بدون جایگزین سال جاری و سالهای قبل را که مربوط به شغل، مانند اجرت کارگر، قبوض آب و... است، از درآمد سال جاری بپردازد.

  همچنین میتواند بدهی‌های مربوط به مئونه را که مربوط به سال جاری است و بعد از حصول اوّلین درآمد سال ایجاد شده است را _ بدون پرداخت _ از درآمد سال کسر کند، امّا بدهی (بابت قرض یا خرید نسیه‌ی مئونه‌ی زندگی) که قبل از حصول اوّلین درآمد سال جدید به وجود آمده، بنا بر احتیاط واجب قابل کسر و استثنا از درآمد نیست.

  و نیز میتواند مبالغی را که متعلَّق خمس نبوده است _ مانند هدیه، ارث، پول مخمّس _ و پس از حصول اوّلین درآمد سال در مصارف فوق مصرف کرده است، از درآمد سال کسر کند.

  نکته: پرداخت بابت مئونه‌های زندگی و بدهی‌های آن تا پنج روز پس از سررسید سال خمسی جایز است. اگر بدهی مئونه‌ی کسب و کار تا پایان سال پرداخت نشود، فقط در صورتی قابل کسر و استثنا از درآمد میباشد که آن بدهی مربوط به تحصیل همان درآمد باشد؛ بنابراین اگر بدهی مثلاً مربوط به تجارت است ولی درآمد سال مربوط به حقوق کارمندی است، این بدهی از درآمد سال کارمندی قابل کسر و استثنا نیست.

  نکته: البتّه اگر مکلّفی اندکی بعد از سال خمسی بخواهد بدهی خود را از منافع همان سال بپردازد، به مقداری که عرفاً صرف در هزینه‌ی سال محسوب شود، مقدار بدهی از باقیمانده‌ی درآمد آن سال استثنا میشود و در غیر این صورت، تمام درآمد باقیمانده که مصرف نشده خمس دارد.

  بدهی بابت مئونه‌ی زندگی

  بابت تهیّه‌ی مئونه‌ی زندگی مبلغی پول بدهکارم؛ اگر سر سال برسد و طلبکار پول خود را مطالبه نکند و اتّفاقاً تمام مبلغ یا مقداری از آن را از درآمد جدید داشته باشم، آیا بدهی از این درآمد استثنا میشود؟

  اگر هزینه در مئونه مربوط به بعد از حصول اوّلین درآمد سال جاری باشد، از درآمد کسر میشود.

  آیا کسی که برای مئونه‌ی زندگی بدهکار است، با توجّه به اینکه چند سال برای پرداخت قرضش فرصت دارد، میتواند از درآمد سال به همان مقدار کسر کند؟

  اگر بدهی مربوط به سال جاری باشد و بعد از حصول اوّلین درآمد ایجاد شده باشد، میتواند _ بدون پرداخت _ از درآمد سال کسر کند و اگر مربوط به سالهای قبل باشد، در صورتی که تا پنج روز بعد از سررسید سال خمسی پرداخت کند، خمس تعلّق نمیگیرد.

  اگر مبلغ چکی که برای مخارج متعارف زندگی صادر کرده‌ایم، روز سررسید سال خمسی وصول شود، آیا جزو مئونه‌ی همان سال محسوب میشود و خمس ندارد؟

  خمس ندارد.

  من مالک مالی هستم که مقداری از آن نقد و مقدار دیگر به صورت قرض‌الحسنه نزد بعضی از افراد است و از طرفی به علّت خرید زمین مسکونی در سال قبل مقروض هستم و باید یکی از چکهای آن را چند ماه دیگر بپردازم؛ آیا جایز است بدهی زمین را از مبلغ مذکور (نقد و قرض‌الحسنه) کم کنم و خمس باقیمانده را بپردازم؟

  اگر زمین را در سال جاری و بعد از حصول اوّلین درآمد خریده‌اید، میتوانید معادل بدهی را از درآمد سال کسر کنید و اگر قبل از سال خمسی جاری خریده‌اید، در صورتی میتوانید از درآمد سال جاری محاسبه کنید که تا پنج روز بعد از سررسید سال خمسی، بدهی را پرداخت کنید وگرنه از درآمد کسر نمیشود.

  هنگام ثبت‌نام فرزندم بابت پرداخت شهریه‌ی او، مهلت گرفته و مبلغ را طیّ دو فقره چک پرداخت کرده‌ام؛ آیا موقع سررسید سال مالی، این مبلغ جزو بدهی منظور میشود یا پرداخت آن را باید از محلّ درآمد سال بعد تأمین کرد؟

  به میزانی که بعد از حصول اوّلین درآمد سال به فرزندتان خدمات آموزشی ارائه شده کسر میشود و در مابقی میتوانید تا حدّاکثر پنج روز بعد از سررسید سال خمسی از درآمد پرداخت کنید؛ در غیر این صورت از درآمد کسر نمیشود.

  کارمندان دارای بدهی نقدی و قسطی

  آیا بر کارمندانی که گاهی مقداری مال از مخارج سالانه‌ی آنها زیاد می‌آید، با توجّه به اینکه بدهی‌های نقدی و قسطی دارند، خمس واجب است؟

  اگر بدهی بر اثر قرض برای مخارج همان سال یا خرید بعضی از مایحتاج سال به‌ صورت نسیه باشد و هزینه بعد از حصول اوّلین درآمد سال انجام شده است، مقدار بدهی از باقیمانده‌ی درآمد سال استثنا میشود.

  بدهی بابت مئونه‌ی کسب و کار

  هزینه‌های پرداختی کسب و کار، از درآمد قابل کسر و استثنا است؛ حتّی هزینه‌هایی که موعد پرداخت آن نرسیده ولی بر ذمّه‌ی مکلّف است نیز قابل کسر از درآمد است.

  پول قبض آب و برق مغازه و همچنین پول کارگر نسبت به میزان کارشان و بدهی‌هایی مانند اینها را میشود از درآمد آخر سال کم کرد؟

  بدهی بابت مئونه‌ی کسب درآمد را میتوان از درآمد همان سال کسر کرد.

  آیا پرداخت خمس برای کسی که مبلغی طلب دارد و به همان میزان بدهکار است ولی قصد دارد مبلغ طلب را به بدهی اختصاص دهد، واجب است؟

  اگر طلب بابت اجرت و حقوق _ که هنوز دریافت نکرده است _ باشد، خمس ندارد، و اگر بابت قرض دادن درآمد است، چند صورت دارد:

  الف. اگر معادل آن را برای کسب درآمد همان سال یا مئونه‌ی زندگی _ که بعد از اوّلین درآمد ایجاد شده است _ بدهکار باشد، میتواند از درآمد سال کسر کند.

  ب. اگر بدهی بابت مئونه‌ی زندگی یا کسب درآمد سالهای قبل باشد، در صورتی که قبل از سررسید سال خمسی طلب را دریافت کند، میتواند بدهی را از درآمد سال پرداخت کند، در غیر این صورت از درآمد کسر نمیشود.

  وام و قرض دریافتی موجود

  در حالی که پایان سال خمسی‌ام رسیده، مبلغ بیست میلیون قرضی از دیگران در حساب بانکی‌ام موجود است و زمان پس دادن قرض یا اقساط آن نرسیده و از طرفی هنوز نتوانستم آن را خرج کنم؛ آیا به این مبلغ خمس تعلّق میگیرد؟

  خمس ندارد.

  چند سال پیش، از بانک وام گرفته و آن را به مدّت یک سال به حساب بانکی‌ام واریز کردم و بدون آنکه موفّق به استفاده از آن وام شوم، هر ماه قسط آن را میپردازم؛ آیا به این وام، خمس تعلّق میگیرد؟

  اگر مقدار موجود بیش از مقدار باقیمانده‌ی اقساط باشد، پرداخت خمس مقدار زائد واجب است.

  اقساط وام طولانی‌مدّت

  بنده جهت مصارف زندگی، وام گرفتم و آن را در مئونه‌ام هزینه کردم؛ آیا به اقساط پرداختی‌اش خمس تعلّق میگیرد؟

  با توجّه به اینکه وام در مئونه مصرف شده است، خمس ندارد.

  اگر وامی دریافت کنیم و قسط‌هایش سالهای متمادی طول بکشد، آیا قسط‌های پرداخت‌شده در هر سال خمس دارد؟

  اگر وام برای مئونه‌ی زندگی مصرف شده باشد، اقساط پرداختی متعلّق خمس نیست، امّا اگر وام یا مقداری از آن مصرف نشده و موجود باشد، در صورتی که مقدار موجود از وام بیش از مقدار اقساط باقیمانده باشد، خمس مقدار مازاد واجب است.

  اینجانب مبالغی به خاطر ساختمان منزل بدهکار هستم و این بدهکاری تا دوازده سال طول خواهد کشید؛ خواهشمندم مرا در رابطه با موضوع خمس راهنمایی فرمایید که آیا این بدهی از درآمد سال استثنا میشود؟

  به طور کلّی اگر بدهی ناشی از مئونه‌ی مصرف‌شده _ مانند ساخت خانه‌ی مسکونی _ باشد، پرداخت آن از درآمد سال _ حتّی سالهای بعد _ اشکال ندارد و متعلّق خمس نیست، امّا استثنا و کسر از درآمد، فقط از درآمد سال مصرف، در صورتی که بعد از حصول اوّلین درآمد مصرف شده باشد، جایز است.

  کسانی که قرض دارند آیا پرداخت خمس بر آنها واجب است؟

  مجرّد مقروض بودن مانع از تعلّق خمس نیست.

  من از بانک مقداری وام گرفتم که وقت پرداخت آن بعد از تاریخ سال خمسی‌ام فرامیرسد و میترسم که اگر آن مبلغ را امسال نپردازم، سال آینده قادر به اداء آن نباشم؛ تکلیف من هنگام رسیدن سال خمسی‌ام در رابطه با پرداخت خمس چیست؟

  پرداخت اقساط _ حتّی قسط‌های آینده _ اشکال ندارد، امّا اگر وام مصرف نشده یا سرمایه شده است، باید خمس آنها محاسبه و پرداخت شود.

  خمس پول امانتی

  اگر پول شخصی به عنوان امانت نزد ما باشد، به آن خمس تعلّق میگیرد؟

  خمس آن بر عهده‌ی شما نیست.

  قرض در ازای اجاره

  شخصی مالک ساختمان دوطبقه‌ای است و خودش در طبقه‌ی بالا سکونت دارد و طبقه‌ی پایین را به شخص دیگری داده است و مبلغی از او قرض گرفته بدون اینکه اجاره‌ای بگیرد؛ آیا به این مبلغ خمس تعلّق میگیرد؟

  خمس تعلّق نمیگیرد؛ و توجّه داشته باشید که اجاره به صورت مذکور صحیح نیست.

  ملکی را در ازای ماهانه یک میلیون تومان به اجاره داده‌ام، در ضمن از مستأجر مبلغ صد میلیون قرض گرفته‌ام؛ آیا به این مبلغ خمس تعلّق میگیرد؟

  خمس تعلّق نمیگیرد.

  آیا پولی که مستأجر ناچار است برای اجاره‌ی خانه به موجر، قرض (رهن) دهد خمس دارد؟

  اگر مستأجر توان پرداخت اجاره‌ی کامل را ندارد یا موجر نمیپذیرد، خمس تعلّق نمیگیرد و حکم مئونه را دارد.

  اموال مخمّس

  درآمدی که یک‌ بار خمس آن داده شد، مجدّداً خمس به آن تعلّق نمیگیرد.

  کسر مقدار مخمّس از موجودی سال

  شخصی که حقوق‌بگیر است پس از پرداخت خمس، 100 هزار تومان خمس‌داده‌شده برایش باقیمانده است؛ در پایان سال بعد 50 هزار تومان درآمد بر آن اضافه شده است؛ آیا در سال جدید باید خمس 50 هزار تومان را بپردازد یا 150 هزار تومان؟

  اگر 100 هزار تومان مذکور در طول سال مصرف نشده باشد یا پس از حصول اوّلین درآمد سال در مئونه مصرف شده باشد، فقط خمس 50 هزار تومان واجب است.

  روش محاسبه‌ی خمس اینجانب تاکنون به صورت زیر بوده است: ابتدای سال خمسی را اوّلین درآمد مشخّص نمودم، سپس هر سال آنچه موجودی ریالی و خوراکی و... مصرف نشده بود محاسبه و با موجودی سال گذشته مقایسه مینمودم و آنچه اضافه شده بود خمس آن را پرداخت مینموده‌ام؛ آیا این روش صحیح بوده است یا نه؟

  روش مذکور در صورتی که قبل از حصول اوّلین درآمد سال جدید موجودی‌های گذشته مصرف شده باشد، بنا بر احتیاط واجب صحیح نیست و تمام موجودی محاسبه میشود، ولی اگر بعد از حصول اوّلین درآمد سال جدید از موجودی مخمّس سال گذشته مصرف کنید، در پایان سال به همان میزان از درآمد کسر و استثنا میشود.

  کسر مال غیر متعلَّق خمس از محاسبه‌ی خمس سرمایه

  آیا مال غیر متعلّق خمس که به سرمایه اضافه شده است، در پایان سال از سرمایه کسر میشود؟

  بله، همراه با تورّم آن کسر میشود.

  ابزار کسب مخمّس

  ابزار کسبی که خمس آن داده شده است تا زمانی که فروخته نشود، خمس به آن تعلّق نمیگیرد و در صورت فروش، قیمت آن _ پس از کسر قیمت مخمّس و تورّم آن _ جزو درآمد سال فروش است.

  بنده خمس ابزار کسب خویش را در سال اوّل پرداخت کردم؛ آیا به تورّم و یا ارزش افزوده‌ی آن در سالهای بعد خمس تعلّق میگیرد؟

  تا زمانی که فروخته نشود، خمس به آن تعلّق نمیگیرد و در صورت فروش، قیمت آن _ پس از کسر قیمت مخمّس و تورّم آن _ جزو درآمد سال فروش است.

  اینجانب ابزار کسب مخمّس خود را به بیش از قیمت خریدش فروختم، محاسبه‌ی خمس آن چگونه است؟

  پس از کسر قیمت مخمّس و تورّم آن، جزو درآمد سال فروش است که اگر تا پایان سال خمسی در مئونه مصرف نشود، خمس دارد.

  سرمایه‌ در گردش مخمّس

  در سررسید هر سال خمسی سرمایه‌ی در گردش _ مال‌التّجاره _ محاسبه و پس از کسر سرمایه‌ی مخمّس و تورّم آن، در صورتی که خریدار داشته باشد باید خمس ارزش افزوده پرداخت شود.

  روش قیمت‌گذاری و محاسبه‌ی خمس اجناس موجود در مغازه که در سال گذشته خمس آن پرداخت شده چگونه است؟

  ارزش اجناس موجود در مغازه _ در صورت مشقّت، ارزش تخمینی _ را در سررسید سال خمسی محاسبه کنید و خمس مقدار مازاد بر مجموع ارزش سال قبل و تورّم آن را پرداخت کنید.

  من صاحب مغازه‌ای هستم که هر سال پول نقد و جنسهای خود را محاسبه میکنم و چون بعضی از کالاها تا آخر سال خمسی فروخته نمیشود، آیا پرداخت خمس آن در آخر سال و قبل از فروش واجب است یا اینکه باید بعد از فروش، خمس آنها پرداخت شود؟ اگر خمس کالا را بدهم و سپس آن را بفروشم، چگونه باید در سال آینده محاسبه کنم؟ و اگر آن را به فروش نرسانم و قیمت آن تغییر کند، چه حکمی دارد؟

  فروش و عدم فروش در تعلّق خمس تأثیر ندارد، در هر حال باید در سررسید سال خمسی اجناس را به قیمتی که خریدار دارد و قابل فروش است محاسبه و خمس آن را بپردازید و در صورت فروش در سال بعد، سود حاصل از آن در سررسید سال خمسی در صورتی که بیش از تورّم باشد، متعلّق خمس است.

  کاسبی هستم که نزدیک یک سال و سه ماه هست که کسبم را شروع کرده‌ام؛ چندین سؤال پیرامون مسئله‌ی خمس داشتم:

  الف. آیا به جنسی که یک سال است خریداری نموده و در انبار مانده و فروش نرفته است و به قولی بنجل شده و باید حتّی زیر قیمتِ خرید رد شود و در واقع ضرر کاسب محسوب میشود هم خمس تعلّق میگیرد؟

  ب. آیا اگر امروز جنسی را خریداری نموده و فردا سال خمسی من باشد، به این جنس خمس تعلّق میگیرد یا باید یک سال بگذرد؟

  ج. اگر جنس را نسیه خریده باشم و هنوز پول آن را پرداخت نکرده‌ام، خمس دارد؟

  د. اگر اصل سرمایه ده میلیون باشد و پول آن هدیه باشد یا خمس آن را پرداخت کرده باشم و در گردش باشد، باز هم به اجناسی که سر سال خمسی باقی میماند، خمس تعلّق میگیرد؟

  الف و ب. اگر از حقوق یا درآمد خریده باشید، به قیمتی که در سررسید سال خمسی خریدار دارد، متعلّق خمس است.

  ج. رشد قیمت آن در سررسید سال خمسی متعلّق خمس است.

  د. اگر مقدار رشد ارزش و قیمت آن بیش از تورّم نباشد، خمس ندارد.

  اختلاط درآمد متعلّق خمس و مال غیر متعلّق خمس

  اگر مال متعلّق خمس از درآمد سال با غیر متعلّق خمس در یک حساب باشد، تا زمانی که مال متعلّق خمس در آن موجود است، هر برداشتی که برای صرف در مئونه از حساب انجام میشود _ با نیّت یا بدون نیّت _ از مال متعلّق خمس کسر میشود و مال غیر متعلّق خمس محفوظ میماند.

  یارانه‌ی من به حسابی واریز میشود که حقوقم واریز میشود؛ آیا هنگام برداشت باید تعیین کنم از کدام پول برداشت میکنم؟ موارد قبلی که بدون نیّت از حساب برداشت کرده‌ام، چگونه محاسبه میشود؟

  نیاز به نیّت نیست؛ تا زمانی که حقوق در حساب وجود دارد، هر مقدار برای صرف در مئونه برداشت کنید، از حقوق کسر میشود و یارانه محفوظ میماند.

  اگر در حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه مثلاً صد میلیون تومان مبلغ مخمّس داشته باشیم و پس از آن پنجاه میلیون تومان غیر مخمّس هم بر مبلغ قبلی بیفزاییم، در صورتی که در طول سال مقداری از آن پول برداشت کنیم، آیا در پایان سال خمسی لازم است تا خمس مجموع را محاسبه کنیم یا اینکه تنها لازم است خمس مقدار اضافه را که باقیمانده است پرداخت نماییم؟

  در پایان سال، اگر موجودی حساب بیش از صد میلیون تومان باشد، خمس مقدار مازاد را بپردازید.

  پس از پرداخت خمس در فروردین امسال مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار تومان در حساب اینجانب باقی ماند؛ به مرور حقوق ماه‌های بعد هم اضافه شده به طوری که پول خمس داده شده و نشده با هم مخلوط شده است؛ وظیفه‌ی من در هنگام هزینه کردن این پولها چیست؟

  به مقداری که هنگام دریافت اوّلین حقوق امسال در حساب موجود بود، از موجودی پایان سال کسر و خمس باقیمانده را بپردازید.

  مالی متشکّل از هدیه‌ی عروسی، وام ازدواج و حقوق است؛ اگر از کلّ پول به اندازه‌ی وام و هدیه مانده باشد، آیا به آن خمس تعلّق میگیرد؟

  اگر در امور متعارف زندگی مصرف شده و اقساط وام را از درآمد نپرداخته باشد، خمس ندارد.

  بنده در بانک مقداری پول داشته‌ام که خمس آن را هم سر سال پرداخت نموده‌ام، امّا در طیّ سال مالی بعد، چندین بار به این پول افزوده و یا از آن برداشت کرده‌ام؛ اکنون که سال خمسی پایان یافته خمس این پول را چگونه باید محاسبه نمایم؟ آیا با توجّه به اینکه پول تا حدودی گردش داشته است به تمام آن خمس تعلّق میگیرد و یا اینکه تنها در صورتی که موجودی فعلی بیش از سال گذشته باشد به اضافه‌ی آن خمس تعلّق میگیرد؟

  اگر مبالغ اضافه‌شده حقوق و درآمد بوده است، به مقداری که هنگام دریافت اوّلین حقوق سال مالی جدید در حساب موجود بوده، از موجودی پایان سال کسر و خمس باقیمانده را بپردازید.

  جبران خسارات سرمایه

  در سررسید سال خمسی خسارات وارده بر سرمایه _ استهلاک و افت قیمت ابزار و حادثه _ از درآمد کسر میشود.

  در این مورد _ بر خلاف مئونه _ تفاوت نمیکند خسارت قبل از حصول اوّلین درآمد بر سرمایه وارد شده باشد یا بعد از آن.

  اینجانب تولیدکننده هستم؛ در ضمن سال خمسی مقداری از ابزار کارم خسارت دید و از چرخه‌ی تولید خارج شد و مقداری نیز دچار افت قیمت شد؛ آیا میتوانم معادل آن را از درآمد پایان سال کسر کنم؟ اگر در این مدّت مقداری از سرمایه را به دلیل سرقت یا حادثه مانند آتش‌سوزی از دست دهم، چطور؟

  تمام موارد مذکور از درآمد سال کسر میشود و پس از آن خمس محاسبه میشود.

  سال قبل خمس اموالم را محاسبه و سال خمسی تعیین کردم؛ در آن زمان 98 رأس گوسفند و مقداری پول نقد داشتم. گوسفندان من بر اثر فروش تدریجی کم شده ولی پول نقدم زیاد شده است. در حال حاضر 60 رأس گوسفند و مقداری پول نقد دارم؛ آیا پرداخت خمس این پول بر من واجب است یا فقط خمس مقدار زیادی آن را بدهم؟

  اگر مجموع قیمت گوسفندهای موجود و اموال نقدی بیشتر از مجموع قیمت 98 رأس گوسفند و پول نقدی و تورّم آن باشد مقدار زائد خمس دارد.

  هدیه (هبه)

  به طور کلی هر ملک یا کالا یا پول پرداختی به مکلّف که در صورت عدم پرداخت، مکلّف استحقاق مطالبه‌ی آن را ندارد، پرداخت خمس آن واجب نیست؛ مانند هدیه، حقوق بنیاد ایثارگران به جانبازان و آزادگان و خانواده‌ی معظّم شهدا، یارانه، جایزه‌های بانکی، کمک هزینه؛ هر چند احتیاط مستحب آن است که اگر از مخارج سال زیاد بیاید، خمس آن پرداخت شود.

  افزایش قیمت اموال موهوب

  اجناس اهدائی که به قصد تجارت نگهداری نشده است چنانچه فروخته شود، پرداخت خمس آن واجب نیست؛ هر چند افزایش قیمت داشته باشد.

  چنانچه هدیه را سرمایه‌ی در معرض فروش قرار دهد، قیمت فروش آن _ پس از کسر ارزش اوّلیّه و تورّم آن _ بنا بر احتیاط واجب درآمد سال فروش محسوب میشود که اگر تا سر سال در مئونه مصرف نشود خمس آن باید پرداخت شود.

  حقّ همسر از حقوق کارمندی و پرداخت آن به وی

  بنده بعد از بازنشسته شدن هر ماه حقوقی را دریافت میکنم و هر چند مدّت یک‌ بار مبلغی را به ‌عنوان حقّ همسر دریافت و به او پرداخت میکنم و او آن را در بانک نگه ‌میدارد؛ آیا به این پول خمس تعلّق میگیرد؟

  خمس ندارد.

  شیربها

  آیا شیربهایی که از داماد دریافت میشود، خمس دارد؟

  خمس ندارد.

  عیدی و پاداش

  پرداخت خمس عیدی و پاداش واجب نیست.

  آیا عیدی و پاداش کارمندان خمس دارد؟

  پرداخت خمس آن واجب نیست.

  اینجانب از آزادگان هستم؛ با عنایت به احتساب دو برابر مدّت اسارت به عنوان سابقه‌ی خدمت، اینک بازنشسته شده‌ام؛ خواهشمند است با توجّه به مراتب فوق‌الذّکر بفرمایید به پاداش پایان خدمتم خمس چگونه تعلّق میگیرد؟

  پرداخت خمس آن واجب نیست.

  سنوات

  آیا حقّ سنوات خمس دارد؟ در صورت تعلّق خمس در صورتی که از مخارج سال زیاد بیاید سر سال خمسی باید پرداخت گردد یا خمس آن به محض وصول لازم است؟

  حقّ سنوات که بر اساس قرارداد یا قانون کار از طرف کارفرما، در قبال کار کردن به کارگر داده میشود، درآمد محسوب شده و چنانچه پس از دریافت تا سر سال خمسی صرف در مئونه نشود، متعلّق خمس است.

  کمک معیشت

  گاهی دولت به عنوان کمک معیشت، کالا _ رایگان یا نیم‌بها _ به کارمندان اختصاص میدهد؛ در صورتی که تا پایان سال تمام یا بعضی از آن مصرف نشود، متعلّق خمس است؟

  کالایی که رایگان دریافت میکنید، در هر صورت متعلّق خمس نیست، امّا کالایی که نیم‌بها دریافت میکنید، اگر در پایان سال خمسی بیش از نصف آن باقیمانده باشد، مقدار مازاد بر نصف متعلّق خمس است.

  حقوق جانبازان، آزادگان و خانواده‌ی شهدا

  آیا به حقوق جانبازی خمس تعلّق میگیرد؟ آنچه به همسر آنان پرداخت میشود، چه حکمی دارد؟

  پرداخت خمس حقوق جانبازی واجب نیست و حقوقی که جهت پرستاری به همسر ایشان میدهند اگر در قبال کار پرستاری باشد (که اگر پرستاری نکند نمیدهند) چنانچه از مخارج سال، اضافه آید خمس دارد و در غیر این صورت خمس ندارد.

  دولت مدّت مرخّصی دوران اسارت آزادگان را محاسبه کرده و پول آن را داده است؛ آیا این وجوه درآمد محسوب شده و خمس به آن تعلّق میگیرد یا نه؟

  خمس تعلّق نمیگیرد.

  آیا به حقوقی که دولت به پدر و مادر آزادگان پرداخت کرده و پس‌انداز شده است، خمس تعلّق میگیرد؟

  پراخت خمس آن واجب نیست.

  آیا به مبالغی که بنیاد شهید به خانواده‌ی شهدا میپردازد، خمس تعلّق میگیرد؟

  پراخت خمس آن واجب نیست.

  خمس سرمایه‌ی فرزندان شاهد

  حقوقی که بنیاد شهید به فرزندان شهدا پرداخت میکند، متعلّق خمس است؟ سودی که از پس‌انداز آن به دست می‌آید، چطور؟

  حقوق دریافتی خمس ندارد، امّا سود حاصل از آن متعلّق خمس است و در سررسید سال خمسی خمس باقیمانده‌ی آن اگر بیش از مقدار تورّم اصل آن باشد باید پرداخت شود.

  اموال شهدای معظّم که به فرزندان آنان به ارث رسیده است و از درآمد حاصل از آن برای امرار معاش فرزندان مصرف میشود، متعلّق خمس است؟

  به طور کلّی ارث خمس ندارد، امّا سود حاصل از آن، درآمد بین سال محسوب میشود.

  کارانه

  در ادارات مبالغی تحت عنوان کارانه بنا به نظر مسئول، بعضاً آخر هر سالِ کاری پرداخت میگردد؛ آیا شامل خمس میشوند یا نه؟

  اگر جزو حقوق باشد، خمس دارد و اگر هدیه باشد، خمس ندارد.

  آیا به تمام مواردی که در فیش حقوقی وجود دارد، خمس تعلّق میگیرد؟

  اگر از مواردی باشد که شخص طبق قرارداد، استحقاق دریافت آن را دارد به طوری که اگر داده نشود، میتواند آن را مطالبه کند، در صورتی که از مخارج سال اضافه بیاید به آن خمس تعلّق میگیرد و اگر از مواردی باشد که بدون استحقاق داده میشود، پرداخت خمس آن واجب نیست.

  جایزه‌ی بانکی

  آیا به جایزه‌هایی که توسّط بانکها و صندوقهای قرض‌الحسنه به افراد پرداخت میشود خمس تعلّق میگیرد؟

  خمس تعلّق نمیگیرد.

  هبه‌ی پول برای خرجی خانه

  من زنی خانه‌دارم که همسرم برای خرجی خود و بچّه‌ها و خانه پول در اختیارم قرار میدهد؛ در واقع پول را به من میبخشد؛ چون هیچ وقت در رابطه با نحوه‌ی خرج آن یا زیادی و کسری آن سؤالی نمیکند؛ حال لباسهایی که با این پول خریداری میشود و یا وسایلی که برای منزل تهیّه میگردد (البتّه مورد نیاز و در حدّ شأن است) اگر مدّتی بر آن بگذرد و استفاده نشود، مسئله‌ی خمس آن چگونه است؟ آیا من هم باید سال خمسی جداگانه برای خود داشته باشم؟

  در فرض سؤال که مبالغ مذکور صرف در مخارج مورد نیاز زندگی شده در هر صورت خمس ندارد؛ هر چند به شما هدیه نشده باشد.

  کمک هزینه‌ی تحصیلی

  آیا کمک هزینه‌ی دانشجویان یا شهریّه‌ی طلّاب مشمول خمس است؟ همچنین اگر دانشجویی بورسیه شود و مبالغی به عنوان حقوق به ایشان پرداخت شود، خمس دارد؟

  کمک هزینه‌ی تحصیلی دانشجویان و یا شهریّه‌ای که به طلّاب پرداخت میشود خمس ندارد ولی دریافتی کسانی که بورسیه میشوند و در دوران دانشجویی حقوق میگیرند، متعلَّق خمس است.

  بسیاری از دانشجویان برای حلّ مشکلات غیر قابل پیش‌بینی خود در هزینه‌های زندگی صرفه‌جویی میکنند و در نتیجه مبلغ قابل توجّه از کمک هزینه‌ی تحصیلی که به آنها پرداخت میگردد، جمع میشود؛ سؤال این است که با توجّه به اینکه این مبلغ از طریق صرفه‌جویی در پولی که وزارت آموزش عالی به آنها میپردازد جمع میشود، آیا به آن خمس تعلّق میگیرد؟

  خمس تعلّق نمیگیرد.

 • نفقه
 • ارث
 • مهریه
 • وقف
 • دیه
 • بیمه
 • محاسبه و پرداخت خمس
 • مصارف خمس و مستحقين آن
 • مسائل متفرقه
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /