پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

احکام خمس

 • مقدمه
 • موارد وجوب خمس
 • سرمايه
 • سرمایه در گردش
 • سرمایه ثابت
 • مال مخلوط با حرام
 • معدن
 • گنج
 • مستثنيات خمس
 • مؤونه معیشت و زندگی
 • دستۀ اول
 • دسته دوم
 • دستۀ سوم
 • مؤونه کسب درآمد
 • نفقه
 • ارث
 • مهریه
 • وقف
 • دیه
 • بیمه
 • محاسبه و پرداخت خمس
  چاپ  ;  PDF

  محاسبه و پرداخت خمس

  نکته‌ی 1: محاسبه‌ی خمس، وجوب مقدِّمی دارد نه وجوب نفسی؛ البتّه آثار این نوع وجوب در مسائل آتی آشکار میشود.

  نکته‌ی 2: انسان میتواند در صورت آشنایی با مسائل خمس، خودش محاسبه‌ی خمس را انجام دهد و آن را به ولیّ‌امر خمس یا وکیلش بپردازد.

      سال خمسی   

  کسی که درآمدی هر چند به مقدار کم داشته باشد، واجب است که سال خمسی داشته و درآمد سالانه‌ی خود را محاسبه کند تا اگر چیزی از درآمد تا پایان سال باقی بماند خمس آن را بپردازد.

  آیا تعیین سال خمسی بر جوانان مجرّدی که با پدر و مادر خود زندگی میکنند، واجب است؟

  هر مکلّفی _ هر چند مجرّد باشد _ که درآمد دارد، واجب است در سررسید سال خمسی درآمدهای خود را محاسبه کند.

  من زنی خانه‌دارم، همسرم سال خمسی دارد که در آن هنگام خمس اموال خود را میپردازد و من نیز گاهی درآمدی دارم؛ آیا میتوانم برای خود سال خمسی جهت پرداخت خمس قرار دهم و ابتدای آن را زمان دستیابی به اوّلین سودی که خمس آن را نداده‌ام قرار دهم و در پایان سال، خمس باقیمانده را بعد از کم کردن مئونه بپردازم؟ آیا به آنچه در طول سال خرج زیارت، هدیه و مانند آن کرده‌ام، خمس تعلّق میگیرد؟

  بر شما واجب است که زمان دریافت اوّلین درآمد سال را ابتدای سال خمسی خود قرار دهید و پس از یک سال _ در همان تاریخ _ خمس مقداری از درآمد را که در مئونه _ مانند مواردی که در سؤال ذکر کرده‌اید _ صرف نشده است، بپردازید.

  کسی که اطمینان دارد به اینکه چیزی از درآمد سالانه‌اش تا پایان سال باقی نمیماند بلکه تمامی درآمد و منفعت او در خلال سال خرج هزینه‌های زندگی او میشود، آیا واجب است برای خود سال خمسی تعیین کند؟

  حساب سال خمسی و محاسبه‌ی‌ درآمد سالانه واجب مستقلّی نیست بلکه راهی برای شناخت مقدار خمس است؛ بنابراین اگر همه‌ی‌ منفعت کسب را در مئونه‌ صرف کند، محاسبه و پرداخت خمس لازم نیست.

  با توجّه به اینکه خمس به مازاد بر مئونه تعلّق میگیرد، در صورتی که مکلّف بداند که تا پایان سال خمسی، درآمدش صرف در مئونه نمیشود، آیا پرداخت خمس آن زودتر از پایان سال خمسی واجب است؟

  پرداخت خمس قبل از پایان سال واجب نیست.

      نحوه‌ی تعیین سال خمسی   

  تعیین سال خمسی چگونه است؟

  تعیین سال خمسی اختیاری نیست بلکه بر اساس زمان حصول درآمد متفاوت است. کسانی که درآمدشان بتدریج _ مثلاً روزانه _ است، مانند کسبه و رانندگان تاکسی، زمان آغاز به کارشان، شروع سال خمسی آنان است و کسانی که در مقاطع زمانی _ مثل ماهانه _ درآمد کسب میکنند، زمان دریافت اوّلین درآمد، آغاز سال خمسی‌شان است و برای کشاورز و باغدار آغاز سال خمسی، زمانی است که بر محصول آنان صدق ربح کرده و ارزش مالی داشته باشد.

  اینجانب به تازگی در یکی از نهادهای دولتی مشغول به کار شده‌ام. در اوّل آبان 83 برای گذراندن دوره‌ی آموزشی معرّفی شدیم و دوره‌ی آموزشی ما حدود پنج ماه بود. در مدّت این پنج ماه، حقوق آموزشی میگرفتیم. در فروردین‌ماه بود که حقوق من کامل شد. حال سؤال من این است که سال خمسی من از چه تاریخی شروع میشود؛ از اوّلی که حقوق کامل دریافت کرده‌ام یا قبل از آن، از زمانی که حقوق آموزشی میگرفتم؟

  اگر حقوق دوره‌ی آموزش به عنوان اجرت به شما داده شده است، از همان زمانی که اوّلین حقوق را دریافت کرده‌اید اوّل سال خمسی شما است، ولی اگر به شکل کمک و هدیه بوده است، خمس نداشته و اوّل سال خمسی شما زمانی است که اوّلین حقوق رسمی خود را دریافت کرده‌اید.

  حقوق و اجرت کار مرا به صورت چکی پرداخت کرده‌اند؛ حال آیا تاریخ گرفتن اوّلین چک را باید برای سال خمسی در نظر گرفت یا تاریخ نقد شدن آن را؟

  تاریخ نقد شدن.

  تاکنون سال خمسی برای خود تعیین نکرده‌ام؛ تکلیف چیست؟ آیا قرار دادن سال خمسی از اوّلین حقوق دریافتی است؟

  باید در اوّلین فرصت نزد وکیل مرجع تقلید، خمس اموالتان را بر اساس سال خمسی واقعی _ اگر زمان آن را میدانید _ محاسبه و پرداخت کنید؛ و اگر زمان آن را نمیدانید، با مصالحه‌ی با وکیل مرجع تقلید، زمان محاسبه‌ی خمس، سررسید سال خمسی شما است و هر سال باید در آن تاریخ محاسبه‌ی خمس را انجام دهید.

  آیا سال خمسی باید شمسی باشد یا قمری؟

  سال خمسی را میتوان قمری یا شمسی قرار داد و مکلّف در انتخاب آن آزاد است.

  آیا میتوانم حساب سال خمس را از میلادی به شمسی تغییر دهم؟ چگونه؟

  تعداد روزهای سال میلادی با سال شمسی یکی است بنابراین همان روزی که بر اساس سال میلادی سال خمسی شما است، همان روز از سال شمسی هم سال خمسی شما است؛ یعنی اگر مثلاً سال خمسی شما اوّل آوریل هر سال میلادی است، چون اوّل آوریل هر سال مصادف با دوازده فروردین است، سال خمسی شما به تاریخ شمسی دوازده فروردین هر سال خواهد بود و شما میتوانید دوازده فروردین را سر سال خمسی خود حساب کنید.

      تقدیم و تأخیر سال خمسی   

  آیا تقدیم سال خمسی جایز است؟ یعنی آیا میتوانم یک یا دو ماه زودتر از هر سال خمس را محاسبه کنم؟

  تقدیم سال خمسی به اینکه زودتر از سررسید سال خمسی خمس را محاسبه کنید و همان زمان را سررسید جدید قراردهید، اشکال ندارد.

  آیا جایز است امسال دو ماه دیرتر محاسبه‌ی خمس را انجام دهم؟

  تأخیر در محاسبه‌ی خمس جایز نیست. اگر قصد دارید سررسید سال خمسی‌تان را تغییر دهید و بعد از سررسید فعلی قرار دهید، باید ابتدا در سررسید موجود، محاسبه‌ی خمس را انجام دهید سپس بعد از آن در تاریخ مورد نظر مجدّداً محاسبه‌ی خمس انجام دهید؛ در این صورت، سررسید خمس شما به تاریخ جدید تبدیل میشود.

      مبدأ سال خمسی جدید   

  در صورتی که پس از پایان سال خمسی و حصول اوّلین درآمد در سال جدید، فاصله‌ی زمانی واقع شود میتواند مبدأ سال خمسی جدید را از تاریخ حصول اوّلین درآمد قرار دهد.

      کسی که سال خمسی نداشته است   

  فردی برای اوّلین ‌بار میخواهد خمس اموالش را حساب کند، مایحتاج زندگی که نمیداند با چه مالی خریده، چه حکمی دارد؟ در صورتی که بداند آنها را با مالی که چند سال پس‌انداز شده، خریده است، حکم آن چیست؟

  اگر بداند با درآمد پس‌اندازشده که سال خمسی بر آن گذشته است خریده است، باید خمس قیمت خرید همراه با تورّم آن را بپردازد و اگر نمیداند _ با توجّه به اینکه هر سال در سررسید سال خمسی محاسبه انجام نداده است و احتمال گذشت سال خمسی بر درآمدش وجود دارد _ مصالحه شود.

      تعیین سال مالی مشترک زن و شوهر   

  آیا زن و شوهری که حقوق خود را به طور مشترک در امور منزل مصرف میکنند، میتوانند سال خمسی مشترک داشته باشند؟

  اگر سررسید هر دو نفر در یک تاریخ باشد، اشکال ندارد؛ و اگر زمان سررسید متفاوت باشد، میتوانند با تقدیم سال خمسی، در یک زمان محاسبه کنند. نحوه‌ی تقدیم سال خمسی در مسائل قبل توضیح داده شد.

      محاسبه‌ی خمس اموال میّت   

  اگر شخصی در اثنای سال خمسی از دنیا برود، تخمیس ربح بین سال با وجود داشتن صغار واجب است یا نه؟

  اگر مکلّف قبل از سررسید سال خمسی فوت کند، باید محاسبه‌ی خمس او تا زمان فوت انجام و خمس درآمد مازاد پرداخت شود و وجود وارث صغیر موجب عدم تعلّق خمس نیست.

  در خصوص فردی که در بین سال فوت کند، گفته شده سال او به پایان میرسد و باید خمس آنچه که از درآمد سال فوت صرف مئونه نشده پرداخت شود؛ حال سؤال این است که آیا میتوان هزینه‌ی کفن و دفن میّت را به مقداری که از اصل مال برداشت میشود هم جزو مئونه‌ی وی محسوب و کسر کنیم و خمس بقیّه‌ی مال را پرداخت کنیم؛ خصوصاً در صورتی ‌که هزینه‌ی کفن و دفن میّت مستوعب تمام ترکه باشد؛ یا اینکه قبل از کفن و دفن، کلّ مال باید تخمیس شود؟

  اگر برای تجهیز میّت از ترکه‌ی او هزینه شود، اداء خمس آنچه هزینه شده واجب نیست و فرقی میان صورت استیعاب و عدم استیعاب وجود ندارد.

      خمس افراد نابالغ   

  آیا به اموال کودکان خمس تعلّق میگیرد و در صورت تعلّق چه کسی باید آن را پرداخت کند؟

  کودکان نیز مثل سایر افراد اگر منافعی کسب کنند و در بین سال در مئونه‌ی آنان مصرف نشود، خمس به آن تعلّق میگیرد. و ولیّ شرعی آنان میتواند آن را بپردازد و اگر نپرداخت، بر خود طفل بعد از بلوغ واجب است خمس آن را بدهد.

      سود هدایای پیش از بلوغ   

  من دختری ده‌ساله هستم. شهریور سال 83 به سنّ تکلیف رسیده‌ام. از زمان بچّگی تاکنون هر چه عیدی گرفته‌ام یا دیگران به من بخشیده‌اند، توسّط پدر و مادرم در حساب بلندمدّت، پس‌انداز کرده و مقداری سود به آن تعلّق گرفته است. حالا میخواستم بدانم شهریور امسال که یک سال از سنّ تکلیف من میگذرد، چگونه باید خمس مالم را حساب کنم؟

  مبالغ هدیه خمس ندارد، امّا سود حاصل از آن در صورتی که در بین سال در مئونه مصرف نشده متعلّق خمس است و باید بپردازید. همچنین سودهایی که پس از بلوغ به دست می‌آورید، چنانچه تا سررسید سال خمسی در مئونه مصرف نشود، پرداخت خمس آنها واجب است. (البتّه مقداری که بیش از تورّم بوده سود محسوب میشود.)

      خمس مجنون    

  آیا به اموال مجنون خمس تعلّق میگیرد؟

  شخص مجنون اگر عایداتی دارد، در صورتی که در بین سال در مئونه‌ی او مصرف نشود متعلَّق خمس است و قیِّم شرعی او میتواند آن را بپردازد و اگر نپرداخت بر مجنون بعد از هوشیاری و سلامت واجب است که خود، خمس آن را بدهد و در صورت عدم هوشیاری تا زمان فوت، بایستی از ترکه‌ی او پرداخت شود.

  آیا به اموال کسی که دچار آلزایمر _ فراموشی کامل _ شده است، خمس تعلّق میگیرد؟

  اگر آلزایمر به حدّی باشد که مانند مجنون، قوّه‌ی تشخیص و تمیز ندارد، حکم آن در سؤال قبل ذکر شد.

  شخصی در حال صحّت، پولی به فرزندش میدهد که به‌ عنوان خمس بپردازد؛ هنگامی که فرزند میخواهد این پول را بدهد، مطّلع میشود که پدر مشاعرش را از دست داده است؛ آیا این مبلغ را میتوان به عنوان خمس، قبول نمود؟

  بلی.

      محاسبه‌ی خمس چند شغل   

  نکته: کسی که چند رشته‌ی کسب دارد، مثلاً اجاره‌ی ملک میگیرد و خرید و فروش و زراعت هم میکند ‌، چنانچه در هر رشته‌ی کسبی که دارد، سرمایه و دخل و خرج و حساب جداگانه دارد، باید در پایان سال خمسی منافع همان رشته را حساب کند و خمس آن را بدهد، و اگر در آن رشته ضرر کند، از رشته‌ی دیگر جبران نمیشود و اگر رشته‌های مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق یکی باشند، باید همه را آخر سال یکجا حساب کند و اگر مازاد داشت، خمس آن را بدهد.

  آیا بنده که چند شغل و منبع درآمد دارم میتوانم برای هر شغل سال خمسی جداگانه داشته باشم؟ اگر میتوانم، آیا پرداخت خمس یک شغل از محلّ درآمد شغل دیگر که هنوز سال خمسی آن نرسیده است، جایز است؟

  در صورتی که حساب سود و زیان و مخارج هر شغل جدا باشد، برای هر شغل سال خمسی اختصاصی قرار دهید و در این صورت جبران زیان و خسارت یک شغل از محلّ درآمد دیگری جایز نیست و نیز پرداخت خمس هر کدام باید از درآمد همان شغل باشد؛ یعنی پرداخت خمس یک شغل از درآمد شغل دیگر کافی نیست، مگر آنکه به مقدار ربع (یک‌چهارم) پرداخت شود.

      پرداخت خمس از درآمد سال بعد   

  فردی ملکی (خانه یا زمین) دارد که خمس به آن تعلّق گرفته است؛ آیا میتواند خمس آن را از درآمد سال بپردازد یا اینکه واجب است اوّل، خمس درآمد را بدهد و سپس خمس ملک را از سود مخمّس پرداخت کند؟

  اگر بخواهد خمس آن را از درآمد سال بعد بپردازد، واجب است که خمس مبلغ پرداختی بابت خمس را نیز بپردازد.

  آیا مبلغی را که بابت خمس سال قبل بدهکارم، میتوانم از درآمد امسال پرداخت کنم؟

  به طور کلی خمس هر سال از درآمد همان سال پرداخت میشود، در صورتی که به هر دلیل بخواهید خمس سال قبل را از درآمد سال بعد بپردازید، باید در پایان سال خمسی، خمس مقداری را که بابت خمس سال قبل پرداخت کرده‌اید، نیز بپردازید یا ابتدا خمس درآمد جدید را بپردازید، سپس با درآمد خمس داده شده، خمس سال قبل را بپردازید.

      عوض کردن مال مخمّس با غیر مخمّس   

  آیا میتوان با نیّت، پولی را که هنوز سال خمسی آن نرسیده با پولی که خمس داده شده است، عوض کرد؟

  نیاز به تعویض نیست؛ در سررسید سال خمسی اگر مبلغ موجود بیش از مقدار مخمّس نباشد، خمس ندارد، هر چند مخمّس مصرف شده و درآمد باقی مانده باشد.

      اقسام شک   

  ۱.            گاه شک در اصل صحّت محاسبه‌ی گذشته است که حکم به صحّت میشود.

  ۲.            گاه شک در پرداخت مال است که متعلّق خمس بوده، امّا اکنون شک دارد خمس آن داده شده یا خیر، خمس آن واجب است.

  ۳.            گاه شک بین مال مشمول خمسی مثل منفعت کسب با مال غیر مشمول خمسی مثل هدیه است که حکم به عدم وجوب خمس میشود.

  ۴.            گاه شک در این است که درآمد امسال است یا سال گذشته؟ که این خود دو فرض دارد:

  اوّل: سر سال خمسی‌اش رسیده، نمیداند این درآمد امسال است که متعلَّق خمس است یا درآمد سال گذشته است که خمس آن را محاسبه کرده است، بنا بر احتیاط با حاکم شرع مصالحه شود.

  دوّم: سر سال خمسی‌اش نرسیده، نمیداند این درآمد امسال است که متعلَّق خمس نیست یا درآمد سال گذشته است که خمس آن را نداده، جزو درآمد سال جدید محسوب میشود.

      شک در پرداخت خمس   

  اگر در چیزی شک داشته باشیم که خمس آن را داده‌ایم یا خیر، ولی گمان به پرداخت خمس آن داشته باشیم، وظیفه‌ی ما چیست؟

  باید خمس را بپردازید.

      شک در تعلّق خمس   

  اگر ندانیم پولی که در اختیار داریم مشمول خمس میشود یا خیر، تکلیف چیست؟

  اگر شک در اصل تعلّق خمس دارید _ مثلاً نمیدانید پول هدیه است یا درآمد _ خمس واجب نیست امّا اگر به دلیل جهل به مقدار و عدم محاسبه باشد، باید بررسی و محاسبه کنید و شک را از بین ببرید.

  اگر شخصی پولی را مابین کتابش پیدا کند و دچار تردید شود که آیا از درآمد سال قبل است که باید فوراً خمس آن داده شود و یا از درآمد سال جدید است که تا پایان سال خمسی مهلت دارد صرف در مئونه کند، حکم آن چیست؟

  جزو درآمد سال جدید محسوب میشود.

      شک در زمان خرید مئونه   

  فردی که سال خمسی دارد و خانه‌ی مسکونی یا چیز دیگری را که مئونه محسوب میشود، با درآمد کسب خریده ولی نمیداند که آن‌ ‌را از درآمد بین سال خریده یا پس از پایان سال و پیش از پرداخت خمس خریداری کرده، وظیفه‌ای نسبت به پرداخت خمس آن ندارد.

  چند سالی هست که متأسّفانه موفّق به محاسبه‌ی خمسم نشده‌ام و در این مدّت وسایل زندگی و مئونه خریده‌ام که نمیدانم کدام را با پول درآمد در بین سال و کدام را با درآمد سال گذشته‌ام تهیّه کرده‌ام؛ لطفاً در این رابطه راهنمایی بفرمایید.

  اگر حساب سال نداشته‌اید و نمیدانید هنگام صرف پول در خرید مایحتاج، سال خمسی بر آن گذشته یا نه، در مورد پول خرید آنها بنا بر احتیاط واجب باید با یکی از نمایندگان ما مصالحه نمایید.

      عدم توانایی پرداخت خمس   

  صِرف عدم توانایی یا دشواری پرداخت خمس، موجب سقوط تکلیف نمیشود؛ در هر حال، خمسی که بر عهده‌ مکلّف واجب شده است، باید پرداخت شود؛ در صورت عدم توان، بتدریج و بر حسب توان مالی در اوّلین فرصت پرداخت شود.

  افرادی هستند که خمس بر آنها واجب شده است ولی تاکنون نپرداخته‌اند و در حال حاضر هم توانایی پرداخت آن را ندارند یا بر آنها بسیار دشوار است؛ حکم آنان چیست؟

  خمس واجب در هر حال باید پرداخت شود؛ در صورت عدم توان، باید در اوّلین فرصت و به مقدار توان _ هر چند بتدریج _ پرداخت شود.

  شخصی در خارج به سر میبرد که خمس اموالش را نمیپرداخته و خانه‌ای با مال غیر مخمّس خریده که در حال حاضر مال کافی برای اداء خمس آن ندارد، ولی هر سال مقداری بیشتر از خمس سالانه به عنوان خمسی که بدهکار است میپردازد؛ آیا این کار او صحیح است؟

  در فرض سؤال باید خمسی را که بر عهده دارد محاسبه کند و در صورتی که بیش از این مقدار توان پرداخت ندارد با مراجعه به یکی از وکلای ما بتدریج بپردازد.

  شخصی چندین سال است که خمس درآمد سالانه‌ی خود را نمیپرداخته و فعلاً نمیداند چه مقدار بدهی از این بابت دارد؛ او در حال حاضر چگونه میتواند خود را از خمس، بریءالذّمّه نماید؟

  باید با دفتر وجوهات یا وکیل ما محاسبه و مصالحه کند.

      تأخیر در پرداخت خمس و پرداخت قسطی   

  آیا پرداخت خمس واجب فوری است؟

  بیش از چند روز بعد از سررسید سال خمسی نباید به تأخیر بیفتد.

  اینجانب خمسم را محاسبه کرده‌ام ولی پرداخت آن برایم مشکل است؛ آیا میتوانم آن را با اقساط پرداخت نمایم؟

  اگر توان پرداخت یکجای خمس را ندارید، هر زمان و به هر مقدار که امکان پرداخت پیدا کردید، بپردازید. توجّه داشته باشید که فاصله‌ی زمانی پرداختها مانند اقساط معمول، ماهانه نیست، بلکه به توان شما و امکان پرداخت بستگی دارد.

  تأخیر پرداخت خمس تا سال آینده چه حکمی دارد؟

  در صورتی که توان پرداخت خمس را داشته باشید، قابل امهال نیست و باید فوراً پرداخت کنید و اگر توان پرداخت نداشته باشید، هر زمان و به هر مقدار که امکان پرداخت پیدا کردید بپردازید.

  من به صورت ماهانه حقوق میگیرم؛ آیا میتوانم این پولها را بدون پرداخت خمسشان در حساب سرمایه‌گذاری در بانک قرار دهم و در عوض هنگامی که خواستم از پول داخل حساب استفاده کنم خمس اصل و سود آن را یکجا و با هم بدهم؟

  تأخیر در پرداخت خمس جایز نیست؛ در سررسید سال خمسی باید خمس درآمد محاسبه و پرداخت شود.

  آیا به خمسی که با تأخیر پرداخت شود جریمه تعلّق میگیرد؟

  خیر ولی در صورت کاهش ارزش پول (تورّم)، شخص، ضامن تورّم نیز هست.

  اگر چند سال درآمد سالانه‌ام را محاسبه نکنم تا اینکه اموال من نقد و سرمایه‌ام زیاد شود و بعد از آن، خمس را بپردازم، آیا این کار اشکال دارد؟

  عدم محاسبه‌ی خمس و تأخیر در پرداخت آن جایز نیست و در صورت تأخیر باید کاهش ارزش (تورّم) آن جبران شود.

  اگر مقداری برنج پوست‌نشده در انبار داشته باشیم و سال خمسی آنها هم گذشته باشد، آیا میتوان فقط خمس آن مقداری را که برای مصرف از انبار خارج میشود، پرداخت نمود؟

  پرداخت خمس تمام آن واجب است.

  آیا مکلّف میتواند از کسی که از مرجع دیگر _ غیر از مرجع خودش _ وکالت دارد، برای تأخیر در پرداخت خمس اجازه بگیرد؟

  اوّلاً به طور کلّی، پس از تعلّق خمس و وجوب پرداخت _ در صورتی که توان پرداخت وجود داشته باشد _ باید در اوّلین فرصت پرداخت شود.

  ثانیاً هر مکلّف باید مسائل و اجازات درخواستی در مورد خمس خود را از دفتر یا نماینده‌ی مرجع تقلید خود دریافت کند.

  هفت سال پیش مقداری خمس بر من واجب شد و قسمتی از آن را پرداختم، بقیّه‌ی آن بر ذمّه‌ام باقی ماند و از آن تاریخ تاکنون نتوانسته‌ام مبلغ باقیمانده را بپردازم؛ تکلیف من چیست؟

  اگر واقعاً در این مدّت توانایی پرداخت _ هر چند مقداری از آن را _ نداشته‌اید، در اوّلین فرصت و به مقدار توان پرداخت کنید؛ امّا اگر با وجود توانایی _ به هر دلیل _ نپرداخته‌اید، لازم است مقدار کاهش ارزش آن را نیز پرداخت کنید.

  در سال 1368 به یکی از نمایندگان محترم جنابعالی برای تعیین خمس مراجعه کرده‌ام و مبلغی از بدهکاری خود را همان موقع پرداختم و مانده‌ی آن را تاکنون نپرداخته‌ام و امسال باید به حج تمتّع مشرّف شوم؛ آیا باقیمانده را به مبلغ همان روز باید بپردازم یا باید به نرخ امروز محاسبه شود؟ تکلیف چیست؟

  به ارزش روز باید بپردازید.

  پولی کنار گذاشته بودم برای خرید فرش و مقداری هم برای اقساط منزل؛ سال خمسی‌ام گذشته، باید خمس این پول را هم حساب کنم؟

  تأخیر در پرداخت خمس به مقداری که عرفاً صرف مال در آن، مثل صرف در مئونه‌ی سال محسوب شود، اشکال ندارد؛ مثلاً امروز سال خمسی فرد فرارسیده و او نیاز دارد تا وسیله‌ای برای مایحتاج زندگی خود تهیّه کند، یا اینکه بدهی خود را پرداخت کند؛ در این صورت مجاز است قبل از دادن خمس، آن وسیله را خریداری کرده یا بدهی خود را بدهد.

      کنار گذاشتن خمس   

  آیا بعد از رسیدن سال خمسی میتوان خمس را از منفعت استثنا نمود و تا مدّت کوتاهی (مثلاً دو هفته) که نماینده را ببیند، نزد خود نگه دارد؟

  در صورتی که تحویل به مرجع یا وکیل او امکان داشته باشد، کنار گذاشتن معادل خمس مجوّز تأخیر در اداء آن نیست و باید در اوّلین فرصت ممکن پرداخت شود.

  اینجانب در ابتدای سال خمسی، خمس خود را کنار گذاشته ولی مقداری از آن را استفاده کردم به این شرط که بعداً سر جایش بگذارم؛ وظیفه‌ی من چیست؟

  به طور کلّی تکلیف به اداء خمس با کنار گذاشتن ساقط نمیشود و باید در سر سال خمسی خمس به مرجع یا نماینده‌ی او پرداخت شود.

  سال گذشته مقداری پول جهت خمس جدا کرده بودم تا در قم به دفتر مقام معظّم رهبری بدهم ولی در شهرستان بابت معامله‌ی خانه به عنوان بیعانه به بنگاهی پرداختم؛ حال آیا این پول عین پول غیر مخمّس بوده و این معامله با این وصف به اجازه‌ی معظّمٌ‌لّه نیازمند است؟

  معامله‌ی یادشده اشکال ندارد ولی باید در اوّلین فرصت، مبلغ مذکور را با محاسبه‌ی کاهش ارزش آن بپردازید.

      پرداخت جداگانه‌ی خمس هر درآمد   

  قصد دارم به محض کسب هر درآمد خمس آن را پرداخت کنم تا نیاز به تعیین سال خمسی نباشد؛ آیا این کار صحیح است و کفایت از خمس میکند؟

  اشکال ندارد.

  نزدیک سال خمسی مقدار قابل توجّهی درآمد به دست آوردم که نیاز مبرم به آن دارم؛ آیا میتوانم برای این درآمد سال جداگانه قرار دهم؟

  باید در سررسید سال خمسی خمس آن پرداخت شود. البتّه اگر تا پنج روز بعد از سررسید در مئونه مصرف کنید، خمس به آن تعلّق نمیگیرد؛ البتّه پس‌انداز مقداری پول برای پیشامدهای احتمالی چنانچه با دادن خمس، مقدار باقیمانده کفایت نمیکند و نگرانی شخص برطرف نمیشود خمس ندارد.

 • مصارف خمس و مستحقين آن
 • مسائل متفرقه
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /