پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

احکام خمس

 • مقدمه
 • موارد وجوب خمس
 • سرمايه
 • سرمایه در گردش
 • سرمایه ثابت
 • مال مخلوط با حرام
 • معدن
 • گنج
 • مستثنيات خمس
 • مؤونه معیشت و زندگی
 • دستۀ اول
 • دسته دوم
 • دستۀ سوم
  چاپ  ;  PDF

  دستۀ سوم

  ملاک عدم خمس در مئونه‌ی زندگی که به صورت هزینه‌های جاری زندگی مصرف میشود، مطابقت با شأن و به دور از اسراف بودن است.

  شأن در هدیه

  در صورتی هدیه جزو مئونه است که بیش از شأن هدیه‌دهنده نباشد، وگرنه خمس مقدار بیش از شأن باید توسّط هدیه‌دهنده پرداخت شود.

  قبض و تحویل هدیه و سوغات

  در صورتی که سوغاتی یا هدیه قبل از پایان سال خمسی تحویل نشده باشد، مئونه محسوب نمیشود و خمس آن باید پرداخت شود.

  گاهی در سفرهای زیارتی مقداری لباس و وسایل برای سوغات تهیّه میکنیم ولی مورد آن پیش نمی‌آید و آن را برای زمانی دیگر که بخواهیم سوغات دهیم نگه میداریم؛ وضعیّت خمس این موارد چگونه است؟

  خمس مقداری که در سررسید سال خمسی نگه داشته‌اید، باید پرداخت شود.

  پس گرفتن هدیه

  اگر از درآمد بین سال هدیه داده شود و بعد از سال خمسی از هبه‌ رجوع و پس گرفته شود، به مجرّد دریافت، باید خمس آن را بپردازد.

  هدیه‌ی مالی که خمسش داده نشده است

  اگر مالی که خمس آن داده نشده است، هدیه داده شود، اشکال ندارد، امّا خمس آن بر عهده‌ی هدیه‌دهنده است.

  اگر شخصی مالی را که خمس آن داده نشده، به مسجد ببخشد، آیا پذیرفتن آن جایز است؟

  گرفتن آن جایز است، ولی خمس آن بر عهده‌ی هدیه‌دهنده است.

  هدیه به همسر و فرزند

  آیا به طلایی که شوهر برای همسرش میخرد، خمس تعلّق میگیرد؟

  اگر به مقدار متعارف و مناسب شأن او باشد، از مئونه‌ی سال محسوب میشود و خمس ندارد.

  آیا جایز است که انسان مالی را قبل از گذشت سال بر آن، به همسرش هدیه دهد، با آنکه میداند وی آن مال را برای خرید خانه در آینده و یا مخارج ضروری ذخیره خواهد کرد؟

  اگر بخشش صوری نباشد و مناسب شأن هدیه‌دهنده باشد، اشکال ندارد.

  زن و شوهری برای اینکه خمس به اموال آنها تعلّق نگیرد، قبل از رسیدن سال خمسی‌شان، اقدام به هدیه کردن سود سالانه‌ی خود به یکدیگر میکنند؛ امیدواریم حکم خمس آنها را بیان فرمایید.

  بخشش‌هایی که صوری است، خمسِ واجب را ساقط نمیکند.

  سال خمسی من آخر دی‌ماه سال است؛ آیا حقوق دی‌ماه که در آخر آن میگیرم، خمس دارد؟ اگر بعد از دریافت، مقدار باقیمانده‌ی آن را (که طبق عادت هر ماه پس‌انداز میشود) به همسرم هدیه کنم، آیا خمس به آن تعلّق میگیرد؟

  حقوقی که قبل از سال خمسی دریافت میکنید یا قبل از پایان سال خمسی امکان دریافت آن را دارید، پرداخت خمس مقدار زائد بر مئونه‌ی آن سال واجب است، امّا آنچه به همسر خود یا به دیگری هدیه میدهید، اگر صوری نباشد و به مقدار مناسب با شأن عرفی شما باشد، خمس ندارد.

  اگر مقداری پول برای فرزند کنار گذاشته شود و به عنوان هبه به او بخشیده شود، آیا پول هبه‌شده خمس دارد؟

  اگر بخشش واقعی باشد، خمس ندارد.

  شخصی ملکی را با مال غیر مخمّس به قیمت بالایی خریده و مبلغ زیادی هم خرج اصلاح و تعمیر آن کرده و آن را به فرزند غیر بالغ خود هبه و به ‌طور رسمی به اسم او کرده است؛ خمس مکلّف مذکور چگونه است؟

  اگر این مقدار هبه در شأن او بوده و قبل از سررسید سال خمسی خریده و هبه کرده است، خمس ندارد.

  یک واحد مسکونی به عنوان هدیه‌ی عروسی به دخترم دادم؛ آیا خمس آن را باید بپردازم؟

  اگر عرفاً مطابق شأن شما باشد و سال خمسی بر آن نگذشته باشد، خمس آن واجب نیست.

  صدقات و حقوق شرعیّه

  مبالغی را که انسان مطابق شأنش برای امور خیریّه مانند کمک به مدارس، آسیب‌دیدگان از سیل و... انفاق میکند، آیا از مئونه‌ی سال محسوب میشود و خمس ندارد؟

  خمس ندارد.

  اسراف و مئونه‌ی حرام

  کالایی که مورد نیاز نیست یا اسراف و تبذیر محسوب میشود و نیز هزینه‌ی خرید وسایل حرام، مثل انگشتر طلای مردانه، آلات لهو و لعب، ابزار قمار و مانند آن جزو مئونه محسوب نمیشود و خمس آن باید پرداخت شود.

  بنده به خاطر بی‌اطّلاعی از حرمت استفاده از طلا برای مرد، چند سال گردنبند طلا همراه داشتم و الان متوجّه حرام بودن استفاده از آن شدم؛ آیا این طلا خمس دارد؟

  اگر از درآمد سال بوده، باید خمس ارزش آن در پایان سال خمسی اوّل را با محاسبه‌ی تنزّل ارزش پول بدهید.

  برای مجلس دامادی فرزندم به خاطر رودربایستی با آشنایان و اصرار فرزندم، در یکی از بهترین سالنهای گران‌قیمت شهر با هزینه‌های گزاف به همراه انواع پذیرایی‌ها مراسم برگزار نمودیم؛ حال سؤال من این است که اگر در این رابطه اسراف شده باشد، هزینه‌ای که شده را باید خمس دهم؟

  هزینه‌های اسرافی و مازاد بر شأن اجتماعی‌تان جزو مئونه نیست و باید خمس آن را بپردازید.

  صرفه‌جویی بیش از متعارف در مئونه

  فردی که زندگی را بر خود یا خانواده‌اش سخت میگیرد و کمتر از شئون خود و خانواده‌اش خرج میکند، نمیتواند مقدار صرفه‌جویی‌شده را مئونه به حساب آورد و خمس آن را نپردازد.

  من به خاطر صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری زندگی مشترک، مقدار پولی پس‌انداز نمودم؛ ولی شنیده‌ام که به پس‌انداز پولم از این راه نیز خمس می‌آید؛ آیا به خاطر سختی‌ای که به خانواده‌ام آمده قسمتی از این پول را معاف از خمس میدانید؟

  خیر، صرفه‌جویی در مئونه باعث عدم تعلّق خمس نمیشود.

  صرف درآمد برای فرار از خمس

  اگر کسی برای فرار از خمس درآمدش را خرج کند، خمس او ساقط میشود؟

  اگر خرج متعارف و غیر اسرافی باشد، خمس تعلّق نمیگیرد.

  عدم استفاده‌ی وسایل چندتکّه‌ای

  آیا استفاده از بعضی از تکّه‌های یک سرویس ظرف، مثلاً چهل تکّه، برای عدم تعلّق خمس به آن کافی است؟

  معیار عدم تعلّق خمس به لوازم منزل، صدق عنوان نیاز به آن مطابق با شأن عرفی مناسب با فرد است، هر چند در طول سال از آن استفاده نشود.

  برای تهیّه‌ی وسایل زندگی مورد نیاز مجبور به تهیّه‌ی کلّ سرویس آن هستیم؛ یعنی با وجود عدم نیاز به آن وسیله مجبور به تهیّه‌ی کلّ سرویس میشویم؛ حکم خمس آن قطعه از وسیله که مورد نیاز نیست چگونه است؟ اگر مجبور نباشیم سرویس کامل بخریم، چطور؟

  در صورتی که خرید سرویس مورد نیاز به صورت کامل متعارف باشد خمس ندارد.

  آیا استفاده از یک جلد از دوره‌ی کتابی که از چندین جلد تشکیل شده (مانند وسائل‌ الشیعه) باعث ساقط شدن خمس تمام آن دوره میشود یا اینکه باید از هر جلد کتاب یک صفحه خوانده شود؟

  اگر مجموع آن دوره مورد نیاز باشد و یا خرید جلدی که به آن احتیاج است متوقّف بر خرید دوره‌ی کامل آن باشد، خمس ندارد؛ در غیر این صورت باید خمس مجلّداتی که الان مورد نیاز نیست پرداخت شود و مجرّد خواندن یک صفحه از هر جلد کتاب، برای ساقط شدن خمس کافی نیست.

  تهیّه‌ی مئونه‌ی مورد نیاز آینده به صورت تدریجی

  اگر تهیّه‌ی لوازم مورد احتیاج در آینده، از قبل متعارف باشد و مقدار آن هم به اندازه‌ی شأن عرفی باشد، در حکم مئونه است و متعلّق خمس نیست.

  آیا به جهیزیّه‌ای که برای دخترم بتدریج تهیّه میکنم، همچنین به لوازمی که پسرم هنگام ازدواج باید به عروس بدهد، خمس تعلّق میگیرد؟

  اگر تهیّه‌ی آن به صورت مذکور متعارف باشد، خمس ندارد.

  گاهی لوازم منزل مثل یخچال به قیمتی کمتر از قیمت بازار به ما فروخته میشود؛ این لوازم در آینده یعنی پس از ازدواج مورد نیاز ما است؛ با توجّه به اینکه بعد از ازدواج باید آنها را به چند برابر قیمت فعلی تهیّه کنیم، آیا در حال حاضر که بدون استفاده است، خمس تعلّق میگیرد؟

  اگر آنها را با منفعت کسب سال برای استفاده در آینده خریده‌اید و در سال خرید مورد نیاز شما نبوده، باید خمس قیمت آن را در سر سال خمسی بپردازید؛ مگر آنکه تهیّه‌ی آنها از قبل، متعارف باشد و مقدار آن هم به اندازه‌ی شأن عرفی شما باشد، در این صورت جزو مئونه محسوب میشود و خمس ندارد.

  اگر فردی برای تهیّه‌ی خانه‌ی مورد نیاز با درآمد سال، زمین بخرد و شروع به ساخت خانه کند ولی قبل از اتمام آن، سال خمسی برسد، آیا خمس این منزل نیمه‌کاره و مصالح خریداری‌شده واجب است؟

  خمس ندارد.

  فردی دارای زمینی است که مناسب شأن و مورد نیاز او جهت ساخت مسکن برای عائله‌اش میباشد،ولی در طول سال خمسی، قدرت ساخت آن را ندارد یا در یک سال نمیتواند آن را تکمیل کند، آیا پرداخت خمس آن بر او واجب است؟

  خمس ندارد.

  اینجانب امتیاز واگذاری زمینی را از شخصی که عضو تعاونی است به قیمت صد میلیون تومان خریداری کرده‌ام که مبلغ چهل میلیون تومان آن را قرض کرده‌ام؛ با توجّه به اینکه بنده هنوز زمینی دریافت نکرده و سال خمسی نیز فرارسیده است آیا به آن خمس تعلّق میگیرد؟

  اگر زمین برای ساخت مسکن مورد نیاز تهیّه شده، متعلَّق خمس نیست و پولی هم که قرض کرده‌اید، خمس ندارد.

  خانه برای آینده‌ی فرزندان

  اگر پدر برای آینده‌ی فرزند خانه یا زمین تهیّه کند، در صورتی که عرفاً تهیّه‌ی مسکن بر عهده‌ی او باشد و نتواند در زمان نیاز تهیّه کند، به آن خمس تعلّق نمیگیرد.

  پس‌انداز درآمد برای جهیزیّه

  آیا پس‌انداز برای صرف در مخارج ضروری مانند مئونه، جهیزیّه، درمان و... متعلّق خمس است؟

  به طور کلّی پس‌انداز درآمد متعلّق خمس است؛ البتّه پس‌انداز مقداری پول برای پیشامدهای احتمالی چنانچه با دادن خمس، مقدار باقیمانده کفایت نمیکند و نگرانی شخص برطرف نمیشود خمس ندارد.

  بنده دختری نه‌ساله دارم که از هم اکنون حسابی در بانک برای او باز نموده و ماهیانه مبلغی کم به این حساب واریز میکنم به این نیّت که برای تهیّه‌ی جهیزیّه از آن استفاده کنم؛ آیا به این وجه خمس تعلّق میگیرد؟

  اگر به عنوان هبه‌ی به او به حساب واریز میکنید، خمس ندارد امّا اگر هبه نشده است و صرفاً حساب به نام او است، خمس دارد.

  پول پیش‌پرداخت برای خرید مئونه

  مبلغ صد هزار تومان به مؤسّسه‌ای پرداخت نمودم تا در آینده زمین مسکونی به من تحویل دهد و الان یک سال از آن میگذرد و از طرفی قسمتی از آن پول مال خودم است و قسمت دیگر را قرض کرده و مقداری از قرض را هم پرداخته‌ام؛ آیا به آن خمس تعلّق میگیرد؟ مقدار آن چقدر است؟

  اگر تهیّه‌ی زمین برای ساخت مسکن مورد نیاز، متوقّف بر پیش‌پرداخت مقداری از پول آن باشد، مبلغ پرداخت‌شده خمس ندارد.

  تهیّه‌ی اقساطی مئونه

  منزل مسکونی‌ام را با وام تهیّه کرده و ماهانه اقساط آن را میپردازم؛ آیا به آن خمس تعلّق میگیرد؟

  به طور کلّی اگر مئونه با وام و قرض تهیّه شده باشد، اقساط پرداختی که از درآمد بین سال پرداخت میشود، خمس ندارد.

  مایحتاج خریداری‌شده برای یک سال

  هر سال در اسفندماه نمایشگاه تشکیل میشود و چون قیمت آن مناسب است مایحتاج یک سالمان را خصوصاً لباسهای زمستانه و تابستانه‌ی بچّه‌ها را از آنجا خریداری میکنیم؛ آیا به اینها خمس تعلّق میگیرد؟

  مواردی که قبل از سررسید سال خمسی مورد نیاز است، خمس ندارد و مواردی که مربوط به بعد از سال خمسی است، متعلَّق خمس است.

  خرید مایحتاج با پول مخمّس

  اگر مکلّف، خمس هر درآمد را به مجرّد دریافت بپردازد و با آن مایحتاج زندگی را بخرد، در صورتی که سال بر آن بگذرد، خمس تعلّق میگیرد؟

  خمس تعلّق نمیگیرد.

  خرید مئونه با پول متعلَّق خمس

  اگر با درآمدی که متعلَّق خمس است و خمس آن داده نشده، وسایل و چیزهای مورد نیاز زندگی مانند خانه، وسایل نقلیّه، فرش و... تهیّه کنم، خمس پول خریدش به خاطر مئونه شدن بخشیده میشود؟

  باید خمس قیمت خرید را همراه با تورّم آن بپردازید.

  آیا به خانه‌ای که قبلاً با مالی که خمس آن داده نشده ساخته شده است، خمس تعلّق میگیرد؟ بر فرض تعلّق، آیا خمس بر اساس قیمت فعلی محاسبه میشود یا قیمت زمان ساخت؟

  اگر از درآمدی که سال بر آن گذشته، ساخته شده است، خمس آن پول در سر سال خمسی اوّل با محاسبه‌ی تورّم باید پرداخت شود.

  خروج از مئونه

  اگر مئونه پس از مدّتی که مورد نیاز یا مصرف بوده است، از مئونه خارج شود، در صورتی که بعد از گذشت سال خمسی از مئونه خارج شده باشد متعلّق خمس نیست، ولی اگر قبل از سررسید اوّلین سال خمسی از مئونه خارج شود، باید خمس آن را به قیمت روز سررسید بپردازد.

  بنده برای منزلم یک تخته فرش جدید گرفتم و فرش قبلی چندساله‌ام را کنار گذاشتم؛ آیا فرش قبلی خمس دارد یا معاف از خمس است؟

  فرش مئونه‌ی قبلی شما که بعد از سال کنار گذاشته‌اید، خمس ندارد و همچنین اگر فرش جدید مورد نیاز شما بوده، آن نیز خمس ندارد.

  اگر با درآمد بین سال وسیله‌ای که برای زندگی نیاز دارد بخرد و قبل از سررسید سال خمسی نیازش برطرف شود، آیا باید خمس آن را بدهد؟

  در این صورت پرداخت خمس آن واجب است.

  خانه‌ی مئونه‌ی اجاره‌داده‌شده

  شخصی مسکن مورد نیاز تهیّه میکند و به عللی نمیتواند در آن سکونت کند یا مدّتی آن را اجاره داده سپس از سکونت در آن منصرف میشود و آن را میفروشد؛ بر فرض که در این مدّت، سال خمسی بر آن گذشته باشد، حکم خمس آن چگونه است؟

  سکونت شرط نیست، بلکه اگر مورد نیاز و در شأن او بوده است، مئونه محسوب میشود و در فرض فروش بعد از سال خمسی، پول آن خمس ندارد، ولی مبالغ اجاره جزو درآمد سال است که اگر تا پایان سال در مئونه مصرف نشود، مشمول خمس است.

  تبدیل مئونه به مئونه‌ی دیگر

  تبدیل مئونه به مئونه‌ی دیگر خمس ندارد.

  تبدیل خانه‌ی کلنگی به واحدهای آپارتمانی

  کسی خانه‌ی کلنگی را که مئونه بوده برای ساخت چند آپارتمان تحویل میدهد که در پایان کار، دو یا سه واحد آپارتمان بگیرد؛ حکم خمس واحدهای اضافی چیست؟

  اگر همه‌ی واحدهای دریافتی مورد نیاز باشند، خمس ندارد؛ در غیر این صورت، اگر واحد اضافی را به قصد اجاره دادن و کسب درآمد دریافت کرده است، تا زمانی که نفروخته است خمس ندارد و پس از فروش، افزایش قیمت آن پس از کسر اصل و مقدار تورّم جزو درآمد سال فروش میشود و اگر به قصد فروش و کسب سود باشد، باید در سررسید هر سال خمسی خمس مقدار ترقّی قیمت را که خریدار دارد پس از کسر تورّم بپردازد.

  تبدیل مئونه به سرمایه

  اینجانب خانه‌ی چندساله‌ی مسکونی‌ام را فروختم و پول آن را در گردش سرمایه‌ی کار و کاسبی قرار دادم؛ آیا گردش سرمایه‌ی من معاف از خمس است؟

  پول فروش مئونه‌ی سالهای گذشته که از مئونه بودن خارج شده، خمس ندارد، حتّی اگر آن را در گردش سرمایه قرار دهد؛ البتّه در این صورت ترقّی قیمت آن در سررسید هر سال خمسی، پس از کسر مقدار تورّم متعلّق خمس است.

  مکانی به عنوان پارکینگ خودروی شخصی ساخته شده است؛ پس از مدّتی برای اجاره دادن و کسب درآمد اختصاص داده شده است؛ آیا متعلَّق خمس است و باید خمس آن پرداخت شود؟

  اگر تغییر کاربری، بعد از سال خمسی انجام شده است، خمس ندارد.

  اگر خانه‌ی مئونه‌ام را بعد سال، برای محلّ شرکت و یا انبار استفاده کنم، همچنان معاف از خمس هستم؟

  در فرض مرقوم خمس ندارد؛ بلی اگر فروخت، احتیاط مستحب است که خمس افزایش قیمت آن را بدهد.

  مغازه یا انبار تجاری ملحق به منزل

  منزل مورد نیازی گرفته‌ام که یک مغازه داخل کوچه هم دارد ولی هدفم منزل بود؛ آیا به این مغازه‌ی سر خانه خمس تعلّق میگیرد؟

  اگر مغازه را نیز با قصد استفاده‌ی مسکونی خریده‌اید، متعلَّق خمس نیست، وگرنه در صورتی که فقط امکان استفاده‌ی تجاری دارد _ هر چند استفاده نکنید یا اجاره ندهید _ مازاد بر مئونه و متعلَّق خمس است.

  فروش مئونه

  اگر مئونه‌ی زندگی بعد از سال خمسی فروخته شود، پول فروش آن خمس ندارد.

  چند سال پیش ماشینی خریدم که در حال حاضر فروش آن به چندین برابر قیمت ممکن است؛ در صورت فروش و گرفتن قیمت فعلی آن، میخواهم خانه‌ای برای سکونت بخرم؛ آیا به مجرّد دریافت پول، همه‌ی آن خمس دارد یا فقط به پولی که با آن ماشین را خریده‌ام، خمس تعلّق میگیرد و مقدار باقیمانده که همان مقدار افزایش قیمت ماشین است، جزو درآمد سال فروش ماشین محسوب میشود که اگر تا پایان سال فروش در مخارج زندگی مصرف نشود، خمس به آن تعلّق میگیرد؟

  اگر ماشین مئونه بوده است، پول فروش آن خمس ندارد؛ ولی اگر وسیله‌ی کسب درآمد بوده است و خمس قیمت اوّلیّه‌ی آن پرداخت شده است، رشد قیمت پس از کسر قیمت اوّلیّه و تورّم آن درآمد سال فروش محسوب میشود.

  اگر شخصی خانه‌ی مسکونی خود را پس از گذشت سال خمسی فروخته و پول آن را برای استفاده از سود آن در بانک بگذارد و سپس سال خمسی‌اش برسد، چه حکمی دارد؟ و اگر این پول را برای خرید خانه پس‌انداز کند، چه حکمی دارد؟

  خمس ندارد.

  خانه، ماشین و لوازم مورد نیاز انسان یا خانواده‌ی او که از درآمد سال خریده شده است، اگر در اثر ضرورت و یا به منظور تبدیل به جنس بهتر فروخته شود، از جهت خمس چه حکمی دارد؟

  اگر قبل از رسیدن سال خمسی تبدیل به مئونه‌ی دیگری شود یا فروش آن بعد از سال خمسی باشد، خمس ندارد.

  زمین و خانه‌ی فروخته‌شده

  اینجانب با پول مخمّس، قطعه زمینی را به این نیّت خریداری کردم که اگر توانستم، در آن زمین، خانه‌ای بسازم و زندگی کنم و اگر نتوانستم، آن را بفروشم و خانه‌ای بخرم؛ بعد از چند سال که زمین ترقّی کرد، آن را فروختم و بلافاصله در همان سال خمسی با اضافه‌ مقداری از اندوخته‌ی‌ خود خانه‌ای برای سکونت خریدم؛ آیا به پول این خانه خمس تعلّق میگیرد؟

  خمس ندارد.

  پس‌انداز برای آینده‌ی نزدیک

  پس‌انداز پول مطلقاً خمس دارد، مگر آنکه تا پنج روز بعد از سررسید سال خمسی در مئونه مصرف شود؛ البتّه پس‌انداز مقداری پول برای پیشامدهای احتمالی چنانچه با دادن خمس، مقدار باقیمانده کفایت نمیکند و نگرانی شخص برطرف نمیشود خمس ندارد.

  آخرین حقوق سال

  اگر سال خمسی من، اوّل ماه باشد و حقوق من چند روز قبل از سال خمسی واریز شود، آیا به حقوق این ماه خمس تعلّق میگیرد؟

  اگر تا پنج روز پس از سررسید سال خمس مصرف شود، خمس ندارد، همچنین است حکم مساله در جائیکه با پرداخت خمس، باقیمانده آن کفاف مخارج ماه آینده را نکند.

  پس‌انداز برای تهیّه‌ی ضروریّات زندگی

  شخصی خانه ای برای سکونت ندارد و برای خرید مسکن یا تهیّه‌ی مایحتاج زندگی، مالی را پس انداز کرده است؛ آیا این مبلغ خمس دارد؟

  پس‌انداز منفعت کسب اگر برای تأمین هزینه های زندگی در آینده باشد، سر سال خمسی، خمس دارد مگر اینکه پس‌انداز برای تهیّه‌ی لوازم ضروری زندگی و یا تأمین هزینه های لازم باشد که در این صورت اگر بعد از سال خمسی در آینده‌ی نزدیک در راه های مذکور مصرف شود، خمس ندارد.

  پس‌انداز حقوق برای هزینه‌های ازدواج

  بنده مجرّد هستم و قصد ازدواج دارم. الحمدلله تاکنون توانسته‌ام مبلغی را به قصد ازدواج پس‌انداز کنم تا صرف مقدّمات ازدواج کنم. بزودی سال خمسی بنده به پایان میرسد. بنده کارمند هستم و درآمد محدودی دارم و در صورت پرداخت خمس، در تدارک مقدّمات ازدواج به چالش برمیخورم. همین مبلغ پس‌اندازشده نیز کفاف کلّیّه‌ی هزینه‌های اوّلیّه‌ی یک ازدواج با مراسمهای ساده را نمیدهد. با در نظر گرفتن این موارد، آیا این پس‌انداز مشمول خمس میشود؟

  اگر نسبت به مقدّمات ازدواج _ هر چند مثل خواستگاری _ اقدام کرده‌اید، میتوانید خمس مبلغ مذکور را نپردازید و امور مربوط به ازدواج را انجام دهید.

  طلّاب علوم دینی، اگر درآمدی از طریق تبلیغ و کار یا سهم امام(علیه‌السّلام) داشته باشند، آیا مشمول خمس است یا اینکه میتوانند بدون پرداخت خمس، برای هزینه‌های ازدواج پس‌انداز کنند؟

  شهریّه‌ای که طلّاب علوم دینی دریافت میکنند، متعلّق خمس نیست ولی درآمدهای حاصل از تبلیغ و کار، حکم سایر درآمدها را دارد.

  پس‌انداز برای ساخت خانه

  دو سال است قطعه زمینی را برای ساخت خانه خریده‌ام؛ اگر از مخارج روزمرّه پولی را برای ساختن خانه در آن، پس‌انداز کنم _ زیرا در حال حاضر مستأجر هستم _ آیا در پایان سال به آن خمس تعلّق میگیرد؟

  اگر قبل از رسیدن سال خمسی، مصالح ساختمانی مورد نیاز را بخرید، خمس ندارد.

   

 • مؤونه کسب درآمد
 • نفقه
 • ارث
 • مهریه
 • وقف
 • دیه
 • بیمه
 • محاسبه و پرداخت خمس
 • مصارف خمس و مستحقين آن
 • مسائل متفرقه
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /