پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

احکام خمس

 • مقدمه
 • موارد وجوب خمس
 • سرمايه
 • سرمایه در گردش
 • سرمایه ثابت
 • مال مخلوط با حرام
 • معدن
 • گنج
 • مستثنيات خمس
 • مؤونه معیشت و زندگی
 • دستۀ اول
 • دسته دوم
 • دستۀ سوم
 • مؤونه کسب درآمد
 • نفقه
 • ارث
  چاپ  ;  PDF

  ارث

  ارث و پول فروش آن خمس ندارد، هر چند قیمت آن افزایش یافته باشد، مگر اینکه آن را سرمایه (در معرض فروش) قرار دهد که در این صورت بنا بر احتیاط واجب ارزش افزوده‌ی آن پس از فروش و پس از کسر مقدار تورّم، از درآمد سال حساب میشود که در صورت عدم صرف در مئونه، خمس آن باید داده شود.

  سود حاصل از ارثی که به کودک میرسد در صورتی که در بین سال در مئونه‌ی او مصرف نشود، خمس به آن تعلّق میگیرد و ولیّ شرعی او میتواند آن را بپردازد و اگر نپرداخت، بر خود طفل، بعد از بلوغ واجب است خمس آن را بدهد.

  تعدادی سکّه‌ی نقره به من ارث رسیده؛ آیا به این سکّه‌ها خمس یا زکات تعلّق میگیرد؟

  مالی که به ارث میرسد خمس ندارد و سکّه‌های مذکور که معامله با آن رایج نیست، زکات هم ندارند.

  افزایش قیمت اموال موروث

  باغ پدری از طریق ارث به پسرش منتقل شده است؛ هنگام انتقال به او قیمت زیادی نداشت، ولی در حال حاضر قیمت آن افزایش یافته است؛ آیا به مقدار افزایش قیمت، خمس تعلّق میگیرد؟

  ارث و همچنین پولِ فروش آن خمس ندارد، هر چند قیمت آن افزایش یافته باشد؛ مگر اینکه نگهداری آن به قصد تجارت و زیاد شدن قیمت باشد که در این صورت افزایش قیمت پس از فروش و کسر مقدار تورّم بنا بر احتیاط واجب جزو درآمد سال فروش است که اگر تا سر سال در مئونه مصرف نشود خمس آن باید پرداخت شود.

  .

 • مهریه
 • وقف
 • دیه
 • بیمه
 • محاسبه و پرداخت خمس
 • مصارف خمس و مستحقين آن
 • مسائل متفرقه
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /