پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

موضوعات

پرسش و پاسخ (ولایت فقیه)

ارتباط با پایگاه
آیا عدم اعتقاد به ولایت فقیه توسط یک شیعه ظاهر الصلاح، موجب فاسق بودن او می‌شود؟ عدم اعتقاد به ولایت فقیه چه میزان در دین فرد خدشه وارد می‌کند؟
ولایت فقیه در رهبری جامعه اسلامی و اداره امور اجتماعی ملت اسلامی در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقّه اثنی عشری است که ریشه در اصل امامت دارد، اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم اعتقاد به آن رسیده باشد، معذور است، ولی در هر حال، اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین بر هر مکلفی ولو این که فقیه باشد، واجب است. و برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته تر است، مخالفت نماید و چنانچه عدم اعتقاد منجر به تخلف از این اوامر شود، جایز نیست.
اگر مقلد مرجعی غیر از رهبری باشیم، در چه مسائلی باید از ولی فقیه پیروی کنیم؟
در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامی و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولی امر مسلمین باید اطاعت شود، ولی در مسائل فردی محض، هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی نماید.
اشخاصی که (چه لشگری و چه دولتی) منصوب ولی فقیه در یک جامعه اسلامی می باشند، آیا همان ولایتی که حضرت آقا بر سایرین دارند را (این اشخاص هم) بر زیر دستان خودشان خواهند داشت؟
اگر اشخاص مذکور دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحیت و اختیاراتی که از طرف ولی فقیه به ایشان واگذار شده است، صادر کرده باشند، مخالفت با آن ها جایز نیست.
آیا در یک کشور خارجی برای مردم آن کشور، عمل به دستورات ولی فقیه، واجب و لازم الاجرا است؟
در مسائل و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولیّ امر مسلمین، باید اطاعت شود ولی در مسائل فردی محض، هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی نماید.
آیا ولایت فقیه، تقلیدی است یا اعتقادی؟ کسی که به آن اعتقاد ندارد چه حکمی دارد؟
ولایت فقیه از شئون ولایت و امامت است که از اصول مذهب می باشد، با این تفاوت که احکام مربوط به ولایت فقیه مانند سایر احکام فقهی از ادلّه شرعی استنباط می شوند و کسی که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایت فقیه رسیده، معذور است.
در صورت تعارض فتوای ولیّ امر مسلمین با فتوای یکی دیگر از مراجع محترم تقلید در مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، وظیفه شرعی مقلدین آن مرجع تقلید چیست؟
در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامی و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد؛ باید نظر ولیّ امر مسلمین اطاعت شود؛ ولی در مسائل فردی محض، هر مکلف باید به فتوای مرجع تقلید خود عمل کند.
آیا با توجه به سلسله مراتب در سازمان بسیج مستضعفین، آیا فرمانده پایگاه نیز همان ولایتی را دارد، که مد نظر اسلام است؟
آیا ولایتی که فرمانده پایگاه دارد، فقط برای بسیجیان است؟ یا برای غیر بسیجیان نیز ولایت دارد و فرمان پذیری از ایشان واجب است؟
موارد مختلف است، اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحیت و اختیاراتی که از طرف ولی فقیه به او واگذار شده است، صادر کرده باشد، مخالفت با آن‌ جایز نیست.