پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

موضوعات

پرسش و پاسخ (نگاه، پوشش و معاشرت)

ارتباط با پایگاه
پرستاری که در اتاق عمل طبق قانون مجبور است دست خود را تا آرنج در مقابل مرد نامحرم نمایان کند، تکلیف چیست؟
به هر حال حفظ حجاب در مقابل نامحرم واجب است و جز در مواقع ضرورت و در حد ضرورت، نمی توان بر خلاف آن عمل کرد.
آیا نگاه به زنان اجنبیه غیر مسلمان در کشورهای خارجی با توجه به وضعیت پوشش ایشان، اشکال دارد؟
نگاه به زنان غیر مسلمان بدون قصد لذت و خوف وقوع در حرام اشکال ندارد و احتیاط این است که به مواضعی اکتفا شود که به طور معمول آن را نمی پوشانند.
نگاه بدون قصد لذت به بدن دختری که نمی دانیم به سن تکلیف رسیده است یا نه، چه حکمی دارد؟
قبل از پاسخ سؤال لطفاً به نکات ذیل توجّه بفرمایید:
1. نگاه مرد به عورت دختر نامحرم غیر بالغ و ممیز*، جایز نیست.
2. اگر دختر بچه به شش سال رسیده است، بنابراحتیاط واجب مرد نامحرم او را نبوسد و در دامن خود قرار ندهد.
3. نگاه مرد نامحرم به دختر بچّه ای که بالغ نشده یا بلوغ او معلوم نیست، به غیر از موارد مذکور، اگر از روی لذّت و شهوت نباشد، جایز است؛ البتّه احتیاط مستحب و أولی آن است، به ‎جاهایی که معمولاً دختر بچّه ها با لباس های متعارف، خود را نمی پوشانند، مانند ‎صورت، دست ها تا مچ، موی سر، دو ذراع و دو پا، اکتفا نماید.
* منظور از ممیز، کودکی است که بالغ نشده ولی خوب و بد را می فهمد و به حدّی رسیده که می تواند نظر شهوانی داشته باشد؛ سن تمیز به تبع تفاوت اشخاص در استعداد و درک و هوش، مختلف است.
جواب سلام در گفتگو های مجازی (چت) واجب است؟
بطور کلی جوابِ سلام، جز در ملاقات حضوری، مکالمه تلفنی و مانند آن، واجب نیست.
آیا صله رحم با فرزند پسر عمه یا فرزند دختر عمه واجب است؟
چنانچه عرفاً از ارحام محسوب شوند، قطع رحم حرام است و تشخیص موضوع با مکلف است.
آیا دیدن داخل بدن نامحرم (آنچه زیر پوست است) با چشم یا دوربین یا سونوگرافی حرام است؟
اشکال ندارد، مگر داخل دهان که بنا بر احتیاط واجب جایز نیست؛ البته آن مقدار از دهان که در مقام تخاطب، نمایان است، اشکال ندارد.
زنی که پسری دارد با مردی که دختری دارد ازدواج می کند؛ آیا وجهی هست که دختر مرد به این پسر محرم شود؟ آیا وجهی هست که پدر آن زن به دختر آن مرد محرم شود؟
در فرض سؤال اگر دختر را با مراعات شرایط شرعی، به عقد موقت پدرِ پسر یا پدر بزرگ (مادری یا پدری) او درآورند، این دختر و پسر با هم محرم می شوند. همچنین اگر دختر را با مراعات شرایط شرعی به عقد موقت پسر یا عقد موقت پدر بزرگ (مادری یا پدری) زن در آورند، دختر بر پدر آن زن محرم می شود.
البته توجه داشته باشید:
اولاً: برای خواندن عقد دختر نابالغ اجازه پدر یا جد پدری او لازم است و نباید عقد برای او مفسده داشته باشد و برای خواندن عقد دختر بالغ باکره، افزون بر رضایت خود دختر بنا بر احتیاط واجب اجازه پدر یا جد پدری او لازم است.
ثانیاً: بعد از تمام شدن مدت عقد موقت، این دختر بر کسی که با او عقد شده، نامحرم می شود.
ثالثاً: اگر دختر یا پسر شیر خوار باشند از راه شیر دادن نیز - با شرائط شرعی - امکان محرمیت وجود دارد.
1- حکم در آغوش گرفتن و لمس کردن دختر ۶ساله (اعم از دست دادن و غیر آن) چیست؟
2- آیا تفاوتی در ممیزه بودن یا نبودن وی وجود دارد؟
ج1و2) دختر بچه‌ای که به سن شش سال رسیده است (ممیز باشد یا نباشد)، احتیاط واجب آن است که مرد نامحرم او را نبوسد و در دامن خود قرار ندهد همچنین لمس و دست دادن با دختر بچه، اگر موجب تحریک شهوت یا مستلزم مفسده شود یا خوف ارتکاب گناه در میان باشد، جایز نیست.
آیا زن می تواند در حضور پسر بچه ممیز (پسر بچه‌ای که خوب و بد را می‌فهمد)، بدون روسری باشد؟
احتیاط واجب آن است که زن بدن و موی خود را از پسری که ممیز است یعنی بالغ نشده است ولی خوب و بد را می‌فهمد و به حدی رسیده که بالقوه مورد نظر شهوانی است بپوشاند. البته در صورت برانگیخته شدن شهوت (بالفعل) پوشاندن بدن و موها واجب است.
بنده انگشترهایی به مشتریان خود می‌فروشم که از ترکیب طلا و نقره ساخته شده است. با توجه به حرمت استفاده از انگشتر طلا برای آقایان و دغدغه برخی مشتریان در این خصوص، برای آنکه مخلوط طلا و نقره طوری باشد که بتوان کل آن را نقره در نظر گرفت و حرمت آن رفع شود، خواهشمندم بفرمایید از نظر حضرتعالی حداقل چند درصد نقره در انگشترها استفاده کنم تا بتوانم انگشترها را با اطمینان خاطر به مشتریان خود بفروشم؟
به طور کلی اگر عنصر طلا در انگشتر به قدری کم باشد که عرفاً به آن "طلا" نمی گویند و پوشیدن طلا صدق نکند، خرید و فروش و استفاده آن برای مرد اشکال ندارد.
اگر زن یا مرد در خلوت لباس های یکدیگر را بپوشند و ادای رفتارهای جنس مخالف را در آورند، اشکال دارد؟
اگر انسان به قصد تشبه به جنس مخالف، پوشش و رفتارش را مشابه جنس مخالف قرار دهد به گونه ای که زیّ او محسوب شود، جایز نیست.
اقوام و بستگانی که حجاب و پوشش موی سر را در مهمانی‌ها رعایت نمی‌کنند، آیا معاشرت و رفت و آمد با چنین اقوامی جایز است؟ آیا تفاوتی بین زنان ارحام نسبی و سببی در این زمینه وجود دارد؟
در هر صورت باید در معاشرت و نگاه به نامحرم ضوابط شرعی مراعات شود و اگر از زنانی باشند که نهی از منکر را نمی‌پذیرند و به آن توجه نمی‌کنند، بنا بر احتیاط واجب باید از نگاه عمدی به آن‌ها خودداری کنید. توجه داشته باشید، برای صله رحم می‌توانید با تلفن و امثال آن، احوال پرسی کنید.
نگاه بی اجازه به داخل خانه مردم، چه حکمی دارد؟
نگاه عمدی به گونه‌ای که موجب اذیت اهل خانه شود یا مستلزم نگاه به نامحرم و مانند آن باشد، جایز نیست؛ در غیر این صورت فی نفسه اشکال ندارد.
1. اگر جوانی عاشق شد تا چه حد می‌تواند به طرف مقابل فکر کند؟
2. اگر نگاه فقط به قصد ازدواج باشد تا چه اندازه می‌تواند به او نگاه کند؟
ج1) فکر کردن به نامحرم به صورت ناخود آگاه اشکال ندارد، اما در صورت اختیار احتیاط واجب در ترک تخیل نامحرم به قصد تحریک شهوت است و مجرد آنچه در سؤال ذکر شده، مجوّز آن نیست.
ج2) نگاه برای ازدواج به آن زن مانعی ندارد مشروط به اینکه زن شرایط ازدواج را داشته باشد و پسر در صورت پسندیدن، قصد داشته باشد با او ازدواج کند و احتمال می دهد آن زن خواستگاری او را قبول کند و با نگاه، آگاهی بیشتری به او پیدا می کند و با قصد لذت نگاه نکند، نگاه پسر به صورت، دست، مو و محاسن دختر اشکال ندارد؛ البته اگر یک نگاه، کافی باشد، تکرار نگاه جایز نیست.
مرد و زنی که طلاق گرفته اند، آیا بعد از طلاق، مرد با مادر زن سابق (مطلقه)، محرم است؟
محرمیّت بین آنها بعد از طلاق هم باقی است.