پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

موضوعات

پرسش و پاسخ (اماکن مذهبی)

ارتباط با پایگاه
آیا در ممنوعیت ورود کفار به مسجد، تفاوتی بین کافر اهل کتاب و غیر آن وجود دارد؟
به طور کلی، ورود کفار به مسجد الحرام شرعاً ممنوع است و در سایر مساجد هم اگر هتک و بی حرمتی مسجد شمرده شود، جایز نیست؛ بلکه در سایر مساجد هم مطلقاً وارد نشوند و در این حکم تفاوتی بین کفار وجود ندارد.