پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

موضوعات

پرسش و پاسخ (طهارت و نجاست)

ارتباط با پایگاه
آیا کنده شدن مو همراه با درد از بدن، حکم مردار را دارد؟
حکم مردار را ندارد.
اگر در بدن نجاستی بوده، و یادمان رفته باشد کدام قسمت بدن نجس است، تکلیف چیست؟
برای تطهیر کافی است تمام قسمت هایی را که احتمال می دهید نجاست در آن قسمت بوده تطهیر کنید و تطهیر کل بدن لازم نیست.
اگر لباس، فرش و یا قالی نجس را فرد دیگر یا قالیشویی بشوید، آیا پاک می شود؟
کسی که وکیل شده است لباس انسان را آب بکشد و لباس هم در تصرف او باشد، اگر بگوید آب کشیدم، آن لباس پاک است و اگر قالیشویی بگوید که فرش را به نحو صحیح، تطهیر کرده یا این که خودتان اطمینان دارید که به گونه ای شسته می شود که بعد از زوال عین نجاست، یک مرتبه با آب کر شسته شده و آب از آن عبور می کند، محکوم به طهارت است.
اگر کافری با زن مسلمان ازدواج کند و زن از حرمت ازدواج با کافر بی اطلاع و یا بی توجه باشد، آیا فرزند نابالغ آن ها پاک است؟
در فرض سؤال، بچه در حکم مسلمان است.
اگر سگی از چاله ای سیمانی یا آسفالتی که مثل ظرف در آن آب جمع شده است آب بنوشد، آیا تطهیر آن چاله مثل تطهیر ظرفی است که سگ از آن آب نوشیده است؟
چالۀ مذکور، حکم ظرف را ندارد.
اگر کف خانه هایی که پارکت چوبی است، نجس شود، آیا با آب شیلنگ تطهیر می شود؟
اگر نجاست به داخل چوب نفوذ نکرده باشد، بعد از زوال عین نجس، با یک مرتبه شستن با آب کر، طهارت حاصل می شود.
آیا جوشیدن سرکه یا جوشاندن آن، باعث حرمت و نجاست آن می شود؟
جوشیدن، موجب نجاست سرکه نمی شود و خوردن آن هم اشکالی ندارد.
آیا نحوه شستن نجاسات با هم فرق می کند؟
موارد مختلف است:
الف- طریقۀ تطهیر ظروف:
1. ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست؛ ولی در کُر و جاری یک‌بار کافی است.
2. ظرفی را که سگ در آن، آب یا چیز روان دیگر خورده یا آن را لیسیده است، باید اول با خاک پاک، خاکمال کرد و سپس با آب، شست و اگر با آب قلیل شسته می‌شود، باید پس از خاکمال دو مرتبه شسته شود.
3. ظرفی که در آن خوک، غذای روان یا آب بخورد باید هفت مرتبه شسته شود؛ ولی خاکمال آن لازم نیست.
ب- طریقۀ تطهیر غیر ظروف:
1. چیزی که نجس شده است، اگر در صورت برطرف کردن عین نجاست، یک‌بار آن را در آب کر یا جاری فرو ببرند یا زیر شیری که به کر متصل است بگیرند، به طوری که آب به همۀ جاهایی که نجس شده، برسد پاک می‌شود و در فرش و لباس و امثال آن بنابـر احتیاط (واجب) باید آن را پس از فرو بردن در آب، فشار و یا تکان بدهند؛ بلی فشار یا تکان لازم نیست که خارج از آب باشد، بلکه داخل آب کافی است.
2. چیزی که بر اثر تماس با بول نجس شده باشد، هرگاه پس از برطرف شدن عین نجاست دو مرتبه آب قلیل روی آن ریخته شود، پاک می‌شود و چیزی که با نجاسات دیگر تماس یافته و نجس شده، پس از بر طرف شدن عین نجاست اگر یک‌مرتبه شسته شود پاک می‌گردد.
3. چیزی را که با آب قلیل آب می‌کشند، باید آبی که روی آن می‌ریزند از آن جدا شود و اگر قابل فشردن است، مانند لباس و فرش باید آن را فشار دهند تا آب از آن جدا شود.
تعداد مطهرات و تعداد نجاسات چند تاست؟
- «نجاسات» نه مورد است:
1و2. ادرار و مدفوع انسان و هر حیوان حرام گوشت که دارای خون جهنده است (خونگرم) پرندگان حرام گوشت مستثنی هستند و فضله‌ی آنان نجس نیست.
3. منی انسان.
4. خونی که از بدن انسان و هر حیوان دارای خون جهنده (خونگرم) چه حرام گوشت باشد و چه حلال گوشت، بیرون می‌آید.
5. مردار (جسد مرده) انسان و هر حیوان دارای خون جهنده، چه حرام گوشت و چه حلال گوشت. حیوانی که به دستور معیّن در شرع مقدس، کشته شده باشد (ذبح) و جسد مرده‌ی انسان پس از غسل میّت، از این حکم، مستثنی می‌باشند و نجس نیستند. همچنین چیزهائی از مردار که روح ندارد مثل پشم و مو و دندان و شاخ و غیره پاک است مگر در مورد سگ و خوک.
6. سگ.
7. خوک.
8. مشروبات مست کننده بنابر احتیاط.
9. کفاری که به دینی آسمانی متدیّن نمی‌باشند.
- «مطهرات» ده مورد است:
1. آب. 2. زمین. 3. آفتاب.
4. استحاله. 5. انتقال. 6. اسلام.
7. تبعیت. 8. برطرف شدن عین نجاست.
9. استبرای حیوان نجاستخوار. 10. غایب شدن مسلمان
اگر ماهی در آب مسموم شود و بمیرد، آیا مردار حساب می‌شود و نجس است یا نه؟
در فرض سؤال، ماهیِ مذکور نجس نیست؛ اما مردار بوده و خوردن آن هم حرام است.
آیا خون ماهی نجس است؟
نجس نیست.
اگر قسمتی از بدن نجس شده باشد، آیا با چند بار خیس کردن دست و یا دستمال (که در هر بار کشیدن دست و یا دستمال، دست و دستمال را بشوییم و پاک شود) و کشیدن بر روی محلی که نجس شده تا زمانی که نجاست از بین برود و اثری از آن نماند، محل نجس، پاک می شود یا باید آب بر روی پوست جاری شود؟
به طور کلی نجاست با دست یا دستمال خیس و کشیدن بر روی محل نجس، پاک نمی شود و آب باید جاری شود به نحوی که شستن، صدق کند.
اگر لباسی نجس شد، اما نمی توان عین نجاست را دید؛ در هنگام تطهیر از کجا بدانیم که عین نجاست از بین رفته یا نه؟
در هر حال، باید به اطمینان برسید که عین نجاست برطرف شده است.
اگر چشم انسان نجس شده باشد، چگونه می توان آن را تطهیر کرد؟
به طور کلی در صورت نجاست باطن بدن، مثل داخل گوش و چشم و بینی، تطهیر آن ها صِرفاً با برطرف شدن عین نجاست، انجام می‌گیرد و تطهیر با آب لازم نیست.
اگر کودک را در حال تخلّی به سمت قبله بنشانیم، جایز است؟ اگر خود کودک بدون گفتن ما در حال تخلّی به سمت قبله بنشنید؛ آیا واجب است او را برگردانیم؟
احتیاط واجب آن است که بچه را در وقت تخلّی رو به قبله یا پشت به قبله ننشانند؛ ولی اگر خود بچه بنشیند، جلوگیری از او واجب نیست.