Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

ŞƏRİ SUALLARA CAVABLAR

 • Təqlidin hökmləri
 • Təharətin hökmləri
 • Namazın hökmləri
  • Namazın əhəmiyyəti və şərtləri
  • Namazın vaxtı
  • Qiblə
  • Namaz qılanın məkanı
   Çap versiyası  ;  PDF
    
   Namaz qılınan məkan

    

   Sual 370: Zalım dövlətin qəsb etdiyi məkanlarda əyləşməyə, namaz qılmağa və ya bu yerlərdən keçib getməyə icazə verilirmi?
   Cavab: Qəsb edildiyi məlum olduğu təqdirdə, qəsbi şeyin şəri hökmləri həmin yerə aid olur.

    

   Sual 371: Əvvəllər vəqfi olan və sonralar dövlətin sahiblənərək məktəb tikdirdiyi bir məkanda namaz qılmağın hökmü nədir?
   Cavab: Əgər ciddi bir ehtimal verilsə ki, sözügedən sahiblənmə şəri icazə ilə olubdur, həmin məkanda namaz qılmağın maneəsi yoxdur.

    

   Sual 372: Mən bir neçə məktəbdə camaat namazı qılıram. Bu məktəblərdən bəzilərinin torpaq sahəsi sahibinin razılığı olmadan onlardan alınıbdır. Mənim və şagirdlərin bu məkəblərdə namaz qılmağımızın hökmü nədir?
   Cavab: Əgər ciddi bir ehtimal verilsə ki, aidiyyatı qurum qanuni və şəri icazə əsasında bu ərazilərdə məktəblər tikmişdir, orada namaz qılmağın maneəsi yoxdur.

    

   Sual 373: Əgər bir şəxs xüms düşən bir səccadənin üstündə və ya xüms düşən bir paltarda bir müddət namaz qılıbdırsa, onun namazlarının hökmü nədir?
   Cavab: İndyədək bu səccadədə və ya paltarda qıldığı namazlar düzgündür.

    

   Sual 374: Deyirlər ki, namazda kişilər qadınlardan qabaqda dayanmalıdır. Bu söz düzdürmü?
   Cavab: Ehtiyat-vacibə görə, namazda kişi ilə qadın arasında ən azı bir qarış fasilə olmalıdır. Bu halda əgər qadın və kişi paralel dayansalar, yaxud qadın kişidən qabaqda dayansa, hər ikisinin namazı düzgündür.

    

   Sual 375: Məscidlərin daxilində İmam Xomeyninin (r.ə) və İslam İnqilabı şəhidlərinin şəkillərini vurmağın hökmü nədir? Qeyd etməliyik ki, İmam Xomeyninin (r.ə) özü onun şəklinin məscidlərdə vurulmasını istəmədiyini bildiribmiş və ümumiyyətlə, bu işin məkruh olduğuna dair kəlamlar vardır.
   Cavab: Maneəsi yoxdur. Amma əgər şəbistanda[1] olsa, yaxşı olar ki, namaz vaxtı şəklin üstü hansısa bir yol ilə örtülsün.

    

   Sual 376: Bir şəxs dövlət balansında olan bir evdə yaşayırmış. Onun bu evdə yaşamaq müddəti başa çatmışdır və evin boşaldılmasına dair qərar ona çatdırılmışdır. Evin boşaldılması üçün verilən müddət başa çatdıqdan sonra bu evdə onun namaz və orucunun hökmü nədir?
   Cavab: Əgər evin boşaldılması üçün verilən müddət başa çatdıqdan sonra aidiyyatı qurum bu şəxsin bu evdən istifadə etməsinə icazə verməyibsə, onun bu evdən istifadəsi qəsb hökmündədir.

    

   Sual 377: Üstü şəkilli səccadədə və ya möhürdə namaz qılmaq məkruhdurmu?
   Cavab: Öz-özlüyündə maneəsi yoxdur. Amma əgər şiəyə töhmət vuran fərdlərin əlinə bəhanə verəcək bir tərzdə olarsa, onları istehsal etməyə və onlarda namaz qılmağa icazə verilmir. Həmçinin əgər namazda diqqətin yayınmasına və hüzuri-qəlbin aradan getməsinə səbəb olarsa, məkruhdur.

    

   Sual 378: Əgər namaz qılan şəxsin məkanı pak olmazsa, amma səcdə yeri pak olarsa, namaz düzgündürmü?
   Cavab: Əgər namaz qılan şəxsin məkanının napaklığı onun paltarına və ya bədəninə sirayət etməzsə və səcdə yeri də pak olarsa, həmin yerdə namaz qılmağın maneəsi yoxdur.

    

   Sual 379: Mənim hal-hazırda işlədiyim idarənin binasının yerləşdiyi ərazi keçmişdə qəbiristanlıq olub. Bu qəbiristanlıq qırx il öncə tərk edilib və otuz il öncə bu bina burada inşa edilib. Hal-hazırda idarənin ətrafındakı bütün ərazilərdə binalar tikilib və qəbiristanlıqdan əsər-əlamət qalmayıb. Deyilənləri nəzərə alaraq, idarə işçilərinin bu idarədə namaz qılmaları şəri baxımdan düzgündürmü, yoxsa yox?
   Cavab: Bu idarədə namaz qılmağın və digər istifadələrin maneəsi yoxur. Amma əgər şəri yol ilə sübut olunsa ki, sözügedən binanın inşa edildiyi ərazi ölülərin dəfni üçün vəqf edilibmiş və bu torpaqlara qeyri-şəri yol ilə yiyələnərək orada binalar inşa edilibdir, oradan istifadə etməyin maneəsi vardır.

    

   Sual 380: Mömin gənclər qərara alıblar ki, “əmr bil-məruf” (yaxşı işlərə dəvət) məqsədilə həftədə bir-iki dəfə namazı parklarda qılsınlar. Amma bəziləri belə bir irad bildirirlər ki, parkların ərazisinin malikiyyəti məlum deyildir. Orada namaz qılmağın hökmü nədir?
   Cavab: İndiki parklarda və bu kimi başqa yerlərdə namaz qılmağın maneəsi yoxdur və bu ərazilərin qəsbi olma ehtimalına etina olunmur.

    

   Sual 381: Bu şəhərin məktəblərindən birinin ərazisi bir şəxsin mülküdür. Şəhərin xəritəsinə görə, bu ərazidə park salınmalı idi. Amma böyük ehtiyac olduğuna görə və aidiyyatı qurumların razılığı ilə bu ərazidə məktəb tikilməsi planlaşdırıldı. Bu torpaqların sahibi dövlətin bu torpaqlara sahiblənməsinə razı olmadığını və burada namaz qılınmasına və bu kimi işlərə razılıq vermədiyini bildirdiyini nəzərə alaraq, bu məkanda namaz qılmaq barədə öz nəzərinizi bildirərdiniz.
   Cavab: Əgər bu torpaq sahəsi onun şəri malikindən İslam Şura Məclisinin qoyduğu və Nigəhban Şurasının təsdiqlədiyi qanun əsasında alınıbsa, orada namaz qılmağın və başqa istifadələrin maneəsi yoxdur.

    

   Sual 382: Bizim şəhərdə iki qonşu məscid vardır ki, aralarındakı divar onları bir-birindən ayırır. Bir müddət əvvəl bir neçə mömin bəndə iki məscidi bir-birinə birləşdirmək üçün onların arasındakı divarın böyük hissəsini uçurtdular. Bu iş, bəzilərində bu iki məsciddə namaz qılmaq barəsində şübhə yaratdı və indi də bu şübhə onların zehnindədir. Xahiş edirəm, bu problemin həll yolunu açıqlayardınız.
   Cavab: İki məscid arasındakı divarı götürmək, bu iki məsciddə namaz qılmaq barəsində maneənin yaranmasına səbəb olmur.

    

   Sual 383: Şəhərlər arası böyük yollardakı restoranların kənarında namaz qılmaq üçün məkanlar olur. Əgər bir şəxs həmin restoranda yemək yemirsə, həmin məkanda namaz qıla bilərmi? Yoxsa əvvəlcə icazə almalıdır?
   Cavab: Əgər ehtimal versə ki, namazxana restoran sahibinin mülküdür və oradan yalnız həmin restoranda yemək yeyənlər istifadə edə bilərlər, onda icazə almalıdır.

    

   Sual 384: Qəsbi məkanda səccadənin və ya taxta parçası və bu kimi şeylərin üstündə namaz qılan şəxsin namazı düzgündürmü, yoxsa yox?
   Cavab: Qəsbi məkanda qılınan namaz düzgün deyildir, baxmayaraq ki, səccadə və ya taxta parçası üstündə qılınıbdır.

    

   Sual 385: Hal-hazırda dövlətin balansında olan bəzi şirkətlər və müəssisələrin bəzi işçiləri burada təşkil edilən camaat namazında iştirak etmirlər. Dəlilləri də budur ki, bu ərazilər onların sahiblərindən şəri məhkəmə vasitəsilə müsadirə edilibdir. Xahiş edirəm, bu barədə öz nəzərinizi bildirin.
   Cavab: Əgər müsadirə hökmünü çıxaran hakimin öz qanuni səlahiyyətləri çərçivəsində, habelə, şəri və qanuni meyarlar əsasında hökm çıxardığı ehtimal verilirsə, bu hakimin əməli şəri baxımdan düzgündür. Buna görə də, bu məkanlardan istifadə edilə bilər və qəsb hökmü ona aid olmur.

    

   Sual 386: Əgər məscid hüseyniyyənin kənarında olsa, camaat namazını hüseyniyyədə qılmaq düzgündürmü? Hər ikisində namazın savabı eynidirmi?
   Cavab: Şübhə yoxdur ki, məsciddə namaz qılmağın fəziləti qeyri-məsciddə namaz qılmağın fəzilətindən çoxdur. Amma camaat namazını hüseyniyyədə və ya hansısa başqa bir məkanda qılmağın öz-özlüyündə şəri maneəsi yoxdur.

    

   Sual 387: Haram musiqi yayımlanan məkanda namaz qılmaq düzgündürmü, yoxsa yox?
   Cavab: Əgər həmin məkanda namaz qılmaq haram musiqini dinləməyə səbəb olacaqsa, orada dayanmağa icazə verilmir, amma namaz düzgündür. Əgər musiqi diqqətin yayınmasına səbəb olacaqsa, həmin məkanda namaz qılmaq məkruhdur.

    

   Sual 388: Əgər qayıqla məmuriyyətə göndərilən şəxslərin namazlarının vaxtı çatsa və həmin vaxt namazlarını qılmasalar, sonra namazı öz vaxtında qıla bilməyəcəklərsə, onların namazının hökmü nədir?
   Cavab: Sualda deyilənləri nəzərə alaraq, namazı öz vaxtında mümkün olduğu hər şəkildə, hətta həmin qayığın daxilində belə, qılmaları vacibdir.
    

   [1] Şəbistan – böyük məscidlərin üstü tavanlı və kənarları örtülü hissələridir. Oxşar və bir-birinə paralel sütunlara malikdir və bir tərəfi məscidin daxilinə açılır. Şəbistan, qədim memarlıqda məscid binasının o hissəsi idi ki, insanlar orada ibadət edir və gecələr isə orada yatırdılar.
    
  • Məscidin hökmləri
  • Başqa dini məkanların hökmləri
  • Namaz qılanın paltarı
  • Qızıl və gümüşdən istifadə etmək
  • Azan və iqamə
  • Qiraət və onun hökmləri
  • Namazın zikri
  • Səcdə və onun hökmləri
  • Namazın düzgün olmamasına səbəb olan işlər
  • Salam
  • Namazın şəkləri
  • Qəza namazı
  • Ata və ananın qəza namazı
  • Camaat namazı
  • Qiraəti düzgün olmayan imam-camaatın hökmü
  • Əlil şəxsin imam-camaat olması
  • Qadınların camaat namazında iştirak etmələri
  • Əhli-sünnəyə iqtida etmək
  • Cümə namazı
  • Fitr və Qurban bayramı namazları
  • Müsafir namazı
  • Peşəsi səfər etmək olan şəxs və ya səfər etmək peşəsinin müqəddiməsi olan şəxs
  • Tələbələrin hökmü
  • Qəsdi-iqamət və şəri məsafə
  • Tərəxxüs həddi
  • Günah səfəri
  • Vətənin hökmləri
  • Vətən məsələsində zövcənin və övladın ailə başçısına tabe olmaları
  • Böyük şəhərlərin hökmləri
  • İsticari namaz
  • Ayət namazı
  • Nafilələr
  • Namazın müxtəlif məsələləri
 • Orucun hökmləri
 • Xümsün hökmləri
 • Cihad
 • Əmr bil-məruf (yaxşı işlərə dəvət) və nəhy ənil-munkər (pis işlərdən çəkindirmə)
 • Haram qazanclar
 • Şahmat və qumar alətləri
 • Musiqi və ğina
 • Rəqs
 • Əl çalmaq
 • Naməhrəmin videogörüntüsü və fotoşəkli
 • Peyk antena
 • Teatr və kinofilm
 • Rəssamlıq və heykəltəraşlıq
 • Sehr etmək, fokus göstərmək, ruhları və cinləri çağırmaq
 • Hipnotizm
 • Bəxt oyunları (lotoreya)
 • Rüşvət
 • Tibbə aid məsələlər
 • Elm öyrənmək və öyrətməyin qaydaları
 • Müəllif hüquqları
 • Qeyri-müsəlman ilə ticarət
 • Zalım dövlətdə hansısa bir peşədə işləmək
 • Şöhrət geyimi və geyimin hökmləri
 • Qərb mədəniyyətini təqlid etmək
 • Casusluq, xəbərçilik, sirri ifşa etmək
 • Tütün məmulatları və narkotik maddələrin istifadəsi
 • Saqqalı qırxmaq
 • Günah məclisində iştirak etmək
 • Dua yazmaq və istixarə etmək
 • Dini ayinlərin və mərasimlərin qorunması
 • İhtikar və israf
 • Alğı-satqı və sövdələşmənin hökmləri
 • Ribanın (sələm) hökmləri
 • Şuf`ə haqqı
 • İcarə
 • Zaminlik
 • Girov
 • Şəriklik
 • Hədiyyə
 • Borc
 • Sülh (Razılaşma)
 • Vəkillik və həvalə etmək
 • Sədəqə
 • Ariyə və əmanət
 • Vəsiyyət
 • Qəsb
 • Həcr və büluğun nişanələri
 • Müzaribə
 • Bankın hökmləri
 • Sığorta
 • Dövlət qanunları
 • Vəqf
 • Qəbiristanlığın hökmləri
700 /