Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

ŞƏRİ SUALLARA CAVABLAR

 • Təqlidin hökmləri
 • Təharətin hökmləri
 • Namazın hökmləri
  • Namazın əhəmiyyəti və şərtləri
  • Namazın vaxtı
  • Qiblə
  • Namaz qılanın məkanı
  • Məscidin hökmləri
  • Başqa dini məkanların hökmləri
  • Namaz qılanın paltarı
   Çap versiyası  ;  PDF
    
   Namaz qılanın paltarı

    

   Sual 428: Napak olub-olmadığına şəkk etdiyim bir paltarda namaz qılmağım düzgündürmü?
   Cavab: Napak olub-olmadığına şəkk edilən bir paltar əgər öncədən napak deyildisə, bu paltar pak hökmündədir və bu paltarda namaz qılmaq düzgündür.

    

   Sual 429: Almaniyadan aldığım dəri kəmərin təbii, yoxsa süni dəri olduğuna, həmçinin şəri qaydada kəsilən heyvanın dərisindən olub-olmadığına şəkk edirəm. Bu kəmərlə namaz qılmağın hökmü nədir? Bu kəmərlə qıldığım namazların hökmü nədir?
   Cavab: Əgər dərinin təbii, yoxsa süni olduğuna şəkk etsəniz, onunla namaz qılmağın maneəsi yoxdur. Amma əgər dərinin təbii olduğu dəqiqləşdikdən sonra şəri qaydada kəsilən heyvanın dərisindən olub-olmadığına şəkk etsəniz, bu dəri napak deyildir, amma onunla qılınan namaz düzgün deyildir. Bu hökmü bilmədiyiniz halda qıldığınız namazların qəzası yoxdur.

    

   Sual 430: Əgər bir şəxs bədənində və ya paltarında nəcasətin olmadığına əmin olsa və namaz qılsa, amma sonradan bədəninin və ya paltarının napak olduğu məlum olsa, onun namazı düzgün deyildir? Əgər onun bədəni və ya paltarı namaz əsnasında napak olsa, onun namazının hökmü nədir?
   Cavab: Əgər bir şəxs bədəninin və ya paltarının napak olduğunu əsla bilməsə və bunu namazdan sonra başa düşsə, onun namazı düzgündür və namazı yenidən qılmaq və ya qəzasını qılmaq vacib deyildir. Amma əgər bir şəxsin bədəni və ya paltarı namaz əsnasında napak olsa[1], bu təqdirdə əgər namaza zidd olan bir əməli yerinə yetirmədən bədəndən nəcasəti təmizləmək və ya paltarı çıxarmaq mümkün olarsa, o, bədəninin nəcasətini təmizləməli və ya napak paltarı əynindən çıxarmalı və namazını tamamlamalıdır. Amma əgər namaz surətini qorumaq şərtilə nəcasəti kənarlaşdırmaq mümkün olmazsa və namaz vaxtı da geniş olarsa, bu şəxs namazı kəsməli və pak bədən və paltarla namazı yenidən qılmalıdır.
    
   Sual 431: Bir şəxs bir müddət öz namazlarını şəri kəsim olduğu şübhəli olan heyvanın dərisi onun üstündə olduğu halda qılmışdır. Onun qıldığı namazların hökmü nədir?    
   Cavab: Şəri kəsim olduğu şübhəli olan heyvanın ətini yemək haramdır və onun dərisi ilə namaz qılmaq olmaz. Bu baxımından şəri kəsim olduğu şübhəli olan heyvan “murdar olan heyvan” hökmündədir, amma napak deyildir. Əgər bir şəxs bu hökmü bilməyib belə bir paltarda namaz qılıbsa, qıldığı namazlar düzgündür.

    

   Sual 432: Qadın namaz əsnasında saçlarının bir hissəsinin göründüyünü başa düşür və dərhal onları örtür. O, namazını yenidən qılmalıdırmı, yoxsa yox?
   Cavab: Suala əsasən, o, dərhal örtündüyünə görə namazı yenidən qılması vacib deyildir.

    

   Sual 433: Bir şəxs məcbur qaldığına görə sidiyin məxrəcini daş ya çubuq ya başqa bir şeylə təmizləyir və evə gələndə onu su ilə paklayır. Bu şəxs namaz qılanda alt paltarını dəyişməli və ya paklamalıdırmı?
   Cavab: Əgər onun paltarı sidiyin rütubəti ilə napak olmayıbsa, paltarı paklamaq vacib deyildir.

    

   Sual 434: Xaricdən gətirilən bəzi sənaye texnikalarını işə salmaq yalnız xarici mütəxəssislərin əməkdaşlığı ilə mümkündür. Onlar isə İslam fiqhi baxımından kafir və napakdırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, həmin texnikaların işə salınması üçün yağ və başqa maddələrdən istifadə edilir və bu maddələr əl ilə tökülür. Buna görə də, bu texnikaların pak olması mümkün deyildir. Digər tərəfdən, iş zamanı işçilərin paltarı və bədəni bu texnikalarla təmasda olur və namaz vaxtı paltarı və bədəni tam şəkildə paklamaq fürsəti olmur. Bu işçilərin namaz barəsində vəzifəsi nədir?
   Cavab: Əgər sənaye qurğularını və aparatlarını işə salan kafirin kitab-əhli olduğu – belə ki, kitab-əhli pak hökmündədirlər – və ya iş zamanı əlinə əlcək geyindiyi ehtimal verilərsə, sırf bu texnikaların kafir tərəfindən işə salınması onların napak olduğuna yəqinlik yaratmır. Əgər bu texnikanların napak olduğuna və iş zamanı işçinin bədən və paltarının “keçici rütubət” vasitəsilə onunla təmasda olduğuna yəqinlik yaranarsa, namaz üçün bədəni paklamaq vacibdir. Paltarı da ya dəyişməli, ya da paklamalıdır.

    

   Sual 435: Əgər namazda insanın üstündə və ya cibində qana bulaşaraq napak olmuş dəsmal və ya bu kimi bir şey olarsa, onun namazı düzgün deyildir?
   Cavab: Əgər dəsmal kiçik olarsa və onunla övrəti (ayıb yeri) örtmək mümkün olmazsa, onun namazda insanın üstündə olmasının maneəsi yoxdur.

    

   Sual 436: Tərkibində spirt olan indiki ətirlərlə ətirlənmiş paltarda namaz qılmaq düzgündürmü?
   Cavab: Əgər insan bu ətirlərin napak olduğunu bilməsə, həmin paltarla namaz qılmağın maneəsi yoxdur.

    

   Sual 437: Qadın namazda bədənin hansı hissələrini örtməlidir? Qısaqol paltar geyinməyin və ya corab geyinməməyin maneəsi varmı?
   Cavab: Qadın namazda bədəni tam şəkildə örtən bir geyimlə bütün bədənini və saçlarını örtməlidir. Amma üzün dəstəmazda yuyulan hissəsi, həmçinin biləyə qədər əllər və oynağa qədər ayaqlar istisna təşkil edir və örtülməyə bilər. Naməhrəm kişi qadını gördüyü təqdirdə isə, ayaqlarını da örtməlidir.

    

   Sual 438: Namazda ayağın üstünü örtmək qadına vacibdirmi?
   Cavab: Naməhrəm görmədiyi təqdirdə ayaqları oynağa qədər örtmək vacib deyildir.

    

   Sual 439: Hicablanarkən və namaz qılarkən çənəni tam örtmək vacibdirmi? Yoxsa təkcə çənənin altı örtülməlidir? Çənənin örtülməsinin vacibliyi üzü örtməyin müqəddiməsidirmi, belə ki, bu müqəddimə şəri baxımdan vacibdir?
   Cavab: Çənənin özünü deyil, altını örtmək vacibdir, çünki çənə üzün bir hissəsidir.

    

   Sual 440: Əgər övrəti örtmək üçün kifayət etməyən napak bir şey namazda insanın üstündə olarsa, namaz qılan şəxs şəri hökmü, yaxud mövzunu (yəni həmin şeyin onun üstündə olmasını) unutduğu və ya bilmədiyi təqdirdə onun namazının düzgün olduğuna hökm verilirmi? Yoxsa bu məsələ, “hökmiyyə şübhəsi”[2] və “mövzuiyyə şübhəsi”nə[3] də şamil olur?
   Cavab: Yalnız unutmaq və ya bilməmək hallarına aid deyildir. Hətta insan övrəti örtmək üçün kifayət etməyən napak bir şeyin onun üstündə olduğunu bilsə belə, namazı düzgündür.

    

   Sual 441: Namazda insanın paltarında pişik tükü və ya pişiyin ağzının suyunun olması namazın düzgün olmamasına səbəb olurmu?
   Cavab: Bəli, namazın düzgün olmamasına səbəb olur.
    

   [1] Fiqh kitablarında, o cümlədən, “Namazın və orucun hökmləri” adlı fiqh risaləsində bəzi istisna hallar qeyd olunub..

   [2] Şəri hökm barəsindəki şəkk.
   [3] Şəri hökmün şamil olduğu nümunə barəsindəki şəkk.
  • Qızıl və gümüşdən istifadə etmək
  • Azan və iqamə
  • Qiraət və onun hökmləri
  • Namazın zikri
  • Səcdə və onun hökmləri
  • Namazın düzgün olmamasına səbəb olan işlər
  • Salam
  • Namazın şəkləri
  • Qəza namazı
  • Ata və ananın qəza namazı
  • Camaat namazı
  • Qiraəti düzgün olmayan imam-camaatın hökmü
  • Əlil şəxsin imam-camaat olması
  • Qadınların camaat namazında iştirak etmələri
  • Əhli-sünnəyə iqtida etmək
  • Cümə namazı
  • Fitr və Qurban bayramı namazları
  • Müsafir namazı
  • Peşəsi səfər etmək olan şəxs və ya səfər etmək peşəsinin müqəddiməsi olan şəxs
  • Tələbələrin hökmü
  • Qəsdi-iqamət və şəri məsafə
  • Tərəxxüs həddi
  • Günah səfəri
  • Vətənin hökmləri
  • Vətən məsələsində zövcənin və övladın ailə başçısına tabe olmaları
  • Böyük şəhərlərin hökmləri
  • İsticari namaz
  • Ayət namazı
  • Nafilələr
  • Namazın müxtəlif məsələləri
 • Orucun hökmləri
 • Xümsün hökmləri
 • Cihad
 • Əmr bil-məruf (yaxşı işlərə dəvət) və nəhy ənil-munkər (pis işlərdən çəkindirmə)
 • Haram qazanclar
 • Şahmat və qumar alətləri
 • Musiqi və ğina
 • Rəqs
 • Əl çalmaq
 • Naməhrəmin videogörüntüsü və fotoşəkli
 • Peyk antena
 • Teatr və kinofilm
 • Rəssamlıq və heykəltəraşlıq
 • Sehr etmək, fokus göstərmək, ruhları və cinləri çağırmaq
 • Hipnotizm
 • Bəxt oyunları (lotoreya)
 • Rüşvət
 • Tibbə aid məsələlər
 • Elm öyrənmək və öyrətməyin qaydaları
 • Müəllif hüquqları
 • Qeyri-müsəlman ilə ticarət
 • Zalım dövlətdə hansısa bir peşədə işləmək
 • Şöhrət geyimi və geyimin hökmləri
 • Qərb mədəniyyətini təqlid etmək
 • Casusluq, xəbərçilik, sirri ifşa etmək
 • Tütün məmulatları və narkotik maddələrin istifadəsi
 • Saqqalı qırxmaq
 • Günah məclisində iştirak etmək
 • Dua yazmaq və istixarə etmək
 • Dini ayinlərin və mərasimlərin qorunması
 • İhtikar və israf
 • Alğı-satqı və sövdələşmənin hökmləri
 • Ribanın (sələm) hökmləri
 • Şuf`ə haqqı
 • İcarə
 • Zaminlik
 • Girov
 • Şəriklik
 • Hədiyyə
 • Borc
 • Sülh (Razılaşma)
 • Vəkillik və həvalə etmək
 • Sədəqə
 • Ariyə və əmanət
 • Vəsiyyət
 • Qəsb
 • Həcr və büluğun nişanələri
 • Müzaribə
 • Bankın hökmləri
 • Sığorta
 • Dövlət qanunları
 • Vəqf
 • Qəbiristanlığın hökmləri
700 /