Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

ŞƏRİ SUALLARA CAVABLAR

 • TƏQLİD MƏSƏLƏLƏRİ
 • Təharətin hökmləri
 • Namazın hökmləri
  • Namazın əhəmiyyəti və şərtləri
  • Namazın vaxtı
  • Qiblə
  • Namaz qılanın məkanı
  • Məscidin hökmləri
  • Başqa dini məkanların hökmləri
  • Namaz qılanın paltarı
  • Qızıl və gümüşdən istifadə etmək
  • Azan və iqamə
  • Qiraət və onun hökmləri
  • Namazın zikri
  • Səcdə və onun hökmləri
  • Namazı batil edən işlər
  • Salam
  • Namazın şəkləri
   Çap versiyası  ;  PDF
    
   Namazın şəkləri

    

   Sual 516: Əgər bir şəxs namazın üçüncü rəkətində şəkk etsə ki, görəsən qunutu yerinə yetiribdir, yoxsa yox, hökmü nədir? O, namazını tamamlamalıdırmı, yoxsa şəkk etdiyi vaxt namazı kəsməlidir?
   Cavab: Sözügedən şəkkə etina olunmur və namaz düzgündür. Bu xüsusda mükəlləfə heç nə vacib olmur.
    
   Sual 517: Əgər bir şəxs nafilə namazında rəkətlərin sayından qeyri bir xüsusuda şəkk etsə - məsələn, bir səcdə, yoxsa iki səcdə etdiyinə şəkk etsə - bu şəkkə etina olunurmu?
   Cavab: Nafilə namazının sözlərində və hərəkətlərində şəkk etmək, vacib namazın sözlərində və hərəkətlərində şəkk etmək hökmündədir. Yəni əgər həmin sözün və ya hərəkətin yeri keçməyibsə, bu şəkkə etina olunur. Yox əgər yeri keçibsə, ona etina olunmur.
    
   Sual 518: Çox şəkk edən şəxsin öz şəkkinə etina etməməli olduğunu nəzərə alaraq, əgər o, namazda nəyəsə şəkk etsə, vəzifəsi nədir?
   Cavab: Şəkk etdiyi işi yerinə yetirdiyinə qərar verməlidir. Amma əgər bu iş namazın batil olmasına səbəb olan bir işdirsə, bu təqdirdə həmin işi yerinə yetirmədiyini qəbul etməlidir və bu xüsusda rəkətlərin sayı, namazın hərəkətləri və sözləri arasında heç bir fərq qoymamalıdır.
    
   Sual 519: Əgər bir şəxs bir neçə ildən sonra ibadətlərinin batil olduğunu başa düşsə, yaxud ibadətlərinin batil olduğuna şəkk etsə, vəzifəsi nədir?
   Cavab: Əməldən sonra edilən şəkkə etina olunmur. Əgər ibadətlərinin batil olduğuna yəqinliyi olsa, qəzasını yerinə yetirə biləcəyi ibadətlərin qəzasını yerinə yetirməldir.
    
   Sual 520: Əgər bir şəxs səhv edərək namazın bəzi hissələrini digər bəzi hissələrinin yerində yerinə yetirsə, yaxud namazda gözü nəyəsə sataşsa və ona baxsa, yaxud da səhv edərək danışsa, onun namazı batildirmi? Onun vəzifəsi nədir?
   Cavab: Namazda səhv edərək hansısa bir əməli yerinə yetirmək namazın batil olmasına səbəb olmur. Amma bəzi hallarda “səhv səcdəsi”nin[1] vacib olmasına səbəb olur. Əlbəttə, əgər namazın rüknlərindən[2] birini azaltsa və ya artırsa, namazın batil olmasına səbəb olur.
    
   Sual 521: Əgər bir şəxs namazın bir rəkətini unutsa və axırıncı rəkətdə yadına düşsə - məsələn, namazın birinci rəkətini ikinci rəkət düşünsə və buna görə də, üçüncü və dördüncü rəkətləri qılsa, amma axırıncı rəkətdə üçüncü rəkətdə olduğunu başa düşsə - onun vəzifəsi nədir?
   Cavab: Qılmadığı rəkəti namazın salamından qabaq qılmalı, sonra namazın salamını deməlidir. Bu halda, namazın vacib təşəhhüdünü öz yerində demədiyi üçün, unudulmuş təşəhhüdə görə iki səhv səcdəsi yerinə yetirməlidir və ehtiyata görə, səhv səcdəsindən qabaq unudulmuş təşəhhüdün qəzasını yerinə yetirməlidir.
    
   Sual 522: Mükəlləf “ehtiyat namazı”nın[3] rəkətlərinin sayını – bir rəkət, yoxsa iki rəkət olduğunu – necə bilməlidir?
   Cavab: Ehtiyat namazının rəkətlərinin sayı, namazın rəkətlərinin sayının nə qədər əskik olduğuna dair verilən ehtimala bağlıdır. Beləliklə, iki rəkət və dörd rəkət arasındakı şəkdə iki rəkət ehtiyat namazı qılmaq vacibdir. Üç rəkət və dörd rəkət arasındakı şəkdə isə, bir rəkət ayaq üstə ehtiyat namazı və iki rəkət oturan halda ehtiyat namazı qılmaq vacibdir.
    
   Sual 523: Əgər namazın zikrlərindən, yaxud Quran ayələrindən, yaxud da qunutun dualarından bir kəlməsi bilmədən səhv oxunsa, səhv səcdəsi vacib olurmu?
   Cavab: Vacib olmur.

   [1] Səhv səcdəsi - namazda bilmədən yol verilən səhvlərə görə namazdan sonra yerinə yetirilməli olan səcdədir.
   Səhv səcdəsinin qaydası belədir: Namazı tamamladıqdan dərhal sonra əyləşən halda səhv səcdəsinin niyyətini edib iki səcdə yerinə yetirirsən və səcdədə bu zikri deyirsən: “Bismillahi və billahi, Əllahummə səlli əla Muhəmməd və Ali-Muhəmməd”. İkinci səcdədən qalxdıqdan sonra təşəhhüdü və salamları deyirsən.
   Səhv səcdəsinin bir sıra şəri hökmləri vardır. “Tovzihil-məsail” kitabına müraciət edə bilərsiniz.
   [2] Rükn – ibadətin ən əsas hissəsidir, belə ki, səhvə yol verilərsə (hətta bilmədən olsa belə), ibadətin batil olmasına səbəb olur. Namazın rüknləri bunlardır: niyyət, təkbirətul-ehram, qiyam, rüku, iki səcdə.
   [3] Ehtiyat namazı - şəkk olunan rəkətlərin əvəzində qılınan namazdır.
   Ehtiyat namazının qaydası belədir: Namazı tamamladıqdan dərhal sonra ehtiyat namazının niyyətini edib təkbirətul-ehramı deyirsən. Həmdi oxuyub rüku və səcdələri yerinə yetirirsən. Əgər bir rəkət ehtiyat namazı qılmalısansa, iki səcdədən sonra təşəhhüdü və salamları deyirsən. Yox əgər iki rəkət ehtiyat namazı qılmalısansa, ikinci rəkətin səcdələrindən sonra təşəhhüdü və salamları deyirsən.
   Ehtiyat namazının bir sıra şəri hökmləri vardır. “Tovzihil-məsail” kitabına müraciət edə bilərsiniz.
  • Qəza namazı
  • Ata və ananın qəza namazı
  • Camaat namazı
  • Qiraəti düzgün olmayan imam-camaatın hökmü
  • Əlil şəxsin imam-camaat olması
  • Qadınların camaat namazında iştirak etmələri
  • Əhli-sünnəyə iqtida etmək
  • Cümə namazı
  • Fitr və Qurban bayramı namazları
  • Peşəsi səfər etmək olan şəxs və ya səfər etmək peşəsinin müqəddiməsi olan şəxs
  • Tələbələrin hökmü
  • Bir yerdə qalmaq niyyəti və şəri məsafə
  • Tərəxxüs həddi
  • Günah səfəri
  • Vətənin hökmləri
  • Vətən məsələsində zövcənin və övladın ailə başçısına tabe olmaları
  • Böyük şəhərlərin hökmləri
  • İsticari namaz
  • Ayət namazı
  • Nafilələr
  • Namazın müxtəlif məsələləri
 • Orucun hökmləri
 • Xümsün hökmləri
 • Cihad
 • Əmr bil-məruf (yaxşı işlərə dəvət) və nəhy ənil-munkər (pis işlərdən çəkindirmə)
 • Haram qazanclar
 • Şahmat və qumar alətləri
 • Musiqi və ğina
 • Rəqs
 • Əl çalmaq
 • Naməhrəmin videogörüntüsü və fotoşəkli
 • Peyk antena
 • Teatr və kinofilm
 • Rəssamlıq və heykəltəraşlıq
 • Sehr etmək, fokus göstərmək, ruhları və cinləri çağırmaq
 • Hipnotizm
 • Bəxt oyunları (lotoreya)
 • Rüşvət
 • Tibbə aid məsələlər
 • Elm öyrənmək və öyrətməyin qaydaları
 • Müəllif hüquqları
 • Qeyri-müsəlman ilə ticarət
 • Zalım dövlətdə hansısa bir peşədə işləmək
 • Şöhrət geyimi və geyimin hökmləri
 • Qərb mədəniyyətini təqlid etmək
 • Casusluq, xəbərçilik, sirri ifşa etmək
 • Tütün məmulatları və narkotik maddələrin istifadəsi
 • Günah məclisində iştirak etmək
 • Dua yazmaq və istixarə etmək
 • İhtikar və israf
 • Alğı-satqı və müamilənin ehkamı
 • Ribanın (sələm) hökmləri
 • Şuf`ə haqqı
 • İcarə
 • Zaminlik
 • Girov
 • Şəriklik
 • Hədiyyə
 • Borc
 • Sülh (Razılaşma)
 • Vəkillik və həvalə etmək
 • Sədəqə
 • Ariyə və əmanət
 • Vəsiyyət
 • Qəsb
 • Həcr və büluğun nişanələri
 • Müzaribə
 • Bankın hökmləri
 • Sığorta
 • Dövlət qanunları
 • Vəqf
 • Qəbiristanlığın hökmləri
700 /