Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

ŞƏRİ SUALLARA CAVABLAR

 • TƏQLİD MƏSƏLƏLƏRİ
 • Təharətin hökmləri
 • Namazın hökmləri
  • Namazın əhəmiyyəti və şərtləri
  • Namazın vaxtı
  • Qiblə
  • Namaz qılanın məkanı
  • Məscidin hökmləri
  • Başqa dini məkanların hökmləri
  • Namaz qılanın paltarı
  • Qızıl və gümüşdən istifadə etmək
  • Azan və iqamə
  • Qiraət və onun hökmləri
  • Namazın zikri
  • Səcdə və onun hökmləri
  • Namazı batil edən işlər
  • Salam
  • Namazın şəkləri
  • Qəza namazı
  • Ata və ananın qəza namazı
  • Camaat namazı
  • Qiraəti düzgün olmayan imam-camaatın hökmü
  • Əlil şəxsin imam-camaat olması
  • Qadınların camaat namazında iştirak etmələri
  • Əhli-sünnəyə iqtida etmək
  • Cümə namazı
  • Fitr və Qurban bayramı namazları
  • Peşəsi səfər etmək olan şəxs və ya səfər etmək peşəsinin müqəddiməsi olan şəxs
  • Tələbələrin hökmü
   Çap versiyası  ;  PDF
    
   Tələbələrin hökmü

    

   Sual 652: Təhsil üçün hər həftə ən azı iki dəfə səfər edən tələbələrin, yaxud işləri ilə əlaqədar hər həftə səfər edən idarə işçilərinin hökmü nədir?
   Onlar hər həftə səfər edirlər, amma mümkündür ki, universitetin və ya işin tətil olması ilə əlaqədar bir ay müddətində öz vətənlərində qalsınlar və həmin müddətdə səfər etməsinlər, bir ay keçdikdən sonra isə yenidən davamlı olaraq səfər etsinlər. Bu halda, onların namazı birinci səfərdə qayda üzrə qəsr, sonrakı səfərlərdə tamdırmı? Əgər sözügedən peşə səfərindən öncə şəxsi bir işlə əlaqədar səfər etsələr, hökm nədir?
   Cavab: Təhsil üçün olan səfərdə namazın və orucun hökmü ehtiyata əsaslanır[1]: tələbələr istər həftə ərzində bir neçə dəfə səfər etsinlər, istərsə də hər gün səfər etsinlər. Amma qeyri-dövlət və ya dövlət işi üçün səfər edən şəxs əgər vətəni ilə iş yeri arasında, yaxud qaldığı yer ilə iş yeri arasında hər on gündə ən azı bir dəfə get-gəl etsə, namazını tam qılmalıdır, orucu da düzgündür. Əgər iş üçün etdiyi iki səfər arasında on gün öz vətənində və ya başqa yerdə qalsa, on gün qaldıqdan sonra iş üçün etdiyi birinci səfərdə namazı qəsrdir və oruc tuta bilməz. Amma əgər bu peşə səfərindən öncə şəxsi bir işlə əlaqədar səfər etsə, bu səfərdə namaz qəsrdir və bu səfərdən sonrakı peşə səfərində isə namaz tamdır. Amma bununla belə, bu peşə səfərində qəsr və tam namazın cəm edilməsi ehtiyatı tərk edilməsin.
    
   Sual 653: Mən Rəfsəncan şəhərində orta məktəb müəllimi işləyirəm. Təkmilləşdirmə kurslarına göndərildiyimə görə, həftənin ilk üç gününü Kerman şəhərində təhsil alıram, həftənin qalan günləri isə öz şəhərimdə tədrislə məşğulam. Mənim namaz və orucumun hökmü barəsində sizin nəzəriniz nədir? Mən tələbə hökmündəyəmmi, yoxsa yox?
   Cavab: Əgər təhsil almaq üçün göndərilmisinizsə, sizin namazınız tam və orucunuz düzgündür.
    
   Sual 654: Əgər bir ilahiyyatçı islam maarifini yaymağı özünə peşə etmək niyyətindədirsə, bu halda o, səfərdə namazını tam qıla və oruc tuta bilərmi? Əgər bir şəxs islam maarifini yaymaq və dini maarifləndirmə, yaxud yaxşı işlərə dəvət etmək və pis işlərdən çəkindirmək işindən qeyri bir iş üçün səfər etsə, onun namaz və orucunun hökmü nədir?
   Cavab: Əgər islam maarifini yaymaq və dini maarifləndirmə, yaxud yaxşı işlərə dəvət etmək və pis işlərdən çəkindirmək ürfdə onun peşəsi və işi hesab olunarsa, bu işləri görmək üçün etdiyi səfərdə o, öz peşəsi və işi üçün səfər edən müsafir hökmündədir. Əgər bu işlərdən qeyri bir iş üçün səfər edərsə, bu səfərdə başqa müsafirlər kimi, onun namazı qəsrdir və orucu düzgün deyildir.
    
   Sual 655: Qeyri-müəyyən müddətə səfər edən şəxslərin, məsələn, dini təhsil almaq üçün dini elmlər mərkəzinə gedən ilahiyyatçıların, yaxud dövlət işində işləyən və iş ilə əlaqədar başqa bir şəhərə ezamiyyətə göndərilən işçilərin namaz və orucunun hökmü nədir?
   Cavab: Sualda deyilənlərə əsasən, əgər həmin yerdə bir-iki il qalmaq niyyətindədirlərsə, onların namazı tamdır və orucu da düzgündür.
    
   Sual 656: Bir ilahiyyatçı öz vətəni olmayan bir şəhərdə yaşayır. Əgər o, bir yerdə on gün qalmağı niyyət etməmişdən öncə hər həftə şəhərdən kənarda olan bir məscidə gedəcəyini bilirdisə və ya belə bir məqsədi var idisə, o, bir yerdə on gün qalmağı niyyət edə bilərmi, yoxsa yox?
   Cavab: Bir yerdə qalmağı niyyət edərkən, şəri məsafədən az olaraq və ürfə görə bir yerdə on gün qalmağa zidd olmayan miqdarda həmin yerdən kənara getmək “bir yerdə qalmaq niyyəti”nin düzgünlüyünə xələl gətirmir. Məsələn, şəxs on gün ərzində üç dəfə və hər dəfə təxminən beş saat şəri məsafədən az olaraq qaldığı yerdən kənara gedir və qayıdır.

   [1] Belə durumda olan şəxslər lazımi şərtlərə riayət edərək başqa bir müctəhidə müraciət edə bilərlər. Müraciət etmədikləri təqdirdə, “ehtiyat”ın tələbi qəsr namaz ilə tam namaz arasında cəm etməkdir (yəni namazı həm qəsr, həm də tam qılmalıdırlar). Ramazan ayında da ehtiyata görə oruc tutmalı və sonradan həmin orucun qəzasını tutmalıdırlar.
  • Bir yerdə qalmaq niyyəti və şəri məsafə
  • Tərəxxüs həddi
  • Günah səfəri
  • Vətənin hökmləri
  • Vətən məsələsində zövcənin və övladın ailə başçısına tabe olmaları
  • Böyük şəhərlərin hökmləri
  • İsticari namaz
  • Ayət namazı
  • Nafilələr
  • Namazın müxtəlif məsələləri
 • Orucun hökmləri
 • Xümsün hökmləri
 • Cihad
 • Əmr bil-məruf (yaxşı işlərə dəvət) və nəhy ənil-munkər (pis işlərdən çəkindirmə)
 • Haram qazanclar
 • Şahmat və qumar alətləri
 • Musiqi və ğina
 • Rəqs
 • Əl çalmaq
 • Naməhrəmin videogörüntüsü və fotoşəkli
 • Peyk antena
 • Teatr və kinofilm
 • Rəssamlıq və heykəltəraşlıq
 • Sehr etmək, fokus göstərmək, ruhları və cinləri çağırmaq
 • Hipnotizm
 • Bəxt oyunları (lotoreya)
 • Rüşvət
 • Tibbə aid məsələlər
 • Elm öyrənmək və öyrətməyin qaydaları
 • Müəllif hüquqları
 • Qeyri-müsəlman ilə ticarət
 • Zalım dövlətdə hansısa bir peşədə işləmək
 • Şöhrət geyimi və geyimin hökmləri
 • Qərb mədəniyyətini təqlid etmək
 • Casusluq, xəbərçilik, sirri ifşa etmək
 • Tütün məmulatları və narkotik maddələrin istifadəsi
 • Günah məclisində iştirak etmək
 • Dua yazmaq və istixarə etmək
 • İhtikar və israf
 • Alğı-satqı və müamilənin ehkamı
 • Ribanın (sələm) hökmləri
 • Şuf`ə haqqı
 • İcarə
 • Zaminlik
 • Girov
 • Şəriklik
 • Hədiyyə
 • Borc
 • Sülh (Razılaşma)
 • Vəkillik və həvalə etmək
 • Sədəqə
 • Ariyə və əmanət
 • Vəsiyyət
 • Qəsb
 • Həcr və büluğun nişanələri
 • Müzaribə
 • Bankın hökmləri
 • Sığorta
 • Dövlət qanunları
 • Vəqf
 • Qəbiristanlığın hökmləri
700 /