Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

ŞƏRİ SUALLARA CAVABLAR

 • TƏQLİD MƏSƏLƏLƏRİ
 • Təharətin hökmləri
 • Namazın hökmləri
  • Namazın əhəmiyyəti və şərtləri
  • Namazın vaxtı
  • Qiblə
  • Namaz qılanın məkanı
  • Məscidin hökmləri
  • Başqa dini məkanların hökmləri
  • Namaz qılanın paltarı
  • Qızıl və gümüşdən istifadə etmək
  • Azan və iqamə
  • Qiraət və onun hökmləri
  • Namazın zikri
  • Səcdə və onun hökmləri
  • Namazı batil edən işlər
  • Salam
  • Namazın şəkləri
  • Qəza namazı
  • Ata və ananın qəza namazı
   Çap versiyası  ;  PDF
    
   Ata və ananın qəza namazı

    

   Sual 539: Atam insult keçirmiş və iki il müddətində xəstə yatmışdır. Buna görə yaxşı və pisi ayırd etməyə qadir deyildi, yəni düşünmə qabiliyyətini itirmişdi. Bu iki il ərzində namazlarını qılmamış və oruclarını tutmamışdır. Mən onun böyük oğlu olduğum üçün onun namaz və oruclarının qəzası mənə vacibdirmi? Mən bilirəm ki, əgər onun sözügedən xəstəliyi olmasaydı, onun namaz və oruclarının qəzası mənə vacib olacaqdı. Xahiş edirəm, bu məsələdə mənə yol göstərəsiniz.
   Cavab: Əgər onun əqli zəifliyi, “dəli” adlanacaq həddə çatmamışdırsa və namaz vaxtı boyunca huşsuz vəziyyətdə olmamışdırsa, onun qəzaya gedən namazları və oruclarının qəzasını yerinə yetirmək sizə vacibdir. Əks təqdirdə, bu baxımdan sizə heç nə vacib deyildir.
    
   Sual 540: Əgər bir şəxs vəfat etsə, onun orucunun kəffarəsini kim verməlidir? Onun kəffarəsini vermək onun oğullarına və qızlarına vacibdirmi, yoxsa başqa şəxs də onu verə bilər?
   Cavab: Ataya vacib olan kəffarə əgər seçim edə bilmək şəklində olarsa, yəni onun həm oruc tutmağa və həm də yoxsula təam verməyə qüdrəti çatırdısa, bu təqdirdə əgər kəffarəni irsdən götürmək mümkündürsə, irsdən götürülür. Əks təqdirdə, ehtiyata görə, orucu tutmaq böyük oğula vacibdir.
    
   Sual 541: Yaşlı bir kişi müəyyən səbəblərə görə ailəsindən ayrılmış və onlarla əlaqə saxlamaq onun üçün müyəssər deyildir. O, ailənin böyük övladıdır. Bu müddət ərzində atası dünyasını dəyişmişdir. O, atasının boynunda nə qədər qəza namazı və ya başqa ibadətlərin qəzasının olduğunu bilmir. Bu kişinin əcir tutmaq üçün kifayət qədər malı yoxdur. Özünün də yaşı çox olduğuna görə atasının qəza namazlarını və başqa ibadətlərinin qəzasını yerinə yetirə bilmir. Onun vəzifəsi nədir?
   Cavab: Böyük oğul atasının nə qədər namazı qəza etdiyini yəqin bilirsə, ancaq onların qəzasını qılmalıdır. Böyük oğul atasının qəza namazlarını mümkün olduğu hər şəkildə qılmalıdır. Əgər onları yerinə yetirməkdə, hətta onları yerinə yetirmək üçün əcir tutmaqda acizdirsə, üzrlü hesab olunur.
    
   Sual 542: Əgər mərhumun böyük övladı qız və ikinci övladı oğlan olarsa, ata və ananın namaz və orucunın qəzası bu oğula vacibdirmi?
   Cavab: Ata və ananın namaz və orucunun qəzasının vacib olma meyarı, mərhumun oğlan övladının digər oğlan övladlarından - əgər mərhumun oğlan övladları varsa – böyük olmasıdır. Sualda deyilənləri nəzərə alaraq, atanın namaz və orucunun qəzası atanın ikinci övladı olan bu oğula vacibdir. Ananın namaz və orucunun qəzası da, ehtiyat-vacibə görə, ona vacibdir.
    
   Sual 543: Əgər böyük oğul – istər büluğa çatmış olsun, istər büluğa çatmamış olsun – atadan qabaq vəfat etsə, atanın namazlarının qəzası başqa övladların boynundan götürülürmü?
   Cavab: Atanın namaz və orucunun qəzasını yerinə yetirmək şəri vəzifəsi, ata vəfat edəndə həyatda olan böyük oğula vacibdir, baxmayaraq ki, o, atanın birinci övladı və ya birinci oğlu deyildir.
    
   Sual 544: Mən ailənin böyük oğluyam. Atamın qəza namazlarını qılmaqdan ötrü atam həyatda ikən ondan soruşub araşdırmaq mənə vacibdirmi? Yoxsa qəza namazlarının miqdarını mənə deməsi ona vacibdir? Mənə bu barədə heç nə demədiyi halda mənim vəzifəm nədir?
   Cavab: Soruşub araşdırmaq sizə vacib deyildir. Amma ataya vacibdir ki, qəza namazlarını fürsət ikən özü qılsın və əgər qıla bilmirsə, vəsiyyət etsin. Hər halda, böyük oğulun şəri vəzifəsidir ki, atası vəfat etdikdən sonra atasının qəza etdiyini yəqin bildiyi namaz və orucların qəzasını yerinə yetirsin.
    
   Sual 545: Bir şəxs vəfat edib və onun bütün sərvəti övladlarının yaşadığı bir evdir. Onun boynunda namaz və orucun qəzası var imiş. Onun böyük oğlu gündəlik məişət işlərinə görə bu namaz və orucun qəzasını yerinə yetirməyə qadir deyildir. Bu evi satıb onun qəza namaz və orucunu yerinə yetirmək vacibdirmi?
   Cavab: Sualda deyilənləri nəzərə alaraq, evi satmaq vacib deyildir. Amma atanın boynunda olan namaz və orucun qəzasını yerinə yetirmək hər bir halda böyük oğula vacibdir. Amma əgər mərhum öz malının üçdə birindən əcir tutulmasını vəsiyyət etsə və irsin üçdə biri bütün qəza namazlarını və oruclarını yerinə yetirməyə kifayət etsə, bu təqdirdə irsin üçdə biri bu işə sərf olunmalıdır.
    
   Sual 546: Əgər böyük oğul – belə ki, atanın qəza namazı bu oğulun öhdəsindədir – vəfat etsə, bu qəza namazlarını qılmaq böyük oğulun varisinin boynundadırmı? Yoxsa atanın sonrakı oğluna (yəni böyük oğulun qardaşına) vacib olur?
   Cavab: Böyük oğul ata vəfat etdikdən sonra vəfat etdikdə, atanın qəza namazı və orucu bu oğlun oğluna və ya qardaşına vacib olmur.
    
   Sual 547: Əgər ata, ümumiyyətlə, namaz qılmayıbsa, onun bütün namazlarının qəzası qılınmalıdırmı və onları qılmaq onun böyük oğluna vacibdirmi?
   Cavab: Ehtiyata görə, onların qəzasını qılmaq vacibdir.
    
   Sual 548: İbadətlərini bilərəkdən yerinə yetirməyən atanın bütün namaz və oruclarının qəzasını yerinə yetirmək – belə ki, bu ibadətlər təxminən əlli ilin ibadətidir – böyük oğula vacibdirmi?
   Cavab: Bu halda da onların qəzasını yerinə yetirmək ehtiyata müvafiqdir.
    
   Sual 549: Əgər böyük oğlun boynunda qəza namazı və orucu olsa, atanın da qəza namazı və orucu buna əlavə olunsa, hansı biri öndə dayanır?
   Cavab: Bu halda o, seçim edə bilər və hansı birini yerinə yetirməyə başlasa, düzgündür.
    
   Sual 550: Atamın boynunda bir qədər qəza namazı vardır, amma onları yerinə yetirməyə qadir deyildir. Ailənin böyük oğlu olaraq, mən atam həyatda ikən onun qəza namazlarını qıla və ya bu iş üçün başqa bir şəxsi əcir tuta bilərəmmi?
   Cavab: Həyatda olan şəxsin əvəzinə onun qəza namazı və orucunu yerinə yetirmək düzgün deyildir.

    

  • Camaat namazı
  • Qiraəti düzgün olmayan imam-camaatın hökmü
  • Əlil şəxsin imam-camaat olması
  • Qadınların camaat namazında iştirak etmələri
  • Əhli-sünnəyə iqtida etmək
  • Cümə namazı
  • Fitr və Qurban bayramı namazları
  • Peşəsi səfər etmək olan şəxs və ya səfər etmək peşəsinin müqəddiməsi olan şəxs
  • Tələbələrin hökmü
  • Bir yerdə qalmaq niyyəti və şəri məsafə
  • Tərəxxüs həddi
  • Günah səfəri
  • Vətənin hökmləri
  • Vətən məsələsində zövcənin və övladın ailə başçısına tabe olmaları
  • Böyük şəhərlərin hökmləri
  • İsticari namaz
  • Ayət namazı
  • Nafilələr
  • Namazın müxtəlif məsələləri
 • Orucun hökmləri
 • Xümsün hökmləri
 • Cihad
 • Əmr bil-məruf (yaxşı işlərə dəvət) və nəhy ənil-munkər (pis işlərdən çəkindirmə)
 • Haram qazanclar
 • Şahmat və qumar alətləri
 • Musiqi və ğina
 • Rəqs
 • Əl çalmaq
 • Naməhrəmin videogörüntüsü və fotoşəkli
 • Peyk antena
 • Teatr və kinofilm
 • Rəssamlıq və heykəltəraşlıq
 • Sehr etmək, fokus göstərmək, ruhları və cinləri çağırmaq
 • Hipnotizm
 • Bəxt oyunları (lotoreya)
 • Rüşvət
 • Tibbə aid məsələlər
 • Elm öyrənmək və öyrətməyin qaydaları
 • Müəllif hüquqları
 • Qeyri-müsəlman ilə ticarət
 • Zalım dövlətdə hansısa bir peşədə işləmək
 • Şöhrət geyimi və geyimin hökmləri
 • Qərb mədəniyyətini təqlid etmək
 • Casusluq, xəbərçilik, sirri ifşa etmək
 • Tütün məmulatları və narkotik maddələrin istifadəsi
 • Günah məclisində iştirak etmək
 • Dua yazmaq və istixarə etmək
 • İhtikar və israf
 • Alğı-satqı və müamilənin ehkamı
 • Ribanın (sələm) hökmləri
 • Şuf`ə haqqı
 • İcarə
 • Zaminlik
 • Girov
 • Şəriklik
 • Hədiyyə
 • Borc
 • Sülh (Razılaşma)
 • Vəkillik və həvalə etmək
 • Sədəqə
 • Ariyə və əmanət
 • Vəsiyyət
 • Qəsb
 • Həcr və büluğun nişanələri
 • Müzaribə
 • Bankın hökmləri
 • Sığorta
 • Dövlət qanunları
 • Vəqf
 • Qəbiristanlığın hökmləri
700 /