Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

ŞƏRİ SUALLARA CAVABLAR

 • Təqlidin hökmləri
 • Təharətin hökmləri
 • Namazın hökmləri
  • Namazın əhəmiyyəti və şərtləri
  • Namazın vaxtı
  • Qiblə
  • Namaz qılanın məkanı
  • Məscidin hökmləri
  • Başqa dini məkanların hökmləri
  • Namaz qılanın paltarı
  • Qızıl və gümüşdən istifadə etmək
  • Azan və iqamə
  • Qiraət və onun hökmləri
  • Namazın zikri
  • Səcdə və onun hökmləri
  • Namazın düzgün olmamasına səbəb olan işlər
  • Salam
  • Namazın şəkləri
  • Qəza namazı
  • Ata və ananın qəza namazı
  • Camaat namazı
  • Qiraəti düzgün olmayan imam-camaatın hökmü
   Çap versiyası  ;  PDF
    
   Qiraəti düzgün olmayan imam-camaatın hökmü

    

   Sual 587: Qiraətin düzgünlüyü baxımından fərdi qılınan namazla, məmum və ya imamın namazı arasında fərq varmı? Yoxsa qiraətin düzgünlüyü bütün hallarda vahid bir məsələdir?
   Cavab: Əgər mükəlləfin qiraəti düzgün olmasa və düzgün qiraəti də öyrənməyə qadir olmasa, onun namazı düzgündür. Amma başqaları ona iqtida edə bilməzlər.

    

   Sual 588: İmam-camaatların bəzisinin qiraəti hərflərin öz məxrəcindən tələffüzü baxımından düzgün deyildir. Hərfləri öz məxrəcindən düzgün tələffüz edən bir şəxs onlara iqtida edə bilərmi? Bəziləri deyir ki, camaat namazı qıla bilərsiniz, amma sonra namazı yenidən qılmalısınız. Namazı yenidən qılmaq imkanım olmadığına görə mənim vəzifəm nədir? Mən camaat namazında iştirak edə, amma Həmd və Surəni ahəstə oxuya bilərəmmi?
   Cavab: Əgər imam-camaatın qiraəti məmumun nəzərinə görə düzgün deyilsə, məmumun iqtida etməsi və onun camaat namazı düzgün deyildir. Əgər namazı yenidən qılmağa imkanı yoxdursa, iqtida etməməsinin maneəsi yoxdur. Amma zahirdə imam-camaata iqtida etdiyini göstərməkdən ötrü qiraəti ucadan oxunmalı olan namazı ahəstə qılmaq düzgün deyildir və kifayət etmir.

    

   Sual 589: Bəziləri bu qənaətdədir ki, imam-cümələrin bəzisinin qiraəti düzgün deyildir. Belə ki, onlar ya hərfləri düzgün tələffüz etmir, ya da hərəkələri fərqli tələffüz edirlər. Onların arxasında qılınan namazı yenidən qılmamaq şərtilə, onlara iqtida etmək düzgündürmü?
   Cavab: Qiraətin düzgünlüyü meyarı – hərflərin hərəkə və sükununa riayət etmək və  hərfləri öz məxrəcindən tələffüz etməkdir. Belə ki, ərəbdillilər başqa hərfin deyil, məhz həmin hərfin tələffüz edildiyini söyləsinlər. Amma təcvid qaydalarına riayət etmək vacib deyildir. Əgər məmum imam-camaatın qiraətini düzgün hesab etməsə, ona iqtida edə bilməz. İqtida etdiyi təqdirdə, namazı düzgün deyildir və namazı yenidən qılmalıdır.

    

   Sual 590: Əgər imam-camaat namazda kəlməni tələffüz etdikdən sonra onun tələffüzü qaydasında şəkk etsə və namazı qurtardıqdan sonra həmin kəlməni səhv tələffüz etdiyini bilsə, onun və məmumların namazının hökmü nədir?
   Cavab: Namaz düzgün hökmündədir.

    

   Sual 591: Əgər bir şəxsin, xüsusilə də, Quran müəlliminin yəqini olsa ki, imam-camaat namazın sözlərini təcvid baxımından səhv tələffüz edir, onun vəzifəsi nədir? Halbuki, bu şəxs camaat namazında iştirak etmədiyinə görə çoxlu töhmətlərə məruz qalır?
   Cavab: Təcvid qaydalarına, yəni tələffüzün gözəlləşdirilməsi qaydalarına riayət etmək lazım deyildir. Amma əgər məmumun nəzərinə görə imam-camaatın qiraəti düzgün deyildirsə və nəticədə, onun namazını düzgün bilmirsə, ona iqtida edə bilməz. Amma məntiqi bir məqsədə görə, camaat namazında zahiri olaraq (formal olaraq) iştirak etməyin maneəsi yoxdur.

    

  • Əlil şəxsin imam-camaat olması
  • Qadınların camaat namazında iştirak etmələri
  • Əhli-sünnəyə iqtida etmək
  • Cümə namazı
  • Fitr və Qurban bayramı namazları
  • Müsafir namazı
  • Peşəsi səfər etmək olan şəxs və ya səfər etmək peşəsinin müqəddiməsi olan şəxs
  • Tələbələrin hökmü
  • Qəsdi-iqamət və şəri məsafə
  • Tərəxxüs həddi
  • Günah səfəri
  • Vətənin hökmləri
  • Vətən məsələsində zövcənin və övladın ailə başçısına tabe olmaları
  • Böyük şəhərlərin hökmləri
  • İsticari namaz
  • Ayət namazı
  • Nafilələr
  • Namazın müxtəlif məsələləri
 • Orucun hökmləri
 • Xümsün hökmləri
 • Cihad
 • Əmr bil-məruf (yaxşı işlərə dəvət) və nəhy ənil-munkər (pis işlərdən çəkindirmə)
 • Haram qazanclar
 • Şahmat və qumar alətləri
 • Musiqi və ğina
 • Rəqs
 • Əl çalmaq
 • Naməhrəmin videogörüntüsü və fotoşəkli
 • Peyk antena
 • Teatr və kinofilm
 • Rəssamlıq və heykəltəraşlıq
 • Sehr etmək, fokus göstərmək, ruhları və cinləri çağırmaq
 • Hipnotizm
 • Bəxt oyunları (lotoreya)
 • Rüşvət
 • Tibbə aid məsələlər
 • Elm öyrənmək və öyrətməyin qaydaları
 • Müəllif hüquqları
 • Qeyri-müsəlman ilə ticarət
 • Zalım dövlətdə hansısa bir peşədə işləmək
 • Şöhrət geyimi və geyimin hökmləri
 • Qərb mədəniyyətini təqlid etmək
 • Casusluq, xəbərçilik, sirri ifşa etmək
 • Tütün məmulatları və narkotik maddələrin istifadəsi
 • Saqqalı qırxmaq
 • Günah məclisində iştirak etmək
 • Dua yazmaq və istixarə etmək
 • Dini ayinlərin və mərasimlərin qorunması
 • İhtikar və israf
 • Alğı-satqı və sövdələşmənin hökmləri
 • Ribanın (sələm) hökmləri
 • Şuf`ə haqqı
 • İcarə
 • Zaminlik
 • Girov
 • Şəriklik
 • Hədiyyə
 • Borc
 • Sülh (Razılaşma)
 • Vəkillik və həvalə etmək
 • Sədəqə
 • Ariyə və əmanət
 • Vəsiyyət
 • Qəsb
 • Həcr və büluğun nişanələri
 • Müzaribə
 • Bankın hökmləri
 • Sığorta
 • Dövlət qanunları
 • Vəqf
 • Qəbiristanlığın hökmləri
700 /