Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

ŞƏRİ SUALLARA CAVABLAR

 • Təqlidin hökmləri
 • Təharətin hökmləri
 • Namazın hökmləri
  • Namazın əhəmiyyəti və şərtləri
  • Namazın vaxtı
  • Qiblə
  • Namaz qılanın məkanı
  • Məscidin hökmləri
  • Başqa dini məkanların hökmləri
  • Namaz qılanın paltarı
  • Qızıl və gümüşdən istifadə etmək
  • Azan və iqamə
  • Qiraət və onun hökmləri
  • Namazın zikri
   Çap versiyası  ;  PDF
    
   Namazın zikri

    

   Sual 480: Rükunun zikrini səcdədə və səcdənin zikrini rükuda bilərəkdən deməyin iradı varmı?
   Cavab: Əgər bu zikrlər izzətli və cəlalətli Allahı ümumi zikr etmək niyyətilə deyilərsə, maneəsi yoxdur. Rüku, səcdə və namaz bütünlüklə düzgündür. Amma rüku və səcdənin xüsusi zikri də deyilməlidir.

    

   Sual 481: Əgər bir şəxs səhv edərək səcdədə rükunun zikrini desə və ya əksinə, rükuda səcdənin zikrini desə və həmin halda öz səhvini başa düşüb düzəltsə, onun namazı düzgün deyildir?
   Cavab: Maneəsi yoxdur və namazı düzgündür.

    

   Sual 482: Əgər namaz qılan şəxs namazda və ya namazı qılıb qurtardıqdan sonra rükunun və ya səcdənin zikrini səhv dediyini başa düşsə, hökmü nədir?
   Cavab: Əgər rükudan və səcdələrdən sonra başa düşsə, ona heç nə vacib olmur.

    

   Sual 483: Namazın üçüncü və dördüncü rəkətlərində təsbihati-ərbəəni bir dəfə demək kifayət edirmi?
   Cavab: Kifayət edir, baxmayaraq ki, üç dəfə demək ehtiyata müvafiqdir.

    

   Sual 484: Namazda təsbihati-ərbəə üç dəfə deyilir, amma bir şəxs səhv edib dörd dəfə demişdir. Onun namazı Allah dərgahında qəbuldurmu?
   Cavab: Maneəsi yoxdur.

    

   Sual 485: Namazın üçüncü və dördüncü rəkətlərində təsbihati-ərbəəni üç dəfə, yaxud çox və ya az dediyini bilməyən şəxsin hökmü nədir?
   Cavab: Təsbihati-ərbəəni bir dəfə də demək kifayət edir və bu şəxsə bir şey vacib olmur. Rükuya getməmiş o, ehtimal verdiyi sayların ən azını qəbul edib təsbihati-ərbəəni təkrar edə və beləliklə, onu üç dəfə dediyinə yəqin edə bilər.

    

   Sual 486: “Bi-həvlillahi və quvvətihi əqumu və əq`udu” zikrini namazda hərəkət edən halda demək olarmı? Bu zikri qiyam halında demək düzgündürmü?
   Cavab: Maneəsi yoxdur. Ümumiyyətlə, bu zikr qiyam halında sonrakı rəkət üçün deyilir.

    

   Sual 487: “Zikr” dedikdə, nə nəzərdə tutulur? Peyğəmbərə (s) və onun ailəsinə salavat da zikrdirm
   Cavab: İzzətli və cəlalətli Allahın zikrini (yadını) ehtiva edən hər bir ifadə “zikr” hesab olunur. Məhəmmədə və Ali-Məhəmmədə (Allahın ən üstün salamları olsun onlara) salavat, ən üstün zikrlərdəndir. Amma rüku və səcdənin “vacib zikr”i bundan ibarətdir: rükuda bir dəfə “Subhanə rabbiyəl əzimi və bi-həmdihi” və səcdədə bir dəfə “Subhanə rabbiyəl ə`la və bi-həmdihi” demək, yaxud rükuda və səcdədə üç dəfə “Subhanəllah” demək. Əgər onun yerinə (“Subhanəllah”ın yerinə) eyni sayda başqa zikrlər – məsələn, “Əlhəmdu lillah”, “Əllahu əkbər” və s. – desə, kifayət edir.

    

   Sual 488: Bir rəkət olan vətr namazında qunut üçün əlləri qaldıranda və izzətli və cəlalətli Allahdan istəkləri diləyəndə, duaları fars dilində deməyin maneəsi varmı?
   Cavab: Qunutda fars dilində dua etməyin maneəsi yoxdur. Ümumiyyətlə, qunutda hər dildə hər duanı etmək olar.

    

  • Səcdə və onun hökmləri
  • Namazın düzgün olmamasına səbəb olan işlər
  • Salam
  • Namazın şəkləri
  • Qəza namazı
  • Ata və ananın qəza namazı
  • Camaat namazı
  • Qiraəti düzgün olmayan imam-camaatın hökmü
  • Əlil şəxsin imam-camaat olması
  • Qadınların camaat namazında iştirak etmələri
  • Əhli-sünnəyə iqtida etmək
  • Cümə namazı
  • Fitr və Qurban bayramı namazları
  • Müsafir namazı
  • Peşəsi səfər etmək olan şəxs və ya səfər etmək peşəsinin müqəddiməsi olan şəxs
  • Tələbələrin hökmü
  • Qəsdi-iqamət və şəri məsafə
  • Tərəxxüs həddi
  • Günah səfəri
  • Vətənin hökmləri
  • Vətən məsələsində zövcənin və övladın ailə başçısına tabe olmaları
  • Böyük şəhərlərin hökmləri
  • İsticari namaz
  • Ayət namazı
  • Nafilələr
  • Namazın müxtəlif məsələləri
 • Orucun hökmləri
 • Xümsün hökmləri
 • Cihad
 • Əmr bil-məruf (yaxşı işlərə dəvət) və nəhy ənil-munkər (pis işlərdən çəkindirmə)
 • Haram qazanclar
 • Şahmat və qumar alətləri
 • Musiqi və ğina
 • Rəqs
 • Əl çalmaq
 • Naməhrəmin videogörüntüsü və fotoşəkli
 • Peyk antena
 • Teatr və kinofilm
 • Rəssamlıq və heykəltəraşlıq
 • Sehr etmək, fokus göstərmək, ruhları və cinləri çağırmaq
 • Hipnotizm
 • Bəxt oyunları (lotoreya)
 • Rüşvət
 • Tibbə aid məsələlər
 • Elm öyrənmək və öyrətməyin qaydaları
 • Müəllif hüquqları
 • Qeyri-müsəlman ilə ticarət
 • Zalım dövlətdə hansısa bir peşədə işləmək
 • Şöhrət geyimi və geyimin hökmləri
 • Qərb mədəniyyətini təqlid etmək
 • Casusluq, xəbərçilik, sirri ifşa etmək
 • Tütün məmulatları və narkotik maddələrin istifadəsi
 • Saqqalı qırxmaq
 • Günah məclisində iştirak etmək
 • Dua yazmaq və istixarə etmək
 • Dini ayinlərin və mərasimlərin qorunması
 • İhtikar və israf
 • Alğı-satqı və sövdələşmənin hökmləri
 • Ribanın (sələm) hökmləri
 • Şuf`ə haqqı
 • İcarə
 • Zaminlik
 • Girov
 • Şəriklik
 • Hədiyyə
 • Borc
 • Sülh (Razılaşma)
 • Vəkillik və həvalə etmək
 • Sədəqə
 • Ariyə və əmanət
 • Vəsiyyət
 • Qəsb
 • Həcr və büluğun nişanələri
 • Müzaribə
 • Bankın hökmləri
 • Sığorta
 • Dövlət qanunları
 • Vəqf
 • Qəbiristanlığın hökmləri
700 /