پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

موضوعات

پرسش و پاسخ

ارتباط با پایگاه
اگر قسمتی از بدن نجس شده باشد، آیا با چند بار خیس کردن دست و یا دستمال (که در هر بار کشیدن دست و یا دستمال، دست و دستمال را بشوییم و پاک شود) و کشیدن بر روی محلی که نجس شده تا زمانی که نجاست از بین برود و اثری از آن نماند، محل نجس، پاک می شود یا باید آب بر روی پوست جاری شود؟
به طور کلی نجاست با دست یا دستمال خیس و کشیدن بر روی محل نجس، پاک نمی شود و آب باید جاری شود به نحوی که شستن، صدق کند.
اگر لباسی نجس شد، اما نمی توان عین نجاست را دید؛ در هنگام تطهیر از کجا بدانیم که عین نجاست از بین رفته یا نه؟
در هر حال، باید به اطمینان برسید که عین نجاست برطرف شده است.
اگر چشم انسان نجس شده باشد، چگونه می توان آن را تطهیر کرد؟
به طور کلی در صورت نجاست باطن بدن، مثل داخل گوش و چشم و بینی، تطهیر آن ها صِرفاً با برطرف شدن عین نجاست، انجام می‌گیرد و تطهیر با آب لازم نیست.
اگر کودک را در حال تخلّی به سمت قبله بنشانیم، جایز است؟ اگر خود کودک بدون گفتن ما در حال تخلّی به سمت قبله بنشنید؛ آیا واجب است او را برگردانیم؟
احتیاط واجب آن است که بچه را در وقت تخلّی رو به قبله یا پشت به قبله ننشانند؛ ولی اگر خود بچه بنشیند، جلوگیری از او واجب نیست.
خانه ای که موش در آن رفته، چگونه باید تمیز و تطهیر کرد؟
موش تا وقتی که زنده است، به خودی خود نجس نیست.
منظور از زوال عین نجاست چیست؟
منظور از زوال عین نجاست این است که اجزای کوچک نجاست نیز برطرف شوند؛ و چنانچه ادرار خشک شود، عین نجاست زائل شده است.
اگر در مواد خشک مانند برنج و گندم، فضله موش پیدا کنیم تکلیف چیست؟
اگر یقین به سرایت نجاست به آن ها نداشته باشید، پاک هستند.
جنب شدم و لباسم را عوض نکردم. اگر لباس‌های دیگری بپوشم هم نجس می شوند؟
اگر یقین به سرایت نجاست ندارید، لباسها نجس نمی شود.
آیا جوش های چرکین و چرک خارج شده از آن ها نجس است؟
تا زمانی که خون از آنها بیرون نیامده باشد، نجس نیست.
1. اگر بدانیم لباس یا بدن شخصی نجس شده، اما روز بعد یا ساعتی بعد، او را بدون اثری از عین نجس ببینیم، باید آن را پاک تلقی کنیم؟
2. مقید بودن یا نبودن شخص مقابل به احکام شرعی آیا تأثیری در حکم به نجاست و پاکی دارد؟
ج1و2) هرگاه یقین داشته اید که بدن یا لباس یا یکی از چیزهای شخص مسلمانی نجس است و او را مدتی نبینید و سپس ببینید که او با آن چیزی که نجس بوده، رفتار چیز پاک دارد، حکم به پاکی آن می شود؛ مشروط به این که صاحب آن چیز از نجاست قبلی و از احکام طهارت و نجاست با خبر باشد.
خون روی جوشی که قبلاً خون آمده را تطهیر کردم، ولی هنوز لکه ای روی آن باقی مانده و چون ریز و کوچک است، نمی توانم تشخیص دهم که خون خشک شده است یا خونابه؛ تکلیف چیست؟
در فرض سؤال بعد از تطهیر محل نجس، زردآبه ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا می شود، اگر معلوم نباشد که با خون، مخلوط است یا نه، پاک می باشد و جائی را هم نجس نمی کند.
چنانچه داخل دهان با عین نجاست (غیر از خون) نجس شود، آیا با خارج کردن آن، دهان پاک می شود؟
به طور کلی با زوال عین نجاست، داخل دهان پاک می شود و آب کشیدن داخل دهان لازم نیست.
آیا مخمّر چوب الکل که در چیپس بکار رفته، حلال است؟
پاک و حلال است، مگر این که یقین حاصل کنید که آنها با مشروب مست کننده ای مخلوط شده اند، که در این صورت خوردن آن جایز نیست ولی بنابر احتیاط واجب نجس است.
بعد از شستن لباس نجس با ماشین لباسشویی اثر نجاست آن هنوز باقی است. کف های باقیمانده و لباس های دیگر آیا هنوز نجس است؟
اگر آنچه به جا مانده از نجاست، صرف رنگ بوده و جرم نداشته باشد، - هر چند که بعد شستشو از بین برود - لکه های مذکور نجس نمی باشد و همه موارد ذکر شده پاک شده است؛ اما اگر عین نجس باقی مانده همه موارد مذکور نجس است. ضمناً باید از وسواس و دقت های بیش از حد معمول اجتناب کنید.
لباس نجسی که رنگ پس می دهد چگونه تطهیر می شود؟
اگر در آب کر یا جاری فرو برند و آب پیش از آنکه به واسطه رنگ پارچه مضاف شود به تمام آن برسد، آن لباس پاک می شود، اگرچه موقع فشار دادن، آب مضاف یا رنگین از آن بیرون آید.