پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

موضوعات

پرسش و پاسخ (ازدواج و زناشویی)

ارتباط با پایگاه
1. آیا خرید خانه به عنوان نفقه زن، بر مرد واجب است یا منزل اجاره ای هم کافی است؟
2. آیا خرید جهیزیه نو به عنوان نفقه، واجب است یا جهیزیه کهنه یا اجاره ای هم کافی است؟ (در صورتی که سالم باشد و رفع نیاز کند.)
3. آیا زن می تواند شوهر را ملزم به خرید خانه یا جهیزیه نو کند؟
ج1) واجب نیست؛ مهم تهیه خانه مناسب و مطابق با شأن است. (فرقی نمی کند که ملکی باشد یا اجاره یا رهن و...)
2) در فرض سؤال واجب نیست؛
3) زن نمی تواند همسر خود را ملزم به امور مذکور کند.
بنده زن بابایی دارم که یک دختر داره و مطلقه است. حالا می خوان ایشون رو به بنده محرم کنن؛ آیا میشه چند ساعت به پسر من که حدود ۵ سال داره، محرم کنن تا از این طریق به من هم محرم بشه؟ شنیده بودم که فتوای امام رحمة الله علیه و مقام معظم رهبری اینه که این عقد چون حالت صوری داره و قابل استمتاع نیست، اشکال داره؛ آیا همینطوره؟
عقد مذکور با رعایت شرایط عمومی عقد موقت، فی نفسه صحیح است؛ ولی باید شرایط ذیل رعایت شود:
1. با اذن ولیّ نابالغ (پدر یا جد پدری) باشد.
2. برای پسر نابالغ مفسده نداشته باشد بلکه بهتر است رعایت مصلحت نیز بشود.
3. بنابر احتیاط واجب مدت عقد به گونه ای باشد که قابلیت استمتاع از پسر باشد.
در خارج از کشور، چیزی به نام ازدواج موقت یا همسر موقت و صیغه با اهل کتاب، بی معناست و از لحاظ فرهنگی پذیرفتنش برای آنان دشوار است یا شاید توهین تلقی شود؛ آیا من برای عقد موقت باید ضرورت قرائت یک صیغه عربی و تعیین مهریه و مدت معین را به او توضیح دهم و بعد بگویم خود به وکالت از تو انجام می دهم یا بدون طرح این موضوعات و بعد از حصول اطمینان از این که ذهنیت او نسبت به این رابطه صحیح است، خودم می توانم بدون اطلاع او از جزئیات عقد و مدت و مهریه، این کارها را انجام دهم؟ به عبارت دیگر، او حتماً باید آگاه باشد که متنی به عنوان صیغه‌ میان ما قرائت می شود و این قرائت را من به نیابت از او انجام می دهم یا لازم نیست؟
در فرض سؤال، همین که موضوع برای او توضیح داده شده و بعد وکالت کلی برای انجام این امور به شما بدهد، کافی است.
آیا عقد با زنی که هنوز از مرگ شوهرش خبردار نشده است، موجب حرمت ابد است؟
عقد، باطل است ولی موجب حرمت ابد نمی‎شود.
فردی بعد از آن که زنش را طلاق رجعی می‌دهد، قبل از تمام شدن عده، خواهر او را به عقد خود در می‌آورد؛ حکم نکاح اخیر چیست؟
در فرض سؤال ازدواج با خواهر، صحیح نیست و بعد از اتمام عده همسر اول، باید مجدداً عقد خواهر، خوانده شود.
آیا نفقه زن در دوران عقد بر مرد واجب است؟
در دوران عقد، اگر زن تمکین داشته باشد، نفقه‌اش بر شوهر واجب است هر چند او را به منزل خود نبرده باشد؛ مگر آن که عدم تمکین متعارف باشد و عقد مبنی بر آن واقع شده باشد که در چنین صورتی هر چند تمکین نکند، نفقه ساقط نیست.
آیا در صورت توانایی در خواندن صیغه نکاح به عربی، می‌توان آن را به زبان غیر عربی خواند؟
در فرض سؤال بنابر احتیاط واجب باید صیغه عقد، به عربیِ صحیح خوانده شود.
آیا تعیین مهریه در عقد دایم، واجب است؟
ذکر مهر در صحت عقد دایم شرط نیست و اگر عقد بدون مهر واقع شود، زن قبل از دخول چیزی را مستحق نمی‌شود، ‎مگر این که شوهر او را طلاق دهد که در اینصورت لازم است به حسب حالش از غنا و فقر، مالی به زن بدهد و اگر عقد، قبل از دخول فسخ شود یا یکی از آنها بمیرد، زن مستحق چیزی نیست و اگر دخول انجام شود مهر المثل به او تعلق می‌گیرد.
برخی از اهل حق، قائل به الوهیت امام علی علیه السلام بوده و شیطان را خوب می‌دانند و اهل حلال و حرام و احیاناً شراب هستند؛ اما برخی دیگر قائل به الوهیت نبوده و به قرآن، پیامبر، نماز، روزه، زکات اعتقاد دارند. آیا ازدواج دختر شیعه با اهل حق صحیح است؟
در فرض مذکور، ازدواج با گروه اول جایز نیست؛ ولی ازدواج با گروه دوم اشکالی ندارد، هر چند مکروه است.
اگر زن هزینه درمان فرزند را پرداخته باشد، آیا می‌تواند بعداً آن را از مرد مطالبه کند؟
در فرض سؤال جبران هزینه درمانی که مادر پرداخت کرده است بر پدر واجب نیست؛ البته اگر پدر غایب باشد یا با این که تمکن دارد از پرداخت نفقه خودداری کرده و زن در فرض مذکور به حاکم شرع شکایت کند و حاکم او را امر به استقراض بر عهده پدر نموده و او هم بر عهده پدر استقراض نماید، ذمه پدر مشغول به آن می‌شود و بر او واجب است که آن را بپردازد.
اگر در عقد موقت، مدت عقد، تصریح نشود و به طور کلی تا ازدواج دائم توافق شود، آیا عقد باطل است؟
عقد موقت باطل است و بنا بر احتیاط واجب تبدیل به عقد دائمی می شود.
اگر زنی درآمد مستقل داشته باشد، آیا بر او واجب است که در نفقه فرزندان مشارکت کند؟
نفقه اولاد بر مادر واجب نیست، بلکه نفقه فرزندان (اگر مالی از خود نداشته باشند) و همچنین زن بر عهده شوهر است و در صورتی که شوهر، فقیر باشد، نفقه فرزندان بر عهده پدر شوهر است، بله در صورتی که شوهر و یا پدر او و یا جد پدری شوهر توانایی مالی نداشتند، در این صورت نوبت به مادر می‌رسد.
مرحوم امام و مقام معظم رهبری فرمودند: در صورت امکان، نباید قبل از پایان ماه بیست و یکم، طفل را از شیر خوردن منع کنند.
الف) اگر خانم به دلیلی، مثلا زشت شدن اندامش (یا دلائل غیر ضروری) نخواهد بچه را شیر دهد یا عمداً کم شیر بدهد و با غذای دیگر مثل شیر خشک بچه را تغذیه کند، آیا معصیت کرده است؟
ب) اگر مادر با موافقت شوهر کلاًّ از روز اول به بچه شیر ندهد و فقط شیرخشک بدهد یا فقط چند ماه (کمتر از 21 ماه) شیر مادر بدهد، باز هم حرام است؟
ج1) شیر دادن به بچه - در صورت امکانِ دایه گرفتن یا شیر خشک دادن به گونه ای که ضرر قابل توجهی برای بچه نداشته باشد - بر مادر واجب نیست.
ج2) در فرض سؤال اگر امکان شیر دادن به بچه وجود داشته و ضرورتی بر گرفتن بچه از شیر نباشد، شوهر مرتکب گناه شده است و واجب است که بچه را قبل از تمام شدن ماه بیست و یکم از شیر نگیرند و در صورتی که مادر به بچه شیر نمی دهد، برای بچه دایه بگیرند.
چنانچه در خصوص عده نگه داشتن خانمی پس از ازدواج شک داریم، آیا لازم است بپرسیم و از این مطلب تحقیق کنیم؟
در فرض سؤال ازدواج با رعایت سایر شرایط آن، جایز است و پرسیدن از حال زن بر او واجب نیست ولی اگر مرد می داند، زن در عدّه بوده و در انقضای عدّه اش شک نماید، در صورتی که زن خبر دهد که عده اش گذشته است، تصدیق می شود و تزویج با او جایز می باشد.
مردی که دو همسر دارد چگونه باید اوقات خود را بین دو همسر تقسیم کند؟
در ازدواج دائم، اگر یک شب نزد یکی از آنها بیتوته کرد لازم است یک شب هم نزد دیگری بیتوته کند، ولی جایز است که پیش یکی از آن‌ها سه شب و پیش دیگری یک شب یا به طور مساوی پیش هر یک دو شب باشد.