پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

موضوعات

پرسش و پاسخ (خوردنی ها و آشامیدنی‌ها)

ارتباط با پایگاه
شاخه درخت میوه منزل مردم که از روی دیوار به خارج خانه‌اش در مسیر جاده آمده است، آیا می‌توان برای خوردن، استفاده کرد؟
اگر فردی در مسیر خود به درخت میوه‌ای در جادّه برخورد کند و یا شاخه‌های درخت از باغی بیرون آمده باشد، می‌تواند از میوه‌های آن استفاده کند مشروط به این که:
اولاً به قصد استفاده از میوه به آن مسیر نرفته باشد.
ثانیاً به درخت آسیب نرسانده و شاخه‌های آن را نشکند.
ثالثاً همانجا میوه را خورده و همراه با خود نبرد.
مکروهات در خوردن و آشامیدن چیست؟
اموری که در غذا خوردن مکروه است:
1- در حال سیری غذا خوردن. 2- پر خوردن؛ و در روایت آمده است که خداوند عالم، بیشتر از هر چیز از شکم پر بدش می‌آید. 3- نگاه کردن به صورت دیگران در موقع غذا خوردن. 4- خوردن غذای داغ. 5- فُوت کردن چیزی که می‌خورد یا می‌آشامد. 6- منتظر چیز دیگر شدن بعد از گذاشتن نان در سفره. 7- پاره کردن نان با کارد. 8- گذاشتن نان زیر ظرف غذا. 9- پاک کردن گوشتی که به استخوان چسبیده، به طوری که چیزی در آن نماند. 10- پوست کندن میوه. 11- دور انداختن میوه پیش از آن که کاملًا آن را بخورد.
اموری که در آب آشامیدن مکروه است:
1- زیاد آشامیدن آب. 2- آشامیدن آن بعد از غذای چرب. 3- آشامیدن آب در شب به حالت ایستاده. 4- آشامیدن آب با دست چپ. 5- آشامیدن آب از جای شکسته کوزه و جایی که دسته آن است.
آیا آب غوره (انگور نارس) در صورت جوشاندن با حرارت مستقیم آتش، حرام می شود؟
جوشاندن غوره موجب حرام شدن آن نمی شود.
بنده متأهل هستم و 12 سال زندگی مشترک دارم ، به علت کم بودن تعداد اسپرم امکان فرزند آوری نداشته و نابارور محسوب می شوم. با استفاده از روش های نوین نیز نتیجه حاصل نشد و مشکل فقط کم بودن تعداد اسپرم اعلام شد. در درمان های طب سنتی استفاده از ماهی سمنقور تأکید شد. با توجه به اینکه از طرفی گوشت این ماهی به دلیل نداشتن پولک، حرام است و طرف دیگر این ماهی برای درمان مؤثر است، حکم استفاده از آن به عنوان دارو چیست؟
مجرد آنچه در سؤال ذکر شده است، مجوّز محسوب نمی شود، ولی در صورتی که راه دیگری برای درمان نباشد، به قدر ضرورت اشکال ندارد.
می‌خواستم بدانم اگر سبیل انسان بلند باشد و موقع آب خوردن مانع شود، مشکلی پیش می‌آید یا اشکالی ندارد؟
بلند گذاشتن آن به مقداری که هنگام خوردن و آشامیدن با غذا یا آب برخورد کند، مکروه است.
در خصوص خوراکی وارداتی (اسنک تام تام) از کشور مالزی که در تولید آن طعم دهنده ای که در آن به مقدار 7 دهم درصد خرچنگ استفاده شده است به سؤالات ذیل پاسخ فرمایید:
1- آیا قاعده استهلاک فقهی در این خصوص جاری می‌شود یا خیر و حکم چیست؟
2- با عنایت به مقدار 7 دهم درصدی در موارد مشابه آیا درصدی جهت اجراء قاعده استهلاک می توان ارائه نمود که حد مجاز حلیت باشد و بیشتر از آن باعث حرمت شود؟
ج1و2) در فرض سؤال اگر اجزاء حرام به گونه ای با مواد حلال دیگر مخلوط شده باشد که عین اجزاء حرام عرفاً باقی نمانده و قابل تشخیص نباشد به گونه ای که صدق خوردن خرچنگ نکند، اشکال ندارد و تشخیص موارد با مکلف است و اگر شک در تحقق استهلاک داشته باشد خوردن آن جائز نیست.
گوشت‌های چرخ شده که معمولاً پیش از چرخ کردن گوشت، شسته نمی‌شود، چه حکمی دارد؟ تقریباً همه کبابی‌ها، رستوران‌ها، مردم و... در شهرها از این گوشت‌ها استفاده می‌کنند.
استفاده از گوشت‌های چرخ شده مذکور و فرآورده‌های آن، مادامی که یقین به سرایت نجاست به آن ندارید بلا مانع است و بررسی هم لازم نیست.
ایا خوردن ماهی « اوزون برون» حرام است؟
اگر از نوع ماهی های فلس دار - پولک دار - باشد، حلال است و تشخیص آن به عهدۀ مکلف است.
تعدادی از فقها می‌گویند در سوسیس و کالباس از رگ های حرام جانوران حلال استفاده می‌شود. با توجه به این مسئله، خوردن سوسیس و کالباس حکمش چیست؟
به طور کلی در بازار مسلمین تا زمانی که استفاده از اجزاء حرام در تهیه مواد غذایی، احراز نشود، خوردن آن اشکالی ندارد.
آیا تخم مرغ های رسمی که در آن خون است خوردن آن اشکال دارد؟ حکمش چیست؟
خون داخل تخم مرغ نجس نیست ولی خوردنش جایز نمی باشد، می توان آن را از تخم مرغ جدا کرده و تخم مرغ را مصرف کرد.
آیا سوختگی هایی که روی گوجه و گوشت پخته و نان (یا اشیاء دیگر) است، خوردنش اشکال دارد؟
اگر ضرر قابل توجهی نداشته باشد اشکال ندارد.
آیا در خانه‌ای که خانواده آن نماز نمی‌خوانند می توان چیزی خورد؟
خوردن غذا در خانه مذکور فی نفسه اشکال ندارد.
1. آیا تمام اقسام میگو و ماهی‌های فلس دار حلال است؟
2. در موارد شبهه در فلس دار بودن بعضی از اقسام ماهی‌ها، آیا نظر متخصصین مورد اعتماد، معتبر است؟
3. با توجه به اینکه طبق نظر اهل خبره، شاه میگو (لابستر) جزء دسته میگوها محسوب می‌شود، آیا خوردن آن حلال است؟
1-ماهی‌های فلس دار و میگو حلال گوشت هستند.
2-اگر در فلس دار بودن ماهی، شک داشته باشید، از این جهت محکوم به حلیّت است.
3-در فرض اطمینان مکلف به میگو بودن لابستر، خوردن آن اشکال ندارد.
خون داخل تخم مرغ اگر به گونه ای باشد که پس از هم زدن مستهلک شود و چیزی از خون پیدا نباشد و نیمرو درست شود، آیا خوردن آن جایز است؟
اشکال ندارد.
در استان هرمزگان نوعی غذا وجود دارد و مصرف می‌کنیم که از ماهی، پوست نارنج، نمک، آب و خاک خوراکی قرمز (گِلَک) جزیره هرمز که معدنی است تهیه می‌شود. لازم به ذکر است که فقط از آب این غذا همراه با نان محلی استفاده می‌شود. حکم مصرف این غذا با وجود این نوع خاک خاص چیست؟
اگر خاک، خورده نشود و یا به قدری کم باشد که در غذا مستهلک شده باشد و خوردن خاک بر آن صدق نکند، اشکال ندارد.