پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

موضوعات

پرسش و پاسخ (خوردنی ها و آشامیدنی‌ها)

ارتباط با پایگاه
آیا استفاده از ظروف مسی با روکش آب طلا، برای خوردن ایراد دارد؟
اگر عنصر طلا در آن به قدری کم است که عرفاً به آن ظرف طلا نمی‌گویند، اشکالی ندارد.
1. آیا گوشت گُراز حرام است؟
2. آیا این حیوان نجس است؟
ج1و2) خوردن گوشت گراز، حرام و نجس است.
برخی از کنسروهای ماهی، حاوی ماهی تن است؛ آیا خوردن آن اشکالی دارد؟
آنچه در بازار مسلمین تهیه و عرضه می‌شود و قبلاً در دست کافر نبوده، محکوم به حلیت است.
خوردن چه مواردی در گوسفند حرام است؟
خوردن پانزده چیز از حیوانات حلال گوشت، حرام است: ١- خون ٢- فضله ٣- نَری ٤- فَرْج ٥- بچه دان ٦- غُدَد که آن را دشول می‌گویند ٧- تخم که آن را دُنْبَلان می‌گویند ٨- چیزی که در مغز کله است و به شکل نخود است ٩- مغز حرام که در میان تیره پشت است ١٠- پَیْ که در دو طرف تیره پشت است ١١- زَهره‌دان ١٢- سپرز (طحال) ١٣- بَول‌دان (مثانه) ١٤- حدقه چشم ١٥- چیزی که در میان سُم است و به آن «ذاتُ الاَشاجِع» می‌گویند.
انجام کارهایی که از لحاظ علمی و پزشکی ثابت شده که موجب ضرر زدن به بدن است، مانند نوشیدن نوشابه‌های گازدار، چه حکمی دارد؟
نوشابه و امثال آن، اگر موجب ضرر معتنابه نشود، اشکال ندارد.
حکم گوشت و تخم حیوان نجاستخوار چیست؟
اگر حیوان در فرض سؤال نجاست غیر انسان را خورده باشد و یا در صورت خوردن نجاست انسان، استبراء شده باشد - یعنی مدتی خوردن نجاست انسان را ترک کرده باشد و از صدق عنوان نجاستخوار خارج شده باشد - گوشت و تخم آن حلال است.
برای تهیۀ شیره انگور، ابتدا آب انگور را با مقداری خاک سفید مخلوط کرده و سپس از پارچه رد می کنند تا زلال شود و سپس می‌جوشانند؛ اما ممکن است مقداری خاک در آن حل شده باشد و باقی بماند. با این فرض، آیا خوردن شیره انگور اشکال دارد؟
اگر خاک در شیره مستهلک شده باشد، خوردن آن اشکال ندارد.
خوردن چشم گوسفند، چه حکمی دارد؟
خوردن حدقه چشم (که عبارت است از عدسی چشم) جایز نیست؛ ولی خوردن بقیه آن اشکال ندارد.
اگر انگور همراه میوه‌های دیگر بجوشد و لواشک شود، باز هم حرام است؟
در فرض مذکور اگر حبه‌های انگور، بسیار کم باشد و آب انگور مستهلک شود به طوری که آب انگور بر آن صدق نکند، یا به قدری جوشانده شود تا دو سوم آن بخار شود و یک قسمت آن بماند، حلال است.
آیا مصرف و خوردن مخمّر آب جو برای افزایش اشتهاء، جایز است؟
آب‌جو (فقاع) حرام است و همچنین اگر الکل، نوشیدنی مست‌کننده باشد، بنا بر احتیاط، نجس و خوردن آن حرام است؛ هرچند به علت کمی آن نسبت به مصرف کننده مسکر نباشد؛ ولی توجه داشته باشید ماء الشعیر طبی پاک است و خوردن آن اشکال ندارد.
آیا استفاده از حیوان موطوئه انسان نابالغ، اعم از گوشت، پوست، شیر و فضولات آن، جایز است؟ یا باید آن را ذبح کرد و سوزاند؟
اگر انسان با حیوان حلال گوشت چهارپا نزدیکی کنند گوشت، شیر و پوست آن حرام می‌شود و فضولاتش نجس است؛ همچنین اگر از حیواناتی باشد که از گوشت آن برای خوردن استفاده می‌شود، مانند: گوسفند، گاو و شتر، واجب است که ذبح شده، سپس سوزانده شود و وطی کننده در صورتی که مالک نباشد، باید غرامت قیمت آن را به مالکش بپردازد و اگر حیوانی باشد که بر پشت آن بار می‌گذارند یا سوار می‌شوند و خوردن آن متعارف نیست، مانند: الاغ، قاطر و اسب، از محل وطی، به شهر دیگری برده شود و در آن جا فروخته شود و پولش به مالک حیوان داده شود؛ و فرقی بین بالغ و غیر بالغ نیست.
حکم خوردن ژله و ژلاتین و پاستیل که در بازار مسلمانان خریداری می‌شود، چیست؟
حلیت و حرمت ژلاتین دایر مدار موادی است که از آنها تهیه می‌شود؛ ژلاتین گیاهی حلال است و ژلاتین تهیه شده از استخوان حیوان‌های حلال گوشت که ذبح شرعی نشده‌اند چنانچه ظاهر استخوان را قبل از تبدیل به ژلاتین، تطهیر کنند، پاک و حلال است و اما ژلاتین تهیه شده از پوست حیوان حلال گوشت که ذبح شرعی نشده، نجس و حرام است و ژلاتین تهیه شده از اجزای حیوانات حرام گوشت حرامند؛ در هر صورت اگر ژلاتین دارای قسم حلال و حرام باشد و شما ندانید آنچه می‌خورید از کدام قسم است، محکوم به حلیت است.
آیا می‌توان کنار سفره‌ای که شراب وجود دارد، غذا خورد ولی به شراب دست نزد؟
خوردن از سفره ای که در آن شراب گذاشته شده، مطلقاً حرام است.
کبکی را بدون جدا کردن نخاع در هاون کوبیده و آن را به صورت آب گوشت پخته‌اند؛ خوردن این آب گوشت، چه حکمی دارد؟
موارد مختلف است، چنانچه با ذبح شرعی کبک در فرض سؤال، نخاع در آب گوشت مستهلک شده باشد، خوردن آن اشکالی ندارد؛ در غیر این صورت خوردن نخاع پرنده بنا بر احتیاط واجب جایز نیست؛ ولی خوردن آب گوشت اشکالی ندارد.
آیا آب خوردن در ظروف طلا و نقره، اشکال دارد؟
خوردن و آشامیدن در ظرفی که از طلا یا نقره ساخته شده، حرام است.