پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

موضوعات

پرسش و پاسخ (طلاق و عده)

ارتباط با پایگاه
من بیستم فروردین ماه از همسرم جدا شده‌ام (عقد دائم) و تا امروز عدۀ من (سه ماه و ده روزم) تمام شده است؛ اما فقط یک بار طهر دیده‌ام. با توجه به این که در احکام، سه طهر به عنوان عده، ذکر شده است و من به علت فشارهای این مدت، طهر نامنظم داشته‌ام و الان شرایط ازدواج برای من در حال مهیا شدن است، آیا باید تا سه طهر صبر کنم؟ اگر فرضاً تا یک ماه دیگر طهر ندیدم چه حکمی دارد؟
در هر حال اگر حیض می‌بینید، باید سه طهر برای عدّه صبر نمایید، مگر این که سه ماه حیض نبینید که در این صورت عده تمام شده است.
بنده دختر هستم و یک عقد ناموفق داشتم که در آن باکرگی‌ام حفظ شد؛ اما بعدش یک شیّاد به عنوان کسی که علوم غریبه می داند به من گفت تو باکره نیستی! و رحم تو را بسته‌اند! لذا، بدون اذن پدر و به زبان فارسی، صیغه ازدواج موقت را جاری و با من ارتباط برقرار کرد و من بعداً فهمیدم که باکره بوده‌ام و عقدم هم صحیح نبوده؛ آیا لازم است عدّه نگهدارم؟
در فرض سؤال بنا بر احتیاط واجب باید عدّۀ وطی به شبهه را که مانند عده طلاق است نگه دارید.
زوجه قبلاً مقداری از مهریه‌اش را دریافت نموده است؛ بعد از آن زوج به زوجه، وکالت حق طلاق به شرط بذل کل مهریه مندرج در سند نکاح را می‌دهد و زوجه در غیاب زوج با استناد به همان وکالت نامه، طلاق می‌گیرد. آیا مهریه‌ای که قبلاً دریافت داشته، در صورت درخواست زوج، قابل استرداد به زوج است؟
در فرض سؤال، مهریه‌ای را که قبلاً دریافت داشته باید پس بدهد؛ مگر این که زوج آن را ببخشد.
خانمی با مردی محرم شده بود و هیچکدام نمی‌دانند دخولی انجام شده است یا نه؛ الآن مدت محرمیت تمام شده است، تکلیف چیست؟ آیا اگر خانم بخواهد دوباره ازدواج کند باید عده نگه‌دارد؟
در فرض سؤال، عده واجب نیست.
آیا بانوانی که یائسه هستند پس از فوت شوهر یا طلاق باید عده نگه‌دارند؟ اگر پاسخ، مثبت است چه مدت؟
به طور کلی عده زنی که شوهرش مرده ـ اگر آبستن نباشد ـ چهار ماه و ده روز است یعنی از شوهر کردن در این مدت باید خودداری نماید، اگرچه یائسه باشد، ولی زنی که یائسه باشد، در صورت طلاق، عده ندارد.
زن در شرط ضمن عقد، شرط می کند که اگر مرد همسر دیگری اختیار کند، زن حق طلاق داشته باشد؛ آیا این شرط، شرعاً صحیح است؟
حق طلاق قابل واگذاری به زوجه نیست؛ بله زوجه می‎تواند شرط کند که اگر زوج همسر دیگری اختیار کرد، وکالت در طلاق را به او بدهد یا وکالت در طلاق داشته باشد.
من مدتی عقد موقت آقایی بودم. ایشان در ایران نیست و من از او خواسته بودم صیغه را باطل کند و قبول کرد. به خاطر همین من نمی‌دانم دقیقاً چه وقت صیغه را باطل کرده و دسترسی هم به او ندارم. حالا با توجه به این که می‌خواهم ازدواج کنم، نمی‌دانم باید از چه زمانی عده نگهدارم؛ آیا می‌شود از آخرین رابطۀ جنسی عده را حساب کرد؟
در فرض سؤال باید عده را از زمان بخشیده شدن مدت توسط مرد، حساب کنید و تا اطمینان به زمان بخشیده شدن مدت پیدا نکنید، نمی‌توانید عده را حساب کنید. بنا بر این در فرض مذکور باید به قدری صبر کنید تا اطمینان به اتمام عده حاصل شود.
شخصی مهریه همسر را پرداخت کرده است، آیا در طلاق خلع باید عین یا مثل و قیمت تمام یا بخشی از مهریه را برگرداند؟
در طلاق خلع، لازم نیست که زوجه مهر را ببخشد؛ بلکه اگر غیر مهر را هم به زوج بذل کند تا او را طلاق دهد، کافی است.
من به مدت یک ماه در عقد موقت بودم و الآن بعد از چند ماه حامله هستم. آیا می‌توانم به عقد دائم شخص دیگری در آیم؟
در فرض مذکور که حامله هستید، ازدواج در زمان حمل صحیح نیست و عدّۀ شما تا وقتی است که وضع حمل نمایید؛ بنابراین بعد از وضع حمل، با رعایت شرایط شرعی، ازدواج مانعی ندارد.
زنی که از شوهر خود وکالت در طلاق دارد، آیا می‌تواند طلاق خلع را انتخاب کند و مبلغ بذل به رضایت خود زن باشد؟
وکالت در طلاق، وکالت در تعیین مقدار بذل و قبول بذل نیست؛ پس با مجرّد وکالت در طلاق نمی‌تواند طلاق خلع را جاری کند.
بنده پس از طلاق خلع یا مبارات از همسر خود، اگر رابطه زناشویی برقرار نموده باشم، با توجه به این که ایشان در دوران عده طلاق بوده و این عمل و رابطه انجام شده، با میل و رغبت و رضایت کامل ایشان صورت گرفته در حالی که هیچ گونه توافقی برای رجوع صورت نگرفته باشد، آیا حکم طلاق کما کان پابرجا است؟
با فرض تحقّق طلاق خلع یا مبارات، این نزدیکی، زنا و حرام است و طلاق پابرجاست؛ مگر آن که در زمان طلاق، زن از شوهر متنفر نبوده یا بذلی از طرف زن به مرد صورت نگرفته باشد که در این صورت این طلاق در واقع رجعی بوده و بعد از نزدیکی، زن و شوهر محسوب می شوند.
در صورتی که زوجه در عده طلاق، رجوع به ما بُذِل کند، آیا در صورت عدم اطلاع زوج از این رجوع، اثری بر رجوع مترتب می‌شود؟ به عبارت دیگر، در صورت عدم اطلاع زوج از رجوع زوجه به ما بذل در دوران عده طلاق، آیا زوجه استحقاق دریافت مهریه‌ای را که به ازای طلاق بذل نموده دارد؟
در صورت عدم اطلاع زوج، رجوع زن در بذل اثری ندارد.
زوجه در ضمن عقد خارج لازم، از طرف زوج، وکالت تام بلاعزل جهت طلاق خلع داشته و با آن وکالت، حکم طلاق را دریافت نموده و به محضر مراجعه نموده است و بخشی از مهریه را بذل نموده و با توجه به وکالتش، تقبّل بذل از طرف شوهر نموده و صیغه طلاق خلع را جاری کرده است. الآن مشخص شده که زن حین اجرای صیغه طلاق خلع در طهر مواقعه بوده و طلاق جاری شده، باطل است؛ حال با توجه به این که دیگر شوهر راضی به طلاق نیست و ایشان یک بار از وکالت نامه و وکالت شوهر استفاده کرده، اگر بخواهد دوباره از طرف شوهر تقبّل بذل مال کند و از طرف شوهر اجرای صیغه طلاق خلع نماید، آیا دوباره برای تقبّل بذل مال از طرف شوهر و اجرای صیغه طلاق خلع، رضایت شوهر و وکالت شوهر لازم است؟
در فرض سؤال برای اجرای صیغۀ طلاق خلع و قبول بذل - با رعایت شرایط شرعی آن -، وکالت جدید لازم نیست.